Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překlad P. Panuška Dlouhodobý rozvoj sportovce Volker Nolte ( CAN/GER ) Long Term Athlete Development LTAD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překlad P. Panuška Dlouhodobý rozvoj sportovce Volker Nolte ( CAN/GER ) Long Term Athlete Development LTAD."— Transkript prezentace:

1 překlad P. Panuška Dlouhodobý rozvoj sportovce Volker Nolte ( CAN/GER ) Long Term Athlete Development LTAD

2 překlad P. Panuška Význam LTAD  LTAD je filozofie, názor na funkci a poslání sportu v současné společnosti  Identifikuje cíle sportovního systému a poskytuje návrhy řešení problémů  Je průvodcem plánování pro dosažení optimální výkonnosti ve všech vývojových etapách sportovní přípravy  Na vědeckém základě zobecňuje empirické znalosti trenérů

3 překlad P. Panuška Motto systému Zdraví, zdatnost a správný životní styl celého národa, ale i zisk medailí na vrcholných světových soutěžích je vedlejším produktem efektivně fungujícího systému sportu.

4 překlad P. Panuška Omyly sportovních systémů  Mládež je často přetěžována účastí v soutěžích, ale není dostatečně fyzicky připravena, chybí systematický sportovní trénink  Tréninkové schéma dospělých a jejich závodní kalendář je bez úpravy používán v přípravě mládeže  Tréninkové programy mužů jsou aplikovány ve sportovní přípravě žen  Kalendářní věk je určující při návrhu tréninkového zatížení ve věku 11 – 16 let, nerespektujeme biologický věk dospívajícího sportovce

5 překlad P. Panuška Omyly sportovních systémů  Nejsou zohledněny kritické, nebo naopak optimální periody při vytváření tréninkových adaptací organismu  Nejlepší odborníci jsou zainteresováni pouze v přípravě elitních sportovců ( ti by se měli hlavně angažovat při přípravě mládežnických družstev ).  Nedostatek integrace sportovní vědy a výzkumu do procesu přípravy ( sportovní medicína, specifické technicko-taktické poznatky…)

6 překlad P. Panuška Závěry  Chyby ve sportovního programu dítěte ( kritická období jsou 6 – 10 a 10 – 16 let ) nemohou být již plně napraveny a sportovec nedosáhne maximálního rozvoje svých genetických předpokladů  Obvyklým jevem sportovní přípravy dětí je nedostatek obecných pohybových činností - u chlapců do 12, u dívek do 11 let  Trénink je zaměřen na výsledek a ne na samotný „proces“.  Častou chybou je příliš velké množství různých soutěží a nedostatek komplexního rozvoje mladého sportovce

7 překlad P. Panuška Závěry - předčasná specializace Předčasná specializace přispívá zejména k  Jednostranné zátěži pohybového aparátu  Zvyšujícímu se riziku zranění z přetížení pohybového aparátu  Možnost vzniku „syndromu vyhoření“..  Možnost předčasného odchodu a přerušení sportovní přípravy

8 překlad P. Panuška Faktory, ovlivňující LTAD  Pravidlo deseti let  Základy  Specializace  Růst, vývoj, dozrávání  Rozvoj výkonnosti  Periodizace  Soutěžní kalendář

9 překlad P. Panuška 1. Pravidlo deseti let Abyste excelovali v jakékoliv činnosti, je třeba deset let usilovného tréninku. H.Simon Nobel Laurente Pravidlo deseti let nebo deseti tisíc hodin. Erikson a Carness 10 let 10 000 hodin

10 překlad P. Panuška 2. Základy FUNdamentals

11 překlad P. Panuška Fyzická ( tělesná ) gramotnost FUNdamental motor skils FMS FUNdamental sport skils FSS FMS + FSS = Physical literacy Dívky 11 let, chlapci 12 let

12 překlad P. Panuška Pohybové dovednosti Otevřené a uzavřené dovednosti - uzavřené dovednosti neovlivňují ani změny přírodního prostředí, ani akce protivníka a můžeme předpokládat relativně stálé podmínky. Zatímco otevřené dovednosti jsou ty, při kterých je reakce soupeře nebo změna podmínek prostředí proměnná a sportovec je nucen svojí pohybovou činnost uzpůsobovat situaci. Při posilování s činkou nemusí sportovec reagovat na protiakci soupeře a může tedy být řazeno k uzavřeným dovednostem.

13 překlad P. Panuška Pohybové dovednosti Hledisko časového okamžiku: Dovednost má určený počáteční a konečný moment, jako například vrhy, skoky, kopy… Cyklické dovednosti ( běh, plavání, cyklistika.. ) nemají podobný bod začátku a konce a v určité časové periodě se opakují. Složené dovednosti se sestávají z řady po sobě jdoucích jednotlivých dovedností, vzniká tak nový pohyb specifické sekvence, vzniká tak nová dovednost..

14 překlad P. Panuška Pohybové dovednosti Hledisko způsobu řešení pohybového úkolu: Motorické dovednosti a dovednosti, závislé na způsobu řešení úkolu - v případě motorické dovednosti je rozhodujícím faktorem úspěšnosti kvalita provedení pohybového schématu. U dovedností, závislých na způsobu řešení úkolu, je úspěch spíše určen rozhodnutím o způsobu provedení pohybového úkolu, než úrovní samotného provedení.

15 překlad P. Panuška Motorické učení  Slovní popis úkolu, získávání informací  Motorické učení – optimální provedení pohybu efektivním způsobe  Vytvoření dynamického stereotypu - zautomatizování činnosti, je zaměřena na vytvoření pohybového stereotypu, který nevyžaduje vědomou pozornost

16 překlad P. Panuška 3. Specializace  Sporty s rannou specializací Gymnastika Moderní gymnastika Krasobruslení Skoky do vody Plavání ( věk 8 let ) Další?  Sporty s pozdější specializací: Jsou to ty ostatní, předčasná specializace přispívá k:  Jednostranné zátěži pohybového aparátu  Zvyšujícímu se riziku zranění z přetížení pohybového aparátu  Možnost vzniku „syndromu vyhoření“..  Možnost předčasného odchodu a přerušení sportovní přípravy

17 překlad P. Panuška 4. Růst, vývoj, dozrávání  Sportovec může mít rozdíl 4 – 5 let mezi biologickým a kalendářním věkem!!!

18 překlad P. Panuška Růst - dívky

19 překlad P. Panuška Růst - chlapci

20 překlad P. Panuška 5. Rozvoj výkonnosti - Vytrvalost - Síla - Rychlost - Obratnost - Ohebnost

21 překlad P. Panuška Vytrvalost  Dobrých tréninkových adaptací na zatížení vytrvalostního charakteru dosahujeme.již na počátku akceleračního období růstu: 10 – 11 let u děvčat 12 – 13 let u chlapců

22 překlad P. Panuška Silové schopnosti - možno dosáhnout dobré tréninkové odezvy na zatížení po prvních menstruacích Přírůstky v rozvoji silových schopností před tímto obdobím jsou dány pouze zlepšením motorické koordinace - zlepšením funkcí CNS!!!

23 překlad P. Panuška Silové schopnosti - možno dosáhnout dobré tréninkové odezvy na zatížení 12 – 18 měsíců po dosažení vrcholu v přírůstcích výšky Přírůstky v rozvoji silových schopností před tímto obdobím jsou dány pouze zlepšením motorické koordinace - zlepšením funkcí CNS!!!

24 překlad P. Panuška Rychlostní schopnosti  Trénovatelnost rychlosti rychle ubývá s věkem  Období, vhodná pro rozvoj rychlostních schopností:  Dívky Období I. 6 - 8 let Období II. 11 - 13 let  Chlapci Období I. 7 - 9 let Období II. 13 – 16 let

25 překlad P. Panuška Rychlostní schopnosti  Období I. -hbitost, čilost, pohyblivost -změny v rychlosti, změny směru… -rychlost jednotlivých částí těla Zatížení v intervalech kratších než 5 s  Období II. -rozvoj anaerobní, alaktátové kapacity -rychlost v různých komplexních pohybových činnostech Zatížení v intervalech 5 – 20 s

26 překlad P. Panuška Obratnost  Trénovatelnost rychlosti rychle ubývá s věkem  Období, vhodná pro rozvoj obratnosti  Dívky 8 – 11 let let  Chlapci 9 – 12 let ( pro sporty s pozdější specializací )

27 překlad P. Panuška Ohebnost  Trénovatelnost rychlosti rychle ubývá s věkem  Období, vhodné pro rozvoj obratnosti 6 – 10 let

28 překlad P. Panuška Rozvoj výkonnosti  Úzká souvislost s biologickým věkem 1.Vytrvalost 2.Silové schopnosti  Určení dle kalendářního věku 1.Rychlost 2.Obratnost 3.Ohebnost

29 překlad P. Panuška Dívky

30 překlad P. Panuška Chlapci

31 překlad P. Panuška Sedm stupňů vývoje veslaře  Aktivní začátek – základní dovednosti ( 0-6 )  Základní rozvoj – základní motorické dovednosti ( ž 6-8, m 6-9 )  Učit se trénovat – základní sportovní dovednosti ( ž 8-11, m 9-12 )  Rozvoj trénovanosti – specifické sportovní dovednosti  Příprava k závodům – rozvoj výkonnosti ( ž 15–21, m 16–23 )  Trénink pro vítězství – budování maximální výkonnosti ( ž 18-, m 19- )  Aktivní životní styl

32 překlad P. Panuška Sedm stupňů vývoje veslaře  Aktivní začátek  Základní rozvoj  Učit se trénovat  Rozvoj trénovanosti  Příprava k závodům  Trénink pro vítězství  Aktivní životní styl Výběr talentů třídění výběr talentů výběr specializace specializace dosažení vysokého výkonu

33 překlad P. Panuška Sedm stupňů  Aktivní začátek - běhání, plavání, základní gymnastické prvky…  Základní rozvoj - hody, skoky, základy sportovních her…  Učit se trénovat - široké spektrum pohybových činností, hry…  Rozvoj trénovanosti - rozvoj předpokladů a schopností, specifické prvky ( učení veslařského pohybu )  Příprava k závodům - optimalizace výkonnosti, soutěže, výsledky závodů….  Trénink pro vítězství - maximální výkon, závod, stupně vítězů…  Aktivní životní styl – zdravá a celoživotní sportovní činnost

34 překlad P. Panuška Kruh fyzické aktivity Sportovní rekreace, aktivní účast Školní tělesná výchova Vrcholová výkonnost

35 překlad P. Panuška Sportovní systém Trénink pro vítězství Vrcholová výkonnost Příprava k závodům Rozvoj trénovanosti Sport pro všechny Učit se trénovat Fyzická ( tělesná ) gramotnost Zdravá a celoživotní sportovní činnost Aktivně pro život Sportovní rekreace


Stáhnout ppt "Překlad P. Panuška Dlouhodobý rozvoj sportovce Volker Nolte ( CAN/GER ) Long Term Athlete Development LTAD."

Podobné prezentace


Reklamy Google