Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management 2. 10. 2012 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management 2. 10. 2012 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc."— Transkript prezentace:

1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

2 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Struktura prezentace I. Manažeři / MQ = IQ + EQ + PQ / a management II. Podnik a podnikání (vývoj podniku od založení k bankrotu) III. Inovace (7 zdrojů, 7 typů, model řízení inovací) 2

3 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Úvod Každý manažer si musí vytvořit svůj vlastní styl řízení, své vlastní přístupy, které budou odpovídat podmínkám a souvislostem, v nichž působí. Dosáhnout naplnění nejen podnikových, ale i osobních cílů / synergie /. Teorie managementu je aplikována na tzv. rovnovážný stav ve firmě / tzn. ideál, kdy vše funguje, jak má. Praxe je však diametrálně jiná. Cílem přednášky je nastínit teoretická východiska IM / jednotná terminologie a systémové pojetí / a zabývat se praktickou stránkou a diskusí - case. 3

4 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, I. Manažeři a management Reální manažeři pro reálný svět – úspěšní manažeři mají tři dimenze: Racionální řízení, IQ /přirozená inteligence, zdravý rozum, analytické schopnosti, podnikatelský úsudek, schopnost pronikat do podstaty věci/ Emocionální řízení, EQ /interpersonální dovednosti, týmová práce, adaptabilita, charisma, schopnost motivovat/ Politické řízení, PQ /porozumět politickým souvislostem, znalost jak získat moc, jak používat moc k uskutečňování věcí – prostřednictvím ostatních lidí/ Manažerský kvocient, MQ = IQ + EQ + PQ Nemusíte být vysokoškolsky vzdělaní a můžete být úspěšní manažeři. Styl řízení každého člověka je jedinečný, stejně jako jeho DNA. 4

5 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, I. Manažeři a management Management – sekvenční procesy: PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, VEDENÍ LIDÍ, KONTROLA. Management-průběžné procesy: identifikace problému, návrh variant, výběr varianty /rozhodování/, řešení – realizace, zhodnocení výsledků. 5

6 I. Manažeři a management Porovnání paradigmat managementu druhé a třetí vlny Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc,

7 II. Podnik a podnikání Stavba organizace 7

8 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, II. Podnik a podnikání Koncept cesty organizace k prosperitě 8

9 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, II. Podnik a podnikání Fáze životního cyklu firmy na trhu 9

10 II. Podnik a podnikání Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Podnikání za účelem zisku pro uspokojení potřeb lidí. Ve společnosti /organizaci, podniku, firmě = synonyma/ stejně jako ve FYZICE je směřování k ROVNOVÁZE jedním ze základních předpokladů funkčního systému. Tato rovnováha je samozřejmě dynamická a u společenských jevů to může znamenat i několik desetiletí. 10

11 II. Podnik a podnikání Dvanáct odpovídajících témat ve vztahu ke konkurenční strategii podniku Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, EKONOMIKAORGANIZACETECHNOLOGIE Kvalifikace Digitalizace Virtualizace Molekularizace Integrace/síťová orientace Zánik mezičlánků Konvergence Inovace Role zákazníka Bezprostřednost Globalizace Nerovnosti 11

12 II. Podnik a podnikání Vztahy mezi strategií firmy a strategiemi funkcí Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc,

13 III. Inovace Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Invence Inovace 7 zdrojů 7 typů Funkční model 13

14 III. Inovace Základní pojmy managementu inovací Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Hlavní představitel J. A. Schumpeter Inovace: –Dle Schumpetera „tvůrčí destrukce“, měla by přinést zisk. –Pozitivní i negativní, kvantitativní či kvalitativní posun prvků nebo vztahů ekonomického organismu. –Splňují podmínku novosti. Invence: –Je nová myšlenka, nový poznatek, který má za následek změny ve struktuře podniku. –Absolutní invence (celosvětový impakt) x relativní invence (např. v technologii). 14

15 III. Inovace Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti, bude prodávat zboží světové špičkové kvality. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací výrobků a služeb na trhu to znamená věnovat prvořadou pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření předpokladů, aby prováděné inovace byly podnikatelky úspěšné a firmy se staly excelentními. Wichterle: „Vzpomínky“: V inovacích, jako v každé jiné práci záleží na TALENTU, na VYNALÉZAVOSTI i na VROZENÝCH PŘEDPOKLADECH. Ve firmě se stávají inovace tvrdou, soustředěnou a cílevědomou prací, která klade obrovské nároky na: píli, vytrvalost angažovanost. 15

16 III. Inovace Nové technologie vedou ke změně pracovních požadavků Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Výzkum vývoj a inovace je nutno řídit a usměrňovat podnikatelsky. Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů inovačních příležitostí. Podle P. F. Druckera existuje 7 zdrojů inovací: 1.nečekané události (úspěch, neúspěch), 2.rozpory, 3.potřeby procesu, 4.oborové a tržní struktury, 5.demografické faktory, 6.změny v pohledu na svět, 7.nové znalosti. 16

17 III. Inovace Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Sedm typů inovací: –výrobkové, –výrobní (procesní, technicko – technologické), –marketingové, –finanční, –personální, –organizační, –řídicí. 17

18 III. Inovace Základní uspořádání inovačního cyklu Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc,

19 III. Inovace Schéma hodnotového přístupu v hodnotovém managementu Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc,

20 III. Inovace Jak zajistit komerční úspěch inovačních záměrů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc,

21 III. Inovace Vytváření účelových strategických aliancí Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc,

22 Literatura Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, GRUBLOVÁ, E., PITRA, Z. Sociálně psychologické aspekty managementu inovací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, s. ISBN OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Grada Publishing, s. ISBN HUČKA, M., KISLINGEROVÁ, E. Vývojové tendence velkých podniků. C.H. Beck, 2011, 275 s. ISBN GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, s. ISBN PITRA, Z. Konkurenční strategie organizací. Praha: Velryba, s. ISBN

23 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Děkuji za pozornost a Váš čas věnovaný prezentaci Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. 23


Stáhnout ppt "Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management 2. 10. 2012 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google