Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APSYS Inovační management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APSYS Inovační management"— Transkript prezentace:

1 APSYS Inovační management
APSYS - MI APSYS Inovační management Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

2 APSYS - IM Každý manažer si musí vytvořit svůj vlastní styl řízení, své vlastní přístupy, které budou odpovídat podmínkám a souvislostem, v nichž působí. Dosáhnout naplnění nejen podnikových, ale i osobních cílů / synergie /. Teorie managementu je aplikována na tzv. rovnovážný stav ve firmě / tzn. ideál, kdy vše funguje, jak má. Praxe je však diametrálně jiná. Cílem přednášky je nastínit teoretická východiska IM / jednotná terminologie a systémové pojetí / a zabývat se praktickou stránkou a diskusí - case. Struktura prezentace Manažeři / MQ = IQ + EQ + PQ / a management Podnik a podnikání (vývoj podniku od založení k bankrotu) Inovace (7 zdrojů, 7 typů, model řízení inovací) APSYS - IM

3 I. Manažeři a management
Reální manažeři pro reálný svět – úspěšní manažeři mají tři dimenze: Racionální řízení, IQ / přirozená inteligence , zdravý rozum , analytické schopnosti, podnikatelský úsudek , schopnost pronikat do podstaty věci/ Emocionální řízení , EQ / interpersonální dovednosti, týmová práce, adaptabilita, charisma, schopnost motivovat / Politické řízení, PQ / porozumět politickým souvislostem, znalost jak získat moc, jak používat moc k uskutečňování věcí – prostřednictvím ostatních lidí / Manažerský kvocient , MQ=IQ+EQ+PQ Nemusíte být vysokoškolsky vzdělaní a můžete být úspěšní manažeři. Styl řízení každého člověka je jedinečný , stejně jako jeho DNA APSYS - IM

4 I. Manažeři a management
Management – sekvenční procesy PLÁNOVÁNÍ ORGANIZOVÁNÍ VEDENÍ LIDÍ KONTROLA Management-průběžné procesy Identifikace problému Návrh variant Výběr varianty / rozhodování / Řešení – realizace Zhodnocení výsledků APSYS - IM

5 I. Manažeři a management Porovnání paradigmat managementu druhé a třetí vlny
APSYS - IM

6 II. Podnik a podnikání Stavba organizace
APSYS - IM

7 II. Podnik a podnikání Koncept cesty organizace k prosperitě
APSYS - IM

8 II. Podnik a podnikání Vývoj podniku od zakladatele k bankrotu
APSYS - IM

9 II. Podnik a podnikání Fáze životního cyklu firmy na trhu
APSYS - IM

10 II. Podnik a podnikání Podnikání za účelem zisku pro uspokojení potřeb lidí Ve společnosti / organizaci, podniku, firmě = synonyma / stejně jako ve FYZICE je směřování k ROVNOVÁZE jedním ze základních předpokladů funkčního systému. Tato rovnováha je samozřejmě dynamická a u společenských jevů to může znamenat i několik desetiletí. APSYS - IM

11 II. Podnik a podnikání Dvanáct odpovídajících témat ve vztahu ke konkurenční strategii podniku
EKONOMIKA ORGANIZACE TECHNOLOGIE Kvalifikace Digitalizace Virtualizace Molekularizace Integrace/síťová orientace Zánik mezičlánků Konvergence Inovace Role zákazníka Bezprostřednost Globalizace Nerovnosti APSYS - IM

12 II. Pdnik a podnikání Vztahy mezi strategií firmy a strategiemi funkcí
APSYS - IM

13 II. Podnik a podnikání Úplný turnround ve společnosti
Program Definice A) Jaké jsou příznaky společnosti zralé na zásadní přeměnu („turnround“)? B) Jaké jsou hlavní kroky takové přeměny? C) Jaké jsou nástroje na její uskutečnění? D) Případová studie APSYS - IM

14 Definice Turnround je dosažení zásadní změny v časově omezeném období
Obrat podniku od úpadku k prosperitě APSYS - IM

15 A) Jaké jsou příznaky společnosti zralé na zásadní přeměnu („turnround“)?
1) Reaktivní přístup 2) Proaktivní přístup Společnost je zralá na zásadní přeměnu pokud se „řítí“ do bezvýchodné situace (v rozmezí asi jednoho roku tzn.) Nebo ji s výhledem do několika let (1 až 5ti let) předvídá, tzn. musí změnit Je na pokraji bankrotu Rychle ztrácí peníze Ztrácí zákazníky Ztrácí trhy Má bezprostřední nedostatek hotovosti Byla náhle koupena (takeover) Nákladovou strukturu Strukturu zkušeností a schopností pracovníků Technickou základnu Výrobkově tržní portfolio APSYS - IM

16 B) Jaké jsou hlavní kroky takové přeměny
Zajistit přístup k financování Učinit a udat zásadní rozhodnutí („politická“ citlivost) Vzít do pevných rukou řízení hotovosti (cash flow) Zeštíhlit organizaci a administrativu Přehodnotit výrobkově-tržní portfolio Úzce spojit technický vývoj. Proces uvedení nového výrobku na trh se zákazníkem … zrealizovat „turnround“ a odejít? APSYS - IM

17 C) Jaké jsou nástroje na uskutečnění přeměny?
„Businnes process re-engineering“ – restrukturalizace „Benchmarking“ – Porovnání s konkurencí „Change Management“ – přizpůsobení se změnám (LIDI – přizpůsobení org. struktuře) „Goal directed project management“ – úspěšné řízení projektu APSYS - IM

18 D) Případová studie Základní údaje o společnosti Whataco
Problémy společnosti Jak jsme je vyřešili? APSYS - IM

19 II. Podnik a podnikání Platforma dalšího rozvoje podnikání organizace
APSYS - IM

20 III. Inovace Invence Inovace 7 zdrojů 7 typů Funkční model
Druh inovace Vlček str. 16 APSYS - IM

21 III. Inovace Základní pojmy managementu inovací
Hlavní představitel J. A. Schumpeter Inovace Dle Schumpetera „tvůrčí destrukce“, měla by přinést zisk Pozitivní i negativní, kvantitativní či kvalitativní posun prvků nebo vztahů ekonomického organismu Splňují podmínku novosti Invence Je nová myšlenka, nový poznatek, který má za následek změny ve struktuře podniku Absolutní invence (celosvětový impakt) x relativní invence (např. v technologii) APSYS - IM

22 III. Inovace Životní cyklus výrobku
APSYS - IM

23 III. Inovace Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti, bude prodávat zboží světové špičkové kvality. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací výrobků a služeb na trhu to znamená věnovat prvořadou pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření předpokladů, aby prováděné inovace byly podnikatelky úspěšné a firmy se staly excelentními. Wichterle: „Vzpomínky“ V inovacích, jako v každé jiné práci záleží na TALENTU, na VYNALÉZAVOSTI i na VROZENÝCH PŘEDPOKLADECH. Ve firmě se stávají inovace tvrdou, soustředěnou a cílevědomou prací, která klade obrovské nároky na: Píli Vytrvalost Angažovanost APSYS - IM

24 III. Inovace APSYS - MI APSYS - IM

25 III. Inovace Nové technologie vedou ke změně pracovních požadavků
Výzkum vývoj a inovace je nutno řídit a usměrňovat podnikatelsky. Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů inovačních příležitostí. Podle P. F. Druckera existuje 7 zdrojů inovací: Nečekané události (úspěch, neúspěch), Rozpory, Potřeby procesu, Oborové a tržní struktury, Demografické faktory, Změny v pohledu na svět, Nové znalosti. APSYS - IM

26 III. Inovace 7 typů inovací
Výrobkové Výrobní (procesní, technicko – technologické) Marketingové Finanční Personální Organizační Řídicí APSYS - IM

27 III. Inovace Základní uspořádání inovačního cyklu
APSYS - IM

28 III. Inovace Efektivní využití hodnot vytvořených při zpracování inovačního řešení (projektu)
APSYS - IM

29 III. Inovace Schematická představa sběru a vyhodnocování podnětů pro inovaci produktů organizace
APSYS - IM

30 III. Inovace Schéma hodnotového přístupu v hodnotovém managementu
APSYS - IM

31 III. Inovace Etapy metodického postupu hodnotové analýzy
APSYS - IM

32 III. Inovace Vztah marketingového managementu a procesu tvorby nového výrobku
APSYS - IM

33 III. Inovace Nejlepší výrobky Problémové výrobky APSYS - IM
Charakteristika: Vedoucí na trhu Rychlý růst trhu Značně ziskové Investičně náročné Strategie inovací: Ochránit současný podíl na trhu Neustále inovace do zdokonalení výrobku Zdokonalení servisu Nalezení jiných funkcí Diferenciace – nalezení jiných trhů, segmentů trhu Problémové výrobky Charakteristika: Rychlý růst Stálá ziskovost Enormní nároky na peněžní prostředky Strategie inovací: Investovat do zvýšení podílu na trhu (reklama) Zvolit inovační strategii, která by pomohla odstranit konkurenci Neinvestovat a stáhnout z trhu Soustředit na kout trhu a výrobky přizpůsobit APSYS - IM

34 III. Inovace Špatné výrobky Stálé výrobky APSYS - IM Charakteristika:
Příliš vysoké náklady Málo příležitostí růstu trhu a poklesu nákladů Strategie inovací: Pokusit se přizpůsobit určitému segmentu, kde by byly chráněny od konkurence Vyprodat a nechat Neinvestovat Stáhnout z trhu, nevyrábět, eliminace Stálé výrobky Charakteristika: Ziskové výrobky Vytvářejí více peněžních prostředků než potřebují Strategie inovací: Investovat do zdokonalení výrobků, do modifikací a zajistit technologické vedení Investovat do výrobní základny, snížit náklady Udržet nízké ceny APSYS - IM

35 III. Inovace Jak zajistit komerční úspěch inovačních záměrů
APSYS - IM

36 III. Inovace Nárůst přidané hodnoty inovačního řešení (záměru)
APSYS - IM

37 III. Inovace Kontinuální proces vyhledávání inovačních námětů
APSYS - IM

38 III. Inovace Vytváření účelových strategických aliancí
APSYS - IM

39 III. Inovace Schéma horizontálního Keiretsu na příkladu Mitsubishi
APSYS - IM

40 Literatura Grublová, E., Pitra, Z. Sociálně psychologické aspekty managementu inovací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s.ISBN Owen, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Grada Publishing, s. ISBN Hučka, M., Kislingerová, E. Vývojové tendence velkých podniků. C.H. Beck, 2011, 275 s. ISBN Grublová, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, s. ISBN Pitra, Z. Konkurenční strategie organizací, Praha: Velryba, s. ISBN APSYS - MI

41 Děkuji za pozornost a Váš čas věnovaný prezentaci eva. grublova@mvso
Děkuji za pozornost a Váš čas věnovaný prezentaci APSYS - MI


Stáhnout ppt "APSYS Inovační management"

Podobné prezentace


Reklamy Google