Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logistické technologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logistické technologie"— Transkript prezentace:

1 Logistické technologie
Soubor metod, které slouží k tomu, aby logistický systém fungoval s co možná nejnižšími náklady při dosažení požadované výkonnosti.

2 Logistické technologie
Nejdůležitější logistické technologie: - Kanban - JIT (Just-In-Time) - Rychlá odezva – Quick Response - Sledování odezvy – Efficient Consumer Response - Hub and Spoke Kombinovaná doprava -

3 Základní druhy plýtvání
Druhy plýtvání dle T. OHNO.: 1. Nadvýroba 2. Čekání 3. Zbytečná přeprava materiálu 4. Nesprávné výrobní postupy 5. Vysoké zásoby 6. Zbytečné činnosti 7. Poruchy ve výrobě 8. Nevyužitý lidský potenciál

4 METODA KANBAN

5 Úvod KANBAN = japonský systém dílenského řízení výroby
Slovo Kanban se skládá ze dvou částí: Kan- karta, Ban- signál KANBAN = japonský systém dílenského řízení výroby karta nebo jiná forma zprávy, která oznamuje požadavek odběratele na dodávku určitého výrobku nebo služby v definovaném množství a čase. KANBAN se používá v interních i externích vztazích a je součástí systémů JIT (Just-In-Time) – výroba „právě včas“.

6 Vznik metody KANBAN Taiichi Ohno (1912 - †1990)
Tento systém byl původně vyvinut firmou Toyota Motors v padesátých letech minulého století (1947) k dosažení cílů v oblasti snižování nákladů. Zakladatel této metody byl: Taiichi Ohno ( †1990) Japonec, vedoucí montážní dílny v Honshe firmy Toyota Motors Myšlenku KANBANU si Ohno upevnil návštěvou Supermarketu v USA.

7 Model Supermarketu Jednotlivé zboží v regálu označeno transportní kanban kartou. U pokladny při placení sejmuty karty označující výrobek. Tímto má přehled prodejce přehled o množství prodaného zboží za určitý časový úsek. Kanbanové karty poslány do oddělení nákupu a zde po zjištění úbytku určeného množství ze skladu odeberou požadované množství.

8 Zákl.pravidla pro fungování KANBAN systému
Personál zákaznického pracoviště je povinen odebrat mat. od svého dodavatelského procesu, dle příslušné kanban karty. Výrobní personál může odebrat jen to, co mu povoluje kanban karta. Není-li k dispozici žádná kanban karta, nesmí být prováděna žádná činnost. Kanban karty jsou kromě návratu přepravovány vždy společně s materiálem. Nelze přepravovat materiál neoznačený kanban kartou. Dodavatel zodpovídá za 100% kvalitu výrobků. Je třeba dodržovat pořadí kanban zakázek dle přijatých kanban karet. Nastane-li nestandartní situace, následuje STOP výroby, dokud se chyba neodstraní.

9 Rozdělení systém KANBANU
Systém KANBAN dle způsobu zpracování materiálu: Sekvenční Naplňovací Objednávkový Systém KANBAN dle způsobu pokrytí dodávek materiálu: Jednokartový systém Kanban (viz. Supermarket) Dvojkartový systém Kanban (mat. je dodáván z meziskladem, zásobníkem)

10 Princip řízení pomocí systému KANBAN
Princip řízení pomocí systému KANBAN = založený na tvorbě tzv.samořídících regulačních okruhů. Regulační (Kanbanové) okruhy se vytváří vždy mezi určitým zdrojem a výrobním či montážním úsekem. Např: výroba – výroba, montáž – výroba, dodavatel – sklad, …..

11 KANBAN karta Co? Kolik? Pro koho? Kdy?
KANBAN karta = nástroj, který poskytuje procesu pravomoc k provádění určených činností. Má za úkol jednoznačně a přehledně informovat. Dává procesu odpověď: Kdo? Co? Kolik? Pro koho? Kdy?

12 Příklady KANBAN karty

13 KANBAN karty Obsah KANBAN karta: Identifikace dílce dle názvu
Identifikace dílce na základě zvoleného kódu Místo zdroje Místo určení Určený skladovací prostor Časové parametry Standartní obal Množství ve standartním obalu Výrobní nebo transportní postupy Identifikace karty Možno i využít čárového kódu

14 KANBAN - rozdělení Výrobní: Výrobní Signální Pomocné Expresní
Transportní: Provozní (interní transport v rámci mateřského podniku) Dodavatelský (externí transport od dodavatele k odběrateli) Plánovací: Technologické Transportní Rezervační

15 Hlavní cíle KANBANU Minimalizace zásob ve výrobě Zjednodušení řízení
Zkrácení doby dodávky Snížení nákladů - Redukce chyb Plnění termínů

16 Předpoklady pro použití KANBANU
Vysoký stupeň opakovatelnosti výroby Vyškolený a motivovaný personál - Malé výkyvy v dodávkách i odbytu materiálu - Předpoklady pro rychlé odstranění poruch ve výrobě - Připravenost personálu dělat i přesčasy - Kontrola přímo na pracovišti

17 Výpočet počtu karet ve výrobě
Vztah využívaný ve firmě TOYOTA: N Počet kanbanových karet D Odbyt za časovou jednotku Tw Čas čekání na dodávku kanbanu Tp Čas zpracování dávky dílců kanbanu Bezpečnostní koeficient C Kapacita kanban nosiče

18 Postup kanban karty v interním okruhu lisovna - svařovna
Firma Linet s.r.o.

19 Interní okruh lisovna-svařovna

20 Interní okruh lisovna-svařovna

21 Interní okruh lisovna-svařovna

22 Interní okruh lisovna-svařovna

23 Příklad kanbanového okruhu

24 Příklad kanbanového okruhu

25 Příklad kanbanového okruhu

26 Konec


Stáhnout ppt "Logistické technologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google