Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko."— Transkript prezentace:

1 Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě Kritické stavy v porodnictví 2008, IKEM, Praha, 6.12.2008

2 Současná situace  Přesné stanovení hypoxie plodu za porodu – velká výzva současného porodnictví  Současné metody intrapartálního monitoringu plodu přesné nejsou  Stetoskop – již historie a muzea porodnictví  Kardiotokografie – vysoká senzitivita, nízká specificita stanovení hypoxie plodu  Stanovení pH – invazivní metoda stanovující pouze aktuální stav plodu  Intrapartální fetální pulzní oxymetrie – nebyl prokázán pokles S.C.  ST analýza. Není to ta kýženě hledaná metoda ??

3 ST analýza  Studie na zvířatech a lidech – intrapartální hypoxemie mění tvar fetální ekg křivky  Zvýšení T vlny  Bifazicita ST úseku  2 současně aplikované metody v 1 přistrojí CTG a ST analýza  Počítačově zpracovaná data odstraňují pochybnosti v hodnocení výsledků.  2 hlavní cíle metody  Odstranění hypoxicko – ischemického poškození mozku plodu  Vyloučení „defenzivní medicíny“ – zvyšování porodnické operativy (S.C.)

4 Klinické potvrzení validity metody  The Plymouth RCT, Westgate et al, 1993, 2 400 případů, použití CTG + ST snižuje frekvenci C.S. o 46% pro fetální distres bez zvyšování rizika hypoxie novorozence.  The European Community descriptive multicenter trial, Luzietti et al, 1999. Použití modelu STAN 8801 – komputerizovaný zisk dat, digitální zisk signálu.  The Swedish RCT, Amer Wahlin et al, 2001, průkaz schopnosti CTG + ST snížit frekvenci metabolické acidózy novorozenců  12 Nordic labour wards, Amer Wahlin et al, 2002, identifikace vystavení intrapartální hypoxii pomocí patologie T/QRS poměru.

5 Cíle současných čtyř níže uvedených švédských prací  Zhodnotit, zdali rozšíření CTG o analýzu ST úseku zvýší schopnost detekce intrapartální hypoxie a tím možnost adekvátní reakce v případech hypoxie a metabolické acidózy.  Analyzovat změny v rutinní porodnické péči po zavedení STAN  Test hypotézy, že CTG + ST odhalí případy intrapartální acidózy se stejnou přesností jako CTG + FBS

6 Paper I Stan in clinical practice. The outcome of 2 years of regular use in the city of Gothenburg, Norén et al, Am. J. Obstet. Gynecol, 2006  Prospektivní studie, 2 roky  STAN S 21  4 830 z 14 687 termínových těhotenství  Meziroční nárůst použití STAN: 28,1% - 37,7%  Redukce metabolické acidózy z 0,76% na 0,44%  Frekvence HIE 0,55%o  Frekvence operačních porodů se nezměnila

7 Paper II STAN, a clinical audit: the outcome of 2 years of regular use in the city of Varberg, Sweden, Wellin et al, Acta Obstet. Gynaecol, 2007  Analýza zavedení STANu v okresní nemocnici  Retrospektivní studie (2004, 2005)  1 875 z 3 193 porodů (59%)  Snížení frekvence akutních S.C. z 1,51% na 0,27%..  Snížení frekvence S.C. z indikace fetálního distresu z 6,7% na 3,5%  Frekvence metabolické acidózy 0,5%.  Práce prokazuje vhodnost rutinního použití STAN v okresní, neuniverzitní porodnici

8 Paper III Fetal scalp pH and ST analysis of the fetal ECG as an adjunkt to CTG. A multi-center, observational study, Luttkus et al., J. Perinat. Med., 2004  Multicentrická studie 8 univerzitních center  Cíl: zhodnocení vztahu mezi pH z hlavičky plodu a CTG + AS jako indikátoru intrapartální hypoxie u plodu porozených v ternímu s poporodní acidózou  6 999 termínových porodů monitorovaných STAN S 21  911 odběrů pH z hlavičky  Závěr: CTG + STAN poskytuje přesné informace o intrapartální hypoxii plodu podobné těm získaných stanovením pH z hlavičky plodu.

9 Paper IV Fetal scalp pH and ST analysis of the fetal ECG as an adjunkt to cardiotocography to predict fetal acidosis in labor. A multi-center, case controlled study. Norén et al., J. Perinat. Med. 2007.  8 univerzitních pracovišť  Návaznost na předchozí studii – Paper III  CTG + STAN identifikuje patologii stavu plodu za porodu obdobně jako stanovení pH z hlavičky plodu ale na konzistentnějším základě.  Výskyt CTG + STAN změn je přímo úměrný úrovni acidózy za porodu

10 Filozofie STAN – Švédsko.  Nízká specificita CTG záznamu. Získat více informací o nitroděložním stavu plodu, hypoxie  Snížení frekvence „zbytečně provedených císařských řezů“.  Snížení frekvence hypoxických novorozenců.  Kombinace CTG a ST analýzy.  Získat informace o stavu oxygenace plodu.  Metoda založena na diagnostice hypoxie myokardu.

11 Filozofie STAN v ČR  Odstranit negativa IFPO – mobilita senzoru, dyskonfort pro rodičku, obtížné vstupování hlavičky při zavedeném senzoru.  Dlouhodobý monitoring u chronických intrapartálních rizik.  Kombinace IFPO a STAN.  Posunout se o krok před IFPO.

12 Současná situace v ČR  10 pracovišť – většinou nedostatečné zkušenosti s metodou.  Doba používání STAN – max. 4 roky.  Součást vybavení perinatálního centra (Vyhláška MZČR)  2 grantem podpořené projekty IGA MZ ČR – pozitivní závěry.  ECPM, Praha 24. – 27.5.2006, sponzorované sympozium fy Neoventa.

13 Medicínské závěry  Memento: IFPO – spíše pro akutní stavy.  STAN – dlouhodobé sledování u rizikových porodů.  STAN snižuje % ukončení porodů per S.C. z indikace intrapartální hypoxie plodu  Vysoká specificita metody.  Kombinace metod – CTG, IFPO, STAN – více informací o stavu plodu.  STAN – technicky náročná metoda – nutné další zjednodušení.  Další edukace lékařů a porodních asistentek.

14 A nakonec  Doba ke stanovení definitivního ortelu nad STAN v ČR ještě neuzrála.  Není jednotný názor na metodu na pracovištích se zkušenostmi se STAN a to bez závislosti na typu a velikosti pracoviště.  I v Českých podmínkách je možné provedení kontrolované prospektivní srovnávací studie. Námět pro zamyšlení.  Bez ní pouze a bez znalosti STAN literatury není možné použití evidence based medicine v oblasti STAN.  Zatím jde pouze o českou „dojmologii“.

15 Děkuji za pozornost a přeji více zkušeností se STANem.


Stáhnout ppt "Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko."

Podobné prezentace


Reklamy Google