Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management 2. 10. 2012 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management 2. 10. 2012 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc."— Transkript prezentace:

1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management 2. 10. 2012 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

2 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Struktura prezentace I. Manažeři / MQ = IQ + EQ + PQ / a management II. Podnik a podnikání (vývoj podniku od založení k bankrotu) III. Inovace (7 zdrojů, 7 typů, model řízení inovací) 2

3 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Úvod Každý manažer si musí vytvořit svůj vlastní styl řízení, své vlastní přístupy, které budou odpovídat podmínkám a souvislostem, v nichž působí. Dosáhnout naplnění nejen podnikových, ale i osobních cílů / synergie /. Teorie managementu je aplikována na tzv. rovnovážný stav ve firmě / tzn. ideál, kdy vše funguje, jak má. Praxe je však diametrálně jiná. Cílem přednášky je nastínit teoretická východiska IM / jednotná terminologie a systémové pojetí / a zabývat se praktickou stránkou a diskusí - case. 3

4 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz I. Manažeři a management Reální manažeři pro reálný svět – úspěšní manažeři mají tři dimenze: Racionální řízení, IQ /přirozená inteligence, zdravý rozum, analytické schopnosti, podnikatelský úsudek, schopnost pronikat do podstaty věci/ Emocionální řízení, EQ /interpersonální dovednosti, týmová práce, adaptabilita, charisma, schopnost motivovat/ Politické řízení, PQ /porozumět politickým souvislostem, znalost jak získat moc, jak používat moc k uskutečňování věcí – prostřednictvím ostatních lidí/ Manažerský kvocient, MQ = IQ + EQ + PQ Nemusíte být vysokoškolsky vzdělaní a můžete být úspěšní manažeři. Styl řízení každého člověka je jedinečný, stejně jako jeho DNA. 4

5 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz I. Manažeři a management Management – sekvenční procesy: PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, VEDENÍ LIDÍ, KONTROLA. Management-průběžné procesy: identifikace problému, návrh variant, výběr varianty /rozhodování/, řešení – realizace, zhodnocení výsledků. 5

6 I. Manažeři a management Porovnání paradigmat managementu druhé a třetí vlny Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz6

7 II. Podnik a podnikání Stavba organizace 7

8 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz II. Podnik a podnikání Koncept cesty organizace k prosperitě 8

9 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz II. Podnik a podnikání Fáze životního cyklu firmy na trhu 9

10 II. Podnik a podnikání Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Podnikání za účelem zisku pro uspokojení potřeb lidí. Ve společnosti /organizaci, podniku, firmě = synonyma/ stejně jako ve FYZICE je směřování k ROVNOVÁZE jedním ze základních předpokladů funkčního systému. Tato rovnováha je samozřejmě dynamická a u společenských jevů to může znamenat i několik desetiletí. 10

11 II. Podnik a podnikání Dvanáct odpovídajících témat ve vztahu ke konkurenční strategii podniku Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz EKONOMIKAORGANIZACETECHNOLOGIE Kvalifikace Digitalizace Virtualizace Molekularizace Integrace/síťová orientace Zánik mezičlánků Konvergence Inovace Role zákazníka Bezprostřednost Globalizace Nerovnosti 11

12 II. Podnik a podnikání Vztahy mezi strategií firmy a strategiemi funkcí Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz12

13 III. Inovace Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Invence Inovace 7 zdrojů 7 typů Funkční model 13

14 III. Inovace Základní pojmy managementu inovací Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Hlavní představitel J. A. Schumpeter Inovace: –Dle Schumpetera „tvůrčí destrukce“, měla by přinést zisk. –Pozitivní i negativní, kvantitativní či kvalitativní posun prvků nebo vztahů ekonomického organismu. –Splňují podmínku novosti. Invence: –Je nová myšlenka, nový poznatek, který má za následek změny ve struktuře podniku. –Absolutní invence (celosvětový impakt) x relativní invence (např. v technologii). 14

15 III. Inovace Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti, bude prodávat zboží světové špičkové kvality. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací výrobků a služeb na trhu to znamená věnovat prvořadou pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření předpokladů, aby prováděné inovace byly podnikatelky úspěšné a firmy se staly excelentními. Wichterle: „Vzpomínky“: V inovacích, jako v každé jiné práci záleží na TALENTU, na VYNALÉZAVOSTI i na VROZENÝCH PŘEDPOKLADECH. Ve firmě se stávají inovace tvrdou, soustředěnou a cílevědomou prací, která klade obrovské nároky na: píli, vytrvalost angažovanost. 15

16 III. Inovace Nové technologie vedou ke změně pracovních požadavků Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Výzkum vývoj a inovace je nutno řídit a usměrňovat podnikatelsky. Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů inovačních příležitostí. Podle P. F. Druckera existuje 7 zdrojů inovací: 1.nečekané události (úspěch, neúspěch), 2.rozpory, 3.potřeby procesu, 4.oborové a tržní struktury, 5.demografické faktory, 6.změny v pohledu na svět, 7.nové znalosti. 16

17 III. Inovace Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Sedm typů inovací: –výrobkové, –výrobní (procesní, technicko – technologické), –marketingové, –finanční, –personální, –organizační, –řídicí. 17

18 III. Inovace Základní uspořádání inovačního cyklu Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz18

19 III. Inovace Schéma hodnotového přístupu v hodnotovém managementu Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz19

20 III. Inovace Jak zajistit komerční úspěch inovačních záměrů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz20

21 III. Inovace Vytváření účelových strategických aliancí Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz21

22 Literatura Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz GRUBLOVÁ, E., PITRA, Z. Sociálně psychologické aspekty managementu inovací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 246 s. ISBN 78-80-872-40-49-6. OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Grada Publishing, 2008. 224s. ISBN 978-80-247-2400-3. HUČKA, M., KISLINGEROVÁ, E. Vývojové tendence velkých podniků. C.H. Beck, 2011, 275 s. ISBN-978-80-7400-198-7. GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2007. 438s. ISBN 80-86122-75-1. PITRA, Z. Konkurenční strategie organizací. Praha: Velryba, 2011. 341s. ISBN 978-80-85860-21-4. 22

23 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz Děkuji za pozornost a Váš čas věnovaný prezentaci Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. eva.grublova@mvso.cz rektor@mvso.cz 23


Stáhnout ppt "Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovační management 2. 10. 2012 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google