Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Lehnert Sportovní trénink dětí a mládeže. O S N O V A P Ř E D N Á Š K Y 1)Charakteristika STDM, specifika tréninkového zatížení. 2)Specifické požadavky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Lehnert Sportovní trénink dětí a mládeže. O S N O V A P Ř E D N Á Š K Y 1)Charakteristika STDM, specifika tréninkového zatížení. 2)Specifické požadavky."— Transkript prezentace:

1 Michal Lehnert Sportovní trénink dětí a mládeže

2 O S N O V A P Ř E D N Á Š K Y 1)Charakteristika STDM, specifika tréninkového zatížení. 2)Specifické požadavky na činnost trenéra v STDM. 3)STDM ve věkových obdobích 6-10, 11-15, 16-18 let. 4)Shrnutí poznatků o kondičním tréninku a tréninku techniky. a tréninku techniky. 1)STDM a sportovní výkon (soutěže).

3 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE CHARAKTERISTIKA Součást počátečních etap dlouhodobého procesu přípravy sportovců:Součást počátečních etap dlouhodobého procesu přípravy sportovců: -sportovní předpřípravy (seznamování se sportem) -základního tréninku (cca 10-13 let) -specializovaného tréninku (cca 13-17 let). Dosažení maximální výkonnosti:Dosažení maximální výkonnosti: 10-15 tis. tréninkových hodin (10-15 let) 10-15 tis. tréninkových hodin (10-15 let)

4 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE CHARAKTERISTIKA Zpočátku přípravný charakter - zaměřen zvyšování tělesné zdatnosti + na vytvoření:Zpočátku přípravný charakter - zaměřen zvyšování tělesné zdatnosti + na vytvoření: -vztahu ke sportu -základního fondu dovedností -správného pohybového režimu… SPECIFICKÝ CÍL – tvorba předpokladů pro efektivní trénink a dosažení relativně maximální sportovní výkonnosti v dalších etapách.SPECIFICKÝ CÍL – tvorba předpokladů pro efektivní trénink a dosažení relativně maximální sportovní výkonnosti v dalších etapách.

5 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE CHARAKTERISTIKA VÝCHODISKA TRÉNINKU:VÝCHODISKA TRÉNINKU: -perspektivnost -respektování probíhajícího vývoje -všestrannost -limity výkonnosti v důsledku probíhajícího vývoje

6 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE CHARAKTERISTIKA Fyzický rozvoj  přizpůsobovat tréninkové zatížení růstovým trendům, vývoji kostry, specifikům odpovědí na tréninkové podněty.Fyzický rozvoj  přizpůsobovat tréninkové zatížení růstovým trendům, vývoji kostry, specifikům odpovědí na tréninkové podněty. Psychický rozvoj  u dětí vycházet z toho, co potřebují a co je baví (to mohu ovlivnit), u nejmladších brát v potaz vysokou unavitelnost CNS.Psychický rozvoj  u dětí vycházet z toho, co potřebují a co je baví (to mohu ovlivnit), u nejmladších brát v potaz vysokou unavitelnost CNS.

7 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

8 STANOVENÍ TRÉNINKOVÝCH CÍLŮ Krátkodobé cíle - jejich stanovování udržuje každodenní koncentraci a motivaci. Průběžně a pravidelně vyhodnocujeme pokroky.Krátkodobé cíle - jejich stanovování udržuje každodenní koncentraci a motivaci. Průběžně a pravidelně vyhodnocujeme pokroky. Dlouhodobé cíle - představují kulminaci tréninkového úsilí.Dlouhodobé cíle - představují kulminaci tréninkového úsilí. Zapojení do vytyčování cílů  zvýšení motivace.Zapojení do vytyčování cílů  zvýšení motivace.

9 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE STANOVENÍ TR. CÍLŮ U DĚTÍ Při stanovení cílů vycházet z toho, co děti potřebují a co je baví (to můžeme ovlivnit).Při stanovení cílů vycházet z toho, co děti potřebují a co je baví (to můžeme ovlivnit). Upřednostňovat cíle procesuálně orientované (zlepšení, „zvládnutí“) především krátko a střednědobé) před výsledkově orientovanými (absolutně orientovanými – medaile, umístění).Upřednostňovat cíle procesuálně orientované (zlepšení, „zvládnutí“) především krátko a střednědobé) před výsledkově orientovanými (absolutně orientovanými – medaile, umístění).

10 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ U DĚTÍ vycházet z individuálních specifik, charakteristických požadavků disciplíny (odvětví), včetně věku dosažení maximální výkonnosti.vycházet z individuálních specifik, charakteristických požadavků disciplíny (odvětví), včetně věku dosažení maximální výkonnosti. Zajistit úspěšnost v co nejvíce tréninkových činnostech.Zajistit úspěšnost v co nejvíce tréninkových činnostech.

11 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Zvyšovat postupně, výrazněji většinou po 1. etapě sportovní přípravy (u technicko-estetických sportů dříve):Zvyšovat postupně, výrazněji většinou po 1. etapě sportovní přípravy (u technicko-estetických sportů dříve): -prodlužováním doby trvání jednotek, -prodlužováním doby trvání jednotek, -zvyšováním počtu jednotek v týdnu, objemu (intenzity) zatížení při stejné frekvenci. -zvyšováním počtu jednotek v týdnu, objemu (intenzity) zatížení při stejné frekvenci. Optimalizace zatížení = předpoklad plného využití genetického potenciálu v budoucnosti!!!

12 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE Long-term athlete development (LTAD) Model vývoje sportovců – dlouhodobý přístup k maximalizaci individuálního potenciálu a celoživotnímu sportování.Model vývoje sportovců – dlouhodobý přístup k maximalizaci individuálního potenciálu a celoživotnímu sportování. Vznik v Kanadě (Istvan Balyi).Vznik v Kanadě (Istvan Balyi). Koordinace školní, mimoškolní a tréninkové činnosti (např. některá citlivá období již před zahájením tréninku ve sportovním oddíle.Koordinace školní, mimoškolní a tréninkové činnosti (např. některá citlivá období již před zahájením tréninku ve sportovním oddíle. Nesoustřeďuje se na sporty s brzkou specializací.Nesoustřeďuje se na sporty s brzkou specializací.

13 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE Long-term athlete development (LTAD) Rozlišuje se šest stádií sportovní přípravy.Rozlišuje se šest stádií sportovní přípravy. Doporučuje se specializace na 1 sport až po 10. roce (nebezpečí vyhoření…).Doporučuje se specializace na 1 sport až po 10. roce (nebezpečí vyhoření…). Zdůrazňuje trénink podle biologického (vývojového) věku.Zdůrazňuje trénink podle biologického (vývojového) věku. Růstový spurt (hoši cca 12, dívky 11 let) = východisko pro zaměření tréninkových programů.Růstový spurt (hoši cca 12, dívky 11 let) = východisko pro zaměření tréninkových programů.

14 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRENÉR Znát problematiku výběru talentů.Znát problematiku výběru talentů. Znát a respektovat specifika vývoje somatického, fyziologického, psychosociálního.Znát a respektovat specifika vývoje somatického, fyziologického, psychosociálního. Respektovat možné odlišnosti ve vývoji – rozdíly mezi kalendářním a biologickým věkem + sportovní věk.Respektovat možné odlišnosti ve vývoji – rozdíly mezi kalendářním a biologickým věkem + sportovní věk. Využívat citlivých (senzitivních) období v rozvoji motorických schopností a osvojování dovedností.Využívat citlivých (senzitivních) období v rozvoji motorických schopností a osvojování dovedností.

15 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRENÉR Stanovit poměr všestranné a speciální přípravy – vyhnout se rané specializaci!!!Stanovit poměr všestranné a speciální přípravy – vyhnout se rané specializaci!!! Znaky rané specializace:Znaky rané specializace: -snaha o rychlé (předčasné) nárůst sportovní výkonnosti, -jednostranné zaměření, upřednostňování obsahu specializace, -celková podobnost s tréninkem dospělých (důraz na výkonnost, vážnost, psychický tlak…)

16 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRENÉR sledovat zájem o tréninksledovat zájem o trénink vytvářet dobrou atmosféruvytvářet dobrou atmosféru dbát na pestrost a zábavnost tréninkudbát na pestrost a zábavnost tréninku upřednostňovat herní princip…upřednostňovat herní princip…

17 SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRENÉR Psychologické působení zaměřit na:Psychologické působení zaměřit na: -rozvoj výkonové motivace -plnění a vyrovnání se s tréninkovými požadavky (později i soutěžními) -rozvoj morálně-volních vlastností -fair play -samostatnost, sebevědomí …

18 SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 6-10 let Vytvářet vztah ke sportu.Vytvářet vztah ke sportu. Návyk na pravidelnou činnost.Návyk na pravidelnou činnost. Osvojovat širokou škálu základních dovedností bez zaměření na detaily, dovednosti často opakovat.Osvojovat širokou škálu základních dovedností bez zaměření na detaily, dovednosti často opakovat. Často měnit obsah (rychle klesá soustředěnost).Často měnit obsah (rychle klesá soustředěnost). Preferovat zábavu před vítězstvím, společné soutěžení hochů a děvčat.Preferovat zábavu před vítězstvím, společné soutěžení hochů a děvčat. Neuplatňovat periodizaci v tréninku.Neuplatňovat periodizaci v tréninku.

19 SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 6-10 let Systematicky využívat modifikovaných (zjednodušených) aktivit a pomůcek.Systematicky využívat modifikovaných (zjednodušených) aktivit a pomůcek. Podporovat uvědomování si vlastního těla, tvořivosti, oceňovat “zaměření” na trénink, disciplinovanost …Podporovat uvědomování si vlastního těla, tvořivosti, oceňovat “zaměření” na trénink, disciplinovanost …

20 KONDIČNÍ TRÉNINK ( KONDIČNÍ TRÉNINK (6-10 let) RYCHLOST RYCHLOST -senzitivní období: 7-9, dívky 6-8 let, -senzitivní období: hoši 7-9, dívky 6-8 let, -nejdříve preferovat rozvoj R reakce a jednodušší lokomoční cvičení - hlavně frekvenční R, -nejdříve preferovat rozvoj R reakce a jednodušší lokomoční cvičení - hlavně frekvenční R do 6-8 s, -později lze zvýšit podíl běhů se změnou směru (adaptace a přirozený nárůst síly), -později lze zvýšit podíl běhů se změnou směru (adaptace a přirozený nárůst síly), -pozornost i R horních končetin a trupu, spojovat rychlost a techniku. -pozornost i R horních končetin a trupu, spojovat rychlost a techniku.

21 KONDIČNÍ TRÉNINK ( KONDIČNÍ TRÉNINK (6-10 let) SÍLA -Není závislost mezi sportovním výkonem v dospělosti a silovým tréninkem. -Hlavním úkolem je příprava šlach a vazů, zlepšení činnosti energetických systémů  lepší využívání tuků  lepší poměr svalová hmota/hmotnost. -Cvičení - nenáročná cvičení kondiční gymnastiky, s překonáváním odporu vlastního těla (vč. rychlostně-silových), úpoly…

22 TRÉNINK KOORDINACE ( TRÉNINK KOORDINACE (6-10 let) KOORDINACE -senzitivní období, zařazovat v každém tréninku, široké spektrum cvičení. POHYBLIVOST senzitivní období. -senzitivní období.

23 Začít uplatňovat periodizaci, soutěže by ale neměly představovat nadměrný stres pro podpůrně-pohybový aparát a psychiku - vítězství není rozhodující.Začít uplatňovat periodizaci, soutěže by ale neměly představovat nadměrný stres pro podpůrně-pohybový aparát a psychiku - vítězství není rozhodující. Individualizace v tréninku (hlavně kondičním).Individualizace v tréninku (hlavně kondičním). Podporovat utváření správných návyků (tréninkových, stravovacích, hygienických), fair- play při soutěžení (i v životě).Podporovat utváření správných návyků (tréninkových, stravovacích, hygienických), fair- play při soutěžení (i v životě). SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 11-15 let

24 Dobré předpoklady pro trénink, cca do poloviny období hlavně pro motorické učení.Dobré předpoklady pro trénink, cca do poloviny období hlavně pro motorické učení. Vzestup výkonnosti, zvětšují se rozdíly mezi chlapci a děvčaty.Vzestup výkonnosti, zvětšují se rozdíly mezi chlapci a děvčaty. V 2. polovině období si začínají uvědomovat nezbytnost plného nasazení a pravidelnosti pro dosažení vysoké výkonnosti.V 2. polovině období si začínají uvědomovat nezbytnost plného nasazení a pravidelnosti pro dosažení vysoké výkonnosti. Končí se nejdůležitější období dlouhodobého vývoje sportovce!Končí se nejdůležitější období dlouhodobého vývoje sportovce! SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 11-15 let

25 Vytvářet základy strategie a taktiky ve spojení s dovednostmi (zlepšená představivost a orientace  předpoklady pro spolupráci).Vytvářet základy strategie a taktiky ve spojení s dovednostmi (zlepšená představivost a orientace  předpoklady pro spolupráci). Období zvýšeného rizika poškození podpůrně- pohybového aparátu (hoši až cca 13-15 let), ale i přetrénování.Období zvýšeného rizika poškození podpůrně- pohybového aparátu (hoši až cca 13-15 let), ale i přetrénování. Specifickým fenoménem je nástup puberty.Specifickým fenoménem je nástup puberty.

26 KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let ) KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let ) RYCHLOST RYCHLOST -senzitivní období - především R reakční, frekvenční, děvčata později i akcelerační. -senzitivní období - především R reakční, frekvenční, děvčata později i akcelerační. Hoši – 13-16 let (hlavně (v pozdější fázi puberty) a v časné postpubescenci  zvýšit objem R tréninku.Hoši – 13-16 let (hlavně (v pozdější fázi puberty) a v časné postpubescenci  zvýšit objem R tréninku. Dívky – 11-13 let.Dívky – 11-13 let.

27 KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let ) KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let ) VYTRVALOST VYTRVALOST -průběžně rozvíjet aerobní vytrvalost – není potřeba klást důraz na intenzitu. -průběžně rozvíjet aerobní vytrvalost – není potřeba klást důraz na intenzitu. -citlivé období: koncem období vyšší pozornost aerobní vytrvalosti (aerobní kapacita) – zejména v období zrychleného růstu, po jeho zpomalení důraz na intenzitu (aerobní výkon), u dívek i anaerobní vytrvalost. -citlivé období: koncem období vyšší pozornost aerobní vytrvalosti (aerobní kapacita) – zejména v období zrychleného růstu, po jeho zpomalení důraz na intenzitu (aerobní výkon), u dívek i anaerobní vytrvalost. POHYBLIVOST POHYBLIVOST přirozeně vzrůstá, ke konci období je možná stagnace, event. zhoršení. -přirozeně vzrůstá, ke konci období je možná stagnace, event. zhoršení.

28 KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let ) SÍLA Hlavním úkolem je podpora harmonického rozvoje a příprava na zvýšené zatížení v následující etapě.Hlavním úkolem je podpora harmonického rozvoje a příprava na zvýšené zatížení v následující etapě. Citlivé období: hoši - cca minimálně rok po růstovém spurtu, dívky - 1. cca po růstovém spurtu, 2. S nástupem menarche.Citlivé období: hoši - cca minimálně rok po růstovém spurtu, dívky - 1. cca po růstovém spurtu, 2. S nástupem menarche. Preferovat komplexnější cviky (zapojeno více kloubů, resp. velké svalové skupiny), techniku cvičení, správné návyky (protažení, kompenzace).Preferovat komplexnější cviky (zapojeno více kloubů, resp. velké svalové skupiny), techniku cvičení, správné návyky (protažení, kompenzace).

29 KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let ) SÍLA Využívat cvičení kondiční gymnastiky, s překonáváním odporu vlastního těla, úpoly, doplňkové odpory - přednost expanderům, lehkým činkám,.Využívat cvičení kondiční gymnastiky, s překonáváním odporu vlastního těla, úpoly, doplňkové odpory - přednost expanderům, lehkým činkám,. Dbát na variabilitu pohybů, výběr vhodných poloh – nepřetěžovat páteř…Dbát na variabilitu pohybů, výběr vhodných poloh – nepřetěžovat páteř… Trénink jádra těla…Trénink jádra těla…

30 KONDIČNÍ TRÉNINK KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let ) SÍLA Předchází-li kvalitní příprava, lze ke konci období využít doplňkových odporů až 50-60% maxima.Předchází-li kvalitní příprava, lze ke konci období využít doplňkových odporů až 50-60% maxima. Výbušná síla – důraz na rychlostní složku – dívky již zpočátku období.Výbušná síla – důraz na rychlostní složku – dívky již zpočátku období. Příklad S tréninku u 14letých: PO = 10-15, později 8-12, PS = 1-3, v programu vybrat 6-10 komplexních cviků (na strojích více).Příklad S tréninku u 14letých: PO = 10-15, později 8-12, PS = 1-3, v programu vybrat 6-10 komplexních cviků (na strojích více).

31 TRÉNINK KOORDINACE TRÉNINK KOORDINACE (11-15 let ) KOORDINACE -senzitivní období (zejména zpočátku období), u dříve dospívajících zařazovat více koordinačních cvičení. Ke konci období stagnace, event. pokles. Respektovat specifika sportů.

32 Zvyšuje se počet soutěží.Zvyšuje se počet soutěží. Hlavním východiskem stavby tréninkových cyklů se postupně stává soutěžní kalendář, roste význam přípravy na soutěže.Hlavním východiskem stavby tréninkových cyklů se postupně stává soutěžní kalendář, roste význam přípravy na soutěže. Výrazněji narůstá velikost zatížení, ke konci období trénink postupně nabývá rysy tréninku dospělých. Oscifikace kostí však není plně dokončena!Výrazněji narůstá velikost zatížení, ke konci období trénink postupně nabývá rysy tréninku dospělých. Oscifikace kostí však není plně dokončena! SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 16-18 let

33 V obsahu tréninku zdůrazňovat specializaci – nárůst specifičnosti tréninkových cvičení.V obsahu tréninku zdůrazňovat specializaci – nárůst specifičnosti tréninkových cvičení. Zvyšuje se význam taktické přípravy, teoretické přípravy.Zvyšuje se význam taktické přípravy, teoretické přípravy. Spojení dokonalé techniky s taktikou (zvládnout téměř celé spektrum specializace).Spojení dokonalé techniky s taktikou (zvládnout téměř celé spektrum specializace). Zvýšení důrazu na kondici (značné přírůstky hlavně u hochů), aerobní i anaerobní zatížení.Zvýšení důrazu na kondici (značné přírůstky hlavně u hochů), aerobní i anaerobní zatížení. SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 16-18 let

34 KONDIČNÍ TRÉNINK ( KONDIČNÍ TRÉNINK (16-18 let ) SÍLA SÍLA Předpolady pro hypertrofii, zvyšovat specifičnost cvičení.Předpolady pro hypertrofii, zvyšovat specifičnost cvičení. Ke konci období - maximální a výbušná S.Ke konci období - maximální a výbušná S. Dívky v postpubertě – důraz na horní polovinu těla (k udržení proporcionality). Výsledek výzkumu: 13-15 opakování lepší výsledky než 6-8, trvání pohybu 4-6 s.Dívky v postpubertě – důraz na horní polovinu těla (k udržení proporcionality). Výsledek výzkumu: 13-15 opakování lepší výsledky než 6-8, trvání pohybu 4-6 s.

35 KONDIČNÍ TRÉNINK ( KONDIČNÍ TRÉNINK (16-18 let ) RYCHLOST – akcelerační, frekvenční – zlepšování hlavně nárůstem silové komponenty.RYCHLOST – akcelerační, frekvenční – zlepšování hlavně nárůstem silové komponenty. VYTRVALOST – aerobní i anaerobní.VYTRVALOST – aerobní i anaerobní. FLEXIBILITA – dále rozvíjet (vzhledem k specifikům sportovních výkonů) nebo udržovat.FLEXIBILITA – dále rozvíjet (vzhledem k specifikům sportovních výkonů) nebo udržovat.

36 TRÉNINK KOORDINACE ( TRÉNINK KOORDINACE (16-18 let ) KOORDINACE – více respektovat specifika specializace.KOORDINACE – více respektovat specifika specializace.

37 Podpora vývinu svalstva vytváří základ vysoké výkonnosti v dospělosti - většinou jsou slabé svaly zajišťující držení těla (trup, ramena, kyčle). Nejdříve odstranit svalové dysbalance.Podpora vývinu svalstva vytváří základ vysoké výkonnosti v dospělosti - většinou jsou slabé svaly zajišťující držení těla (trup, ramena, kyčle). Nejdříve odstranit svalové dysbalance. Cvičení vede k přizpůsobení délky svalových vláken rostoucím kostem - intenzita není zpočátku rozhodující.Cvičení vede k přizpůsobení délky svalových vláken rostoucím kostem - intenzita není zpočátku rozhodující. Nejdříve upřednostňovat sílu šlach a vazů před silou svalů (ta roste rychleji), trupu před končetinami, podporovat rozvoj flexibility svalů.Nejdříve upřednostňovat sílu šlach a vazů před silou svalů (ta roste rychleji), trupu před končetinami, podporovat rozvoj flexibility svalů. TRÉNINK SÍLY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) TRÉNINK SÍLY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)

38 Při odborném vedení nedochází k poškozování organizmu, zlepšuje se připravenost na následující specifické zatížení, podporuje se rozvoj svalové rovnováhy, činnost synergistů…Při odborném vedení nedochází k poškozování organizmu, zlepšuje se připravenost na následující specifické zatížení, podporuje se rozvoj svalové rovnováhy, činnost synergistů… Výsledky výzkumu:Výsledky výzkumu: -U 7-16letých stejné výsledky při cvičení 2 i 3x/týden, trénink 1x týdně nestačí na udržení. -U 7-16letých stejné výsledky při cvičení 2 i 3x/týden, trénink 1x týdně nestačí na udržení. -Děti, které absolvují S trénink mají 3x nižší výskyt zranění! -Děti, které absolvují S trénink mají 3x nižší výskyt zranění!

39 PŘÍKLAD SPECIFICKÉHO ZAMĚŘENÍ SILOVÉHO TRÉNINKU Tenis – šikmý sval břišní (pro přenos sil), prsní, deltový, široký zádový a triceps (pro úder).Tenis – šikmý sval břišní (pro přenos sil), prsní, deltový, široký zádový a triceps (pro úder). Příklady cvičení: pullovery, shyby, flexe a extenze zápěstí…). Příklady cvičení: pullovery, shyby, flexe a extenze zápěstí…).

40 TRÉNINK RYCHLOSTi U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) Využít důsledně citlivého období – v cca 8 –12 (13) letech, u chlapců déle.Využít důsledně citlivého období – v cca 8 –12 (13) letech, u chlapců déle. Zaměřit se na všechny druhy rychlosti, různé části těla.Zaměřit se na všechny druhy rychlosti, různé části těla. Zařazovat široké spektrum cvičení.Zařazovat široké spektrum cvičení. Trénovat v menších objemech, ale častěji, upřednostňovat soutěžení.Trénovat v menších objemech, ale častěji, upřednostňovat soutěžení. Dbát na technické provedení cvičení a na včasné propojení rychlosti a techniky (zvládnout hrubé rysy).Dbát na technické provedení cvičení a na včasné propojení rychlosti a techniky (zvládnout hrubé rysy).

41 TRÉNINK VYTRVALOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) Názory, že děti se hůře adaptují na aerobní vytrvalostní podněty než dospělí se nepotvrdily.Názory, že děti se hůře adaptují na aerobní vytrvalostní podněty než dospělí se nepotvrdily. Prepuberta – vysoká intenzita je zbytečná (např. při tepové frekvenci kolem 200/min je tepový objem nízký – pokles schopnosti přenosu kyslíku a glukózy pro svalovou práci). Vhodné je měnit překonávané vzdálenosti a trvání.Prepuberta – vysoká intenzita je zbytečná (např. při tepové frekvenci kolem 200/min je tepový objem nízký – pokles schopnosti přenosu kyslíku a glukózy pro svalovou práci). Vhodné je měnit překonávané vzdálenosti a trvání. Prepuberta – provádět déletrvající sportovní činnost bez pocitu výrazné únavy (hry - vyhovuje opakování krátkých intenzivnějších nástupů).Prepuberta – provádět déletrvající sportovní činnost bez pocitu výrazné únavy (hry - vyhovuje opakování krátkých intenzivnějších nástupů).

42 TRÉNINK VYTRVALOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) Děti: upřednostňují se sportovní hry a jejich modifikace, pohybové hry, štafetové závody:Děti: upřednostňují se sportovní hry a jejich modifikace, pohybové hry, štafetové závody: 1) aerobní zatížení: 90s-3 min a více (HR 166-174) 1) aerobní zatížení: 90s-3 min a více (HR 166-174) 2) anaerobní zatížení: 20-60s (HR – 176-190). 2) anaerobní zatížení: 20-60s (HR – 176-190). Výsledky výzkumů:Výsledky výzkumů: -Prepubescenti – vytrvalostní trénink ovlivňuje pravděpodobně vlákna I i II - jejich metabolický charakter (výsledek výzkumu u 11letých). -Prepubescenti – vytrvalostní trénink ovlivňuje pravděpodobně vlákna I i II - jejich metabolický charakter (výsledek výzkumu u 11letých).

43 TRÉNINK VYTRVALOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) Puberta – zvýšení VO2 max hlavně u hochů (především nárůstem svalové hmoty, zvýšení koncentrace hemoglobinu), ale cca půl roku před růstovým spurtem může dojí k stagnaci, resp. snížení úrovně vytrvalosti.Puberta – zvýšení VO2 max hlavně u hochů (především nárůstem svalové hmoty, zvýšení koncentrace hemoglobinu), ale cca půl roku před růstovým spurtem může dojí k stagnaci, resp. snížení úrovně vytrvalosti. Postpuberta – v tréninku postupně respektovat specifika specializacev soutěžním období nejméně 50% specifického tréninku vzhledem k nárokům sportovního výkonu na (an)aerobní metabolismus.Postpuberta – v tréninku postupně respektovat specifika specializace, v soutěžním období nejméně 50% specifického tréninku vzhledem k nárokům sportovního výkonu na (an)aerobní metabolismus.

44 TRÉNINK KOORDINACE U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) Věnovat maximální pozornost.Věnovat maximální pozornost. 7-12 let – výrazný rozvoj schopnosti kinestetické diferenciační, rytmické, rovnováhové, prostorově orientační, reakční.7-12 let – výrazný rozvoj schopnosti kinestetické diferenciační, rytmické, rovnováhové, prostorově orientační, reakční. Doporučení. všechny věkové skupiny – minimálně cca 10-15 min koordinačních cvičení v každé tréninkové jednotce.Doporučení. všechny věkové skupiny – minimálně cca 10-15 min koordinačních cvičení v každé tréninkové jednotce.

45 TRÉNINK FLEXIBILITY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) Přirozeně se vyvíjí až do cca 13-14 let.Přirozeně se vyvíjí až do cca 13-14 let. Hlavní úkoly: rozvoj a později udržení současné úrovně, příprava na specifické nároky disciplíny, prevence zranění, osvojení vhodných návyků…Hlavní úkoly: rozvoj a později udržení současné úrovně, příprava na specifické nároky disciplíny, prevence zranění, osvojení vhodných návyků… Upřednostňovat aktivní strečink - vysvětlovat význam cvičení a učit technice (cca od 10-11 let).Upřednostňovat aktivní strečink - vysvětlovat význam cvičení a učit technice (cca od 10-11 let).

46 TRÉNINK TECHNIKY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ) Osvojovanou dovednost zařazovat co nejčastěji (v každém tréninku stanoveného bloku), hodnotit úsilí, snahu, nejen úspěchy.Osvojovanou dovednost zařazovat co nejčastěji (v každém tréninku stanoveného bloku), hodnotit úsilí, snahu, nejen úspěchy. U dětí upřednostňovat komplexní postup (osvojovat dovednosti vcelku), zjednodušení – např. ve hrách umožnit co nejdříve po vytvoření hrubých pohybových programů uplatnění dovednosti při řešení herních situací (zisk míče, bodu = silnější stimul pro děti, než pochvala za zvládnutí techniky, metodu koncentrace učiva …U dětí upřednostňovat komplexní postup (osvojovat dovednosti vcelku), zjednodušení – např. ve hrách umožnit co nejdříve po vytvoření hrubých pohybových programů uplatnění dovednosti při řešení herních situací (zisk míče, bodu = silnější stimul pro děti, než pochvala za zvládnutí techniky, metodu koncentrace učiva … Dále viz téma „Technická příprava“Dále viz téma „Technická příprava“

47 VARIABILITA V TRÉNINKU TECHNIKY (SPORTOVNÍ HRY) Měnit obsah, náčiní (např. volejbal – velikost a hmotnost míče, tenis – výše odskakující míče, basketbal – nižší koše).Měnit obsah, náčiní (např. volejbal – velikost a hmotnost míče, tenis – výše odskakující míče, basketbal – nižší koše). Redukovat hrací prostor, počet hráčů – umožní lépe realizovat hru.Redukovat hrací prostor, počet hráčů – umožní lépe realizovat hru. Omezit nebo zjednodušit využívané dovednosti či taktiku, …Omezit nebo zjednodušit využívané dovednosti či taktiku, …

48 TRÉNINK DĚTÍ A SPORTOVNÍ VÝKON Trénink dětí není prioritně orientován na úspěch v soutěžích.Trénink dětí není prioritně orientován na úspěch v soutěžích. Sportovní výkony jsou ovlivněny věkovými zvláštnostmi a dobou sportovní přípravy.Sportovní výkony jsou ovlivněny věkovými zvláštnostmi a dobou sportovní přípravy. Sportovní výkony jsou ovlivněny somatometrickými ukazateli (hoši v období 10- 14 let, dívky v období 9 a především 12-13 let).Sportovní výkony jsou ovlivněny somatometrickými ukazateli (hoši v období 10- 14 let, dívky v období 9 a především 12-13 let). Z nejlepších žáků se prosadí jen polovina (i méně) mezi nejlepší v dorosteneckých kategoriích, není úzká vazba mezi vysokou výkonností v dětství a v dospělosti.Z nejlepších žáků se prosadí jen polovina (i méně) mezi nejlepší v dorosteneckých kategoriích, není úzká vazba mezi vysokou výkonností v dětství a v dospělosti.

49 PROČ KONČÍ DĚTI SE SPORTEM? ztráta zájmuztráta zájmu absence zábavyabsence zábavy časová náročnostčasová náročnost přílišný tlak, důraz na vítězstvípřílišný tlak, důraz na vítězství jednostranné zaměření, nudajednostranné zaměření, nuda přílišná únavapřílišná únava trenér trenér

50 K O N T R O L N Í O T Á Z KY 1)Charakterizujte STDM, uveďte specifika tréninkového zatížení. 2)Jaké jsou specifické požadavky na činnost trenéra v STDM. 3)Charakterizujte STDM ve věkových obdobích 6-10, 11-15, 16-18 let. 4)Uveďte specifika a zaměření tréninku v jednotlivých obsahových složkách tréninku. 5)Uveďte váš názor na problematiku sportovní výkonnosti a význam soutěží u dětí a mládeže.


Stáhnout ppt "Michal Lehnert Sportovní trénink dětí a mládeže. O S N O V A P Ř E D N Á Š K Y 1)Charakteristika STDM, specifika tréninkového zatížení. 2)Specifické požadavky."

Podobné prezentace


Reklamy Google