Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intrapartální monitoring plodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intrapartální monitoring plodu"— Transkript prezentace:

1 Intrapartální monitoring plodu
Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

2 Sledování plodu je problém

3 Problém intrauterinního sledování plodu

4

5

6 Prevence hypoxie plodu / novorozence

7 Komplikace hypoxie hypoxicko - ischemická encefalopatie smrt plodu

8 Hypoxicko - ischemická encefalopatie
edukační problémy abnormální vývoj těžký handicap – azylový pobyt

9 Hlavní úkol dnešní perinatologie
Prevence perpartální hypoxie

10 Prevence hypoxie plodů/novorozenců
centralizace porodů zvláštní pozornost rizikovým stavům ohrožené plody - systém „ transport in utero“ postupy v porodnické praxi intrapartální monitoring

11 Intrapartální monitoring plodu

12

13 Intrauterinní monitoring plodu
kardiotokografický záznam pulzní fetální oxygenometrie fetální EKG mikroodběr kapky krve podle Sahlinga

14 Kontrakce

15 Uteroplacentární cirkulace za kontrakce

16 plod je závislý na uteroplacentární cirkulaci
ta zajišťuje přísun živin a výměnu krevních plynů za kontrakce se mění krevní oběh i rychlost průtoku v uteroplacentárním řečišti bazální tonus v klidu nesmí přesáhnout hodnoty, kdy ustává žilní průtok změny v uteroplacentární cirkulaci se projeví ve frekvenci plodových ozev

17

18 FPO PRINCIP : světlo o vlnové délce 660 mm a 920 mm proniká tkání.
redukovaný hemoglobin a oxidovaný hemoglobin absorbují odlišně z rozdílu absorpce lze vypočítat saturaci O2 v % (SpO2 ). SpO2 nesmí klesnout pod 30% / 10 min. (hypoxie v 50 %). Při saturaci < 10 % jde jistě o hypoxii. FPO může snížit počet sectio.

19 SALING Provedení: branka min. 2 – 3 cm, odteklá plodová voda, zastavení v zrcadlech, incise, parafin, odběr do heparinizované kapiláry. Hodnoty pH: ,24 – normální pH > 7.20 – 7,10 – počínající hypoxémie < 7,10 – hypoxie Těžká metabolická acidóza = pH < 7,00 a BE > 12 mmol/l

20 Mikroodběr kapky krve podle Salinga
technicky obtížné provedení odběru nutnost odběr provádět opakovaně metody pro kontinuální odběr monitoring nedoznaly širšího klinického využití

21

22

23 Fetální EKG nejnovější metoda (1999)
systém STAN (analýza úseku ST) na EKG plodu úsek ST citlivě reaguje na stres a hypoxii

24 STAN ST úsek vyjadřuje změny schopnosti myokardu reagovat na hypoxii
vzestup ST - odpověď myokardu na hypoxii přísunem katecholaminů, aktivaci betareceptorů a glykolyzu v myokardu. deprese ST – myokard nemůže odpovědět na stress a hypoxii. deprese ST více jak 10 min. = vždy pathologický CTG a pH < 7,1 CTG a STAN sníží o 60% výskyt metabol. acidózy a o 25% počet operací pro fetální tíseň.

25 Fetální EKG hypoxémie, anaerobní glykolýza- laktát a kálium
změna elektrického potenciálu buněčné membrány buněk myokardu elevace ST úseku na EKG plodu

26 Fetální EKG Hypoxémie a stres plodu - zvýšení sekrece adrenalinu
zvýšení kontrakční aktivity myokardu glykogenolýza zvýšení T vlny na EKG plodu

27 Fetální EKG Hypoxie deprese úseku ST nebo
deprese ST úseku a elevace T vlny bifazický tvar úseku ST

28 Kardiotokografie Nejčastější metoda intrapartálního monitoringu
Elektronické monitorování srdeční frekvence Hodnocení změn: samostatně nebo v korelaci s děložní aktivitou

29 Kardiotokografie Kardiotachogram
Srdeční frekvence plodu + akustický výstup Tokogram Děložní činnost

30 Klasifikace CTG antepartální CTG - fyziologický - suspektní
- patologický intrapartální CTG - fyziologický

31 Kardiotokografie intrauterinní hypoxické změny stanovení je nepřímé
předpoklad - změny srdeční frekvence jsou odrazem nedostatečného zásobení plodu kyslíkem

32 Kardiotokografie CTG diagnóza se s poporodní hypoxickou depresí shoduje pouze v 50-60%

33 Kardiotokografie sledujeme pouze srdeční činnost, frekvenci
ve spojení s tokografií zátěž hemodynmiky plodu během kontrakce

34 Kardiotokografie vysoká senzitivita nízká specificita

35 Kardiotokografie CTG - pokud jediná dostupná metoda – diagnostika hypoxie - řešení = operační ukončení - císařský řez I. doba porodní - forceps II. doba porodní Mylná informace = hrozí operační komplikace a následky ( st. p. sectionem Caesaream)

36 Intrapartální kardiotokogafcký záznam
Kritéra hodnocení….

37 CTG projevy hypoxie plodu
před porodem během porodu preventivní monitoring u ohrožených těhotenství

38 Kardiotokogram typy frekvenčních změn
dlouhodobé středně dlouhé krátkodobé

39 Dlouhodobé frekvenční jevy
charakterizují změny bazální srdeční frekvence (BF) BF=stabilní, střední úroveň ozev plodu - trvající 5-10 minut - údery za minutu (tep/min.)

40 Typy bazální frekvence (BF)
Dlouhodobé frekvenční jevy Typy bazální frekvence (BF) Normokardie BF ú/min Lehká tachykardie BF ú/min Těžká tachykardie BF více 170 ú/min ( BF více 180 ú/min = hypoxémie)

41 Typy bazální frekvence (BF)
Dlouhodobé frekvenční jevy Typy bazální frekvence (BF) lehká bradykardie BF ú/min těžká bradykardie BF méně než 100 ú/min

42

43 Středně dlouhé frekvenční jevy
vycházejí z bazální frekvence BF - normokardiální - tachykardiální - bradykardiální =přechodné frekvenční zrychlení - akcelerace =přechodná frekvenční zpomalení- decelerace

44 Středně dlouhé frekvenční jevy
Akcelerace přechodná zvýšení frekvence OP o 15 ú/min trvající 15s a více sporadické akcelerace periodické akcelarace

45 Sporadické akcelerace
Středně dlouhé frekvenční jevy Sporadické akcelerace při pohybech plodu při akustických, mechanických podnětech = mírná stresová reakce a výdej katecholaminů

46 Středně dlouhé frekvenční jevy
Decelerace přechodné zpomalení frekvence OP pod úroveň bazální linie o 15 ú/min v trvání 10s a více sporadické decelerace periodické decelerace

47 Periodické decelerace závislost na kontrakcích
Středně dlouhé frekvenční jevy Periodické decelerace závislost na kontrakcích rané decelerace DIP I pozdní decelerace DIP II variabilní decelerace

48

49 Krátkodobé frekvenční jevy
krátkodobá variabilita-změny intervalů mezi OP- periodicita-oscilace frekvence OP okolo střední úrovně 4 oscilační pásma - pásmo undulatorní - pásmo zúžené undulatorní(zúžené kolísání) - pásmo silentní „mlčící,ticho“ - pásmo saltatorní „skákavé“

50

51 Děkuji za pozornost

52 Krátkodobé frekvenční jevy
Pásmo undulatorní „Normální“ (F) síře ú/min.

53 Pásmo zúženě undulatorní (zúžené kolísaní)
Krátkodobé frekvenční jevy Pásmo zúženě undulatorní (zúžené kolísaní) Šíře pásma 5-10 min. – útlum fetální cirkulace - spící plod - farmakologický útlum

54 Pásmo silentní „ mlčící, ticho“
Krátkodobé frekvenční jevy Pásmo silentní „ mlčící, ticho“ Šíře pásma méně než 5 ú/min (těžký stupeň) Hypoxie plodu – ukončení těhotenství Vyloučit: spánek plodu (buzení) farmakologický útlum

55 Pásmo saltatorní „ skákavé“
Krátkodobé frekvenční jevy Pásmo saltatorní „ skákavé“ Šíře více než 25 ú/min Kompenzační reakce při parciální kompresi pupečníku

56

57

58

59

60

61

62 Intrapartální monitoring
KARDIOTOKOGRAFIE (CTG) FETÁLNÍ PULSNÍ OXYMETRIE (FPO) FETÁLNÍ ELEKTROKARDIOGRAM (STAN) SALING – stanovení pH z hlavičky plodu MONITORING by měl rozlišit plody, které nejsou alterovány plody, které jsou alterovány, ale mohou zátěž kompensovat plody, které jsou alterovány, ale mají jen zbytek energet. zdrojů. MOŽNOSTI KOMPENZACE : zvýšený průtok krve k důležitým orgánům (mozek, srdce, nadledviny) změněný metabolismus

63 Kardiotokografie Sledování frekvence ozev Tokometrie Fonozáznam UZ EKG
Skalpelektroda Tokometrie Přímá - intrauterinní Zevní – (měří změny obvodu břicha)

64 Periodické decelerace závislost na kontrakcích
Středně dlouhé frekvenční jevy Periodické decelerace závislost na kontrakcích Rané decelerace DIP I Zrcadlový obraz kontrakce Suspektní: dec/20 min. Patologické: více než 4dec/20 min. Etiologie: komprese hlavičky plodu

65 Periodické decelerace závislost na kontrakcích
Středně dlouhé frekvenční jevy Periodické decelerace závislost na kontrakcích Pozdní decelerace DIP II Fázový posun o 20-60s za vrcholem kontrakce Etiologie: uteroplacentární insuficience Patologie

66 Periodické decelerace závislost na kontrakcích
Středně dlouhé frekvenční jevy Periodické decelerace závislost na kontrakcích Variabilní decelerace Časová korelace ke kontrakci je rozdílná


Stáhnout ppt "Intrapartální monitoring plodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google