Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech"— Transkript prezentace:

1 ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech 2008 - 2013

2 Podpora cestovního ruchu Operační program rozvoje venkova

3 Agroturistika, penziony
Evropské dotace pro podnikatele Agroturistika, penziony  Typický projekt REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ NEMOVITOSTI A JEJÍ PŘESTAVBA NA MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VYBAVENÍ INTERIÉRU, ZŘÍZENÍ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ PRO TURISTY - PŮJČOVNU KOL, LYŽÍ, LODÍ VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ, JÍZDÁRNY, BAZÉNU ÚPRAVA CELÉHO AREÁLU VČETNĚ VÝSADBY ZELENĚ A ÚPRAVY PŘÍSTUPOVÝCH CEST, VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH MÍST VYBAVENÍ PENZIONU A KUCHYNĚ POTŘEBNÝM NÁBYTKEM

4 Agroturistika, penziony
Evropské dotace pro podnikatele Agroturistika, penziony Podpora je zaměřena na rekonstrukci a výstavbu ubytovacích zařízení se zaměřením na agroturistiku a venkovský cestovní ruch (včetně stravování, volnočasovou doprovodnou infrastrukturu)   Žádat mohou fyzické i právnické osoby (i bez podnikatelské historie, ale pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v cestovních ruchu – tj. mají živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, ubytovací služby, cestovní agenturu dobu kratší než jsou dva roky) nebo zemědělský podnikatel   Místo realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel Výše podpory 56 %  Maximální výše investice, ze které je stanovena dotace je 10 mil. Kč u žadatelů s podnikatelskou historií, a 2 mil. Kč u žadatelů bez podnikatelské historie  VÝZVA: ČERVEN 2008, ČERVEN 2009

5 Podpora cestovního ruchu Regionální operační program Jihozápad

6 Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Evropské dotace pro podnikatele   Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu   Popis financovaných aktivit oblasti podpory V rámci oblasti podpory 3.1 je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) ·Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem

7 Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Evropské dotace pro podnikatele   Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu   Příjemci podpory Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Nestátní neziskové organizace Malý a střední podnik (MSP) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání pouze subjekty podnikající minimálně dva roky Výše podpory 92,5% pro města, obce Výše podpory 56% pro malé podniky, 46% pro střední podniky Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč.

8 Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Evropské dotace pro podnikatele   Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu   Výzva č.3 Datum vyhlášení výzvy: 26. červen 2008 Datum ukončení výzvy: 29. červenec 2008 Alokace: Kč Pozn. ve II. výzvě Kč

9 Vznik a rozvoj malých firem Operační program rozvoje venkova

10 Vznik a rozvoj malých firem
Evropské dotace pro podnikatele   Vznik a rozvoj malých firem   TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ KERAMIKA KOVÁŘSTVÍ SKLÁŘSKÁ VÝROBA ZÁMEČNICTVÍ OPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ AUTOSERVIS, PNEUSERVIS PIVOVAR, PEKÁRNA LAKÝRNICTVÍ KLEMPÍŘSTVÍ POTRAVINÁŘSTVÍ, NÁPOJE, KRMIVA ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

11 Vznik a rozvoj malých firem
Evropské dotace pro podnikatele   Vznik a rozvoj malých firem   Žadatel: Fyzické a právnické osoby i bez historie (pak výše investice maximálně 2.mil korun) Zemědělský podnikatel s minimálně dvouletou historií Žadatel musí splňovat definici mikropodniku (do 10 zaměstnanců, roční obrat nepřesahující 2 mil. EUR)  Výše podpory:  Výše podpory až 60 % uznatelných nákladů projektu Maximální výše uznatelných nákladů 5 mil. Kč V obcích do 2000 obyvatel  Výzva: jaro 2009

12 Vznik a rozvoj malých firem
Evropské dotace pro podnikatele   Vznik a rozvoj malých firem   Typické projekty: Modernizace provozu na výrobu kulatiny Rozvoj řemeslného podniku se zaměřením na zpracování kamene Modernizace strojového vybavení umělecko - truhlářské dílny Pořízení řídícího systému betonárky Výroba briket z dřevního odpadu za účelem vytápění objektů Rekonstrukce a vybavení servisu Nákup výrobního zařízení pro stavební práce Sklářský výtvarný ateliér - rozšíření a modernizace technologie Modernizace a rozšíření truhlářské a tesařské výroby společnosti Vybudování prodejny zahradních potřeb a zázemí firmy

13 Podnikání v lesnictví Operační program rozvoje venkova

14 Dotace na nákup lesnické techniky
Evropské dotace pro podnikatele   Lesnická technika   Dotace na nákup lesnické techniky strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Uznatelné náklady projektu (příklad)  harvestor (včetně příslušenství) kolový traktor stroje na prvotní zpracování dřeva, stroje na údržbu lesních cest Výzva: –

15 Technické vybavení provozoven
Evropské dotace pro podnikatele   Technické vybavení provozoven   Žadatel Fyzická nebo právnická osoba podnikající v lesnictví, které mají méně než 10 zaměstnanců a obrat nižší něž 2. mil Euro Způsobilé výdaje: Pořízení a modernizace technologií, které umožní zpracování zůstatkové biomasy Výstavba či modernizace provozu na zpracování lesnických produktů

16 Lesnická infrastruktura
Evropské dotace pro podnikatele   Lesnická infrastruktura   výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů:  výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou údržbu) lesních cest včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich. výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů:  výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,  opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,  výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží se týkají pouze objektů, které souvisí s hospodařením v lesích.  výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství:  výstavba , modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství (např. rozvody energie, vody a kanalizace).

17 Definice žadatele Žadatel
Evropské dotace pro podnikatele   Definice žadatele   Žadatel Fyzická nebo právnická osoba nebo obec, hospodařící v lesích, které jsou v jejich vlastnictví doporučená výše investice v rozmezí do 1 – 10 mil. Kč velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha (min. 3 ha) žadatel si určuje sám výši dotace v rozmezí 30-50% (čím nižší dotace, tím vyšší bodové hodnocení) Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ Výzva: –

18 Podnikání v zemědělství Operační program rozvoje venkova

19 Mladý začínající zemědělec
Evropské dotace pro podnikatele   Mladý začínající zemědělec   POŘÍZENÍ MOBILNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NÁKUP POZEMKU/STAVBY INVESTICE V RÁMCI ROSTLINNÉ VÝROBY – včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných, léčivých rostlin INVESTICE V RÁMCI ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY – chov hospodářských zvířat za účelem výroby živočišných produktů, chov sportovních koní ÚPRAVA, ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ VLASTNÍ PRODUKCEZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY VÝROBA OSIV, SADBY, ŠKOLKAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ A GENETICKÉHO MATERIÁLU ROSTLIN INVESTICE V RÁMCI PRODUKCE CHOVNÝCH PLEMENÝCH ZVÍŘAT Výzva: jaro 2009

20 Zemědělský podnikatel
Evropské dotace pro podnikatele   Zemědělský podnikatel   STÁJE A HALY – pro krávy, prasata, koně, ovce, kozy, drůbež DOJÍRNY, DOJÍCÍ ROBOT PASTEVNÍ AREÁLY JÍMKY NA KEJDU HNOJIŠTĚ SILÁŽNÍ A SENÁŽNÍ ŽLABY STAVBY NA SKLADOVÁNÍ SENA, SLÁMY SILA A HALY PRO SKLADOVÁNÍ OBILOVIN A OLEJNIN SKLADY PRO OVOCE A ZELENINU, CHMEL ZÁVLAHOVÁ ZAŘÍZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE TRVALÝCH KULTUR SKLENÍKY, FOLIOVNÍKY KONTEJNEROVNY Výzva: jaro 2009

21 Obecná pravidla k získání dotace

22 Povinné a nepovinné přílohy: I. Povinné přílohy:
Evropské dotace pro podnikatele     Žadatel předloží: Žádost Projekt dle závazné osnovy – charakteristika a potřebnost záměr realizovat Povinné a nepovinné přílohy: I. Povinné přílohy: Platné stavební povolení (pokud je na daný záměr vyžadováno), případně ohlášení stavby Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Kopie katastrální mapy II. Nepovinné přílohy Dokumentace skutečnéhooprovedení stavby (zpracuje projektant dle vzoru) Doklad o souladu projektu se strategií mikroregionu nebo programem rozvoje obce

23 Děkuji Vám za pozornost KONTAKT PRO DOTAZY: Ing
Děkuji Vám za pozornost KONTAKT PRO DOTAZY: Ing. Jana Charvátová manažerka pobočky Plzeň mobil: Divadelní 3a, Plzeň nebo Česká spořitelna Klatovy


Stáhnout ppt "ŠUMAVA: Dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty v letech"

Podobné prezentace


Reklamy Google