Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logistika Ing. Jan Pivoňka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logistika Ing. Jan Pivoňka."— Transkript prezentace:

1 Logistika Ing. Jan Pivoňka

2 Logistika Vojenství ( – byzantský císař Leontos IV) – pohyby lidí, materiálu v čase Matematika - praktické počítání LOGOS (15-16.st.) „major generál do logis“ – švýcarsko 1837 Napoleon Bonaparte 2. světová válka Po druhé světové válce vzniká logistika jako věda v obchodě

3 Logistika Postup, jak řídit proces plánování, rozmísťování a kontroly finančních a lidských zdrojů vázaných ve fyzické distribuci výrobků zákazníkům, podpoře výrobních činností a nákupních operací. Cíl - Dodávka zboží včas, na požadované místo, v požadovaném množství a kvalitě a s vynaložením minimálních nákladů

4 Členění logistiky

5 Řízení toku materiálu Synchronizace výrobního procesu (souběžné činnosti) Předvídání, zajišťování zdrojů, dopravení a uložení materiálů, monitorování stavu Řízení procesu objednávkou X predikcí Bod rozpojení – od tohoto bodu až k zákazníkovi již nemusí být žádné zásoby

6 Služby zákazníkům Spolehlivost dodání Úplnost dodávek
Délka dodací lhůty Předprodejní a poprodejní služby Míra dostupnosti výrobků Míra kvality služeb Zákaznický servis – pojítko mezi marketingem a logistikou

7 Logistické náklady Logistický výkon –
Logistické služby Logistické náklady Náklady = cena + zisk (původně: cena=náklady + zisk) Je třeba snížit náklady tak, aby dosáhly maximálně hodnoty zboží…

8 Logistické náklady - zahrnují
Zákaznický servis (podpora servisu, manipulace s vráceným zbožím, místo) Přepravní náklady (doprava a přeprava) Skladovací náklady (sklady, lokalita) Náklady na informační systém (vyřizování objednávek, komunikace, plánování poptávky) Množstevní náklady (manipulace s materiálem, pořizování) Náklady na udržování zásob (řízení stavu zásob, balení, zpětná logistika)

9 Náklady na udržování zásob
Kapitálové náklady Návratnost investice do zásob Náklady spojené se službami Pojištění a zdanění Náklady na skladování zásob Skladovací plocha Náklady na rizika (ztráty) Zastarání, krádeže, poškození…

10 Logistický podnik Poskytovatel individualizovaných logistických služeb
Zvýšení úrovně služeb zákazníkům Strategická aliance Plnění přesně vymezené úlohy Uvědomění si zvyšování hodnoty pro zákazníka

11

12 Skladování Sklady překlenují čas a prostor
Ekonomicky slaďují rozdílně dimenzované toky Funkce: Vyrovnávací funkce Zabezpečovací fuknce - nepředvídatelná rizika Kompletační funkce Spekulační funkce Zušlechťovací funkce

13 Vzájemné vztahy Skladování – výroba Skladování přeprava
Velké série – malé série Skladování přeprava Velké – malé dodávky Zákaznický servis (např. dodávka do 24 hodin)

14 Doprava Často vysoké (nejvyšší) náklady v logistice
Klíčová pro logistickou orientaci na zákazníka Vnitřní a vnější Silniční, železniční, vodní, letecká, potrubní Sledování dopravních prostředků z pohledu využití: času, kapacity a jízd Kvalita dopravy: nákladovost, rychlost, pružnost, kvaluita, frkvence, cena

15 Pasivní prvky logistických systémů
Materiál, přepravní prostředky, obaly, odpad, informace (nosiče)

16 Materiál Co, kolik, jak, čím, kde, kdy
Pevný (kusy, jednotky, sypaný materiál) Kapalný (jednotky, volně ložený) Plynný (jednotky, volně ložený) Manipulační jednotky

17 Obal Vytváří manipulační jednotky (základní jednotka 600x400 mm)
Chrání Informuje Další aspekty: Ekologické Grafické Prodejní Spotřebitelský Distribuční Přepravní

18 Manipulační skupiny Manipulační jednotka I. Řádu (max. 15 kg)
II. Řádu (skladová) kg III. Řádu V kombinované dopravě (do kg) IV. Řádu 400 až 2000 t

19 Identifikace pasivních prvků
Zajišťování totožnosti Fyzické znaky X kódy Rychlost, přesnost, sběr informací, transakční procesy, kontrola stavů, řízení procesů Čárové kódy RFID

20 Aktivní prvky logistických systémů
Provádění netechnologických operací s pasivními prvky Manipulační prostředky a zařízení Dopravní prostředky

21 Logistické technologie
FIFO Kanban Just in Time Quick response Efficient consumer response Hub and spoke (sdružování zásilek) Cross – docking (využívání distribučních center)

22 Kanban Objednacím množstvím je obsah přepravního prostředku
Dodavatel ručí za kvalitu – odběratel musí vždy odebrat zboží Kapacity dodavatele a odběratele jsou vyvážené Nevytváří se zásoby Odběratel – prázdný přepravní prostředek + karta – zahájení výroby – naplnění prostředku – odeslání odběrateli – kontrola+ povinné převzetí

23 Just in time Přesně dodržované dohodnuté termíny dodávek
Správné materiály na správném místě ve správnou dobu Synchronizační a emancipační strategie Nutný výběr vhodných dodavatelů – certifikace dodavatelů

24 Quick response Zdokonalené řízení zásob a zvýšení efektivity prostřednictvím urychlení toku zásob. Zaměřena na celý řetězec Každý článek řetězce sdílí informace o prodeji, objednávkách a zásobách s ostatními články řetězce

25 Efficient consumer response
Obdoba QR Využívá automatickou identifikaci (čárové kódy), elektronickou výměnu dat (EDI), elektronické převody peněz


Stáhnout ppt "Logistika Ing. Jan Pivoňka."

Podobné prezentace


Reklamy Google