Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Galileo – evropský navigační družicový systém Praha, 13. prosinec 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Galileo – evropský navigační družicový systém Praha, 13. prosinec 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Galileo – evropský navigační družicový systém Praha, 13. prosinec 2010

2 Projekt Galileo je rozdělen do několika fází: 2 Program Galileo 1999 - 2002- návrh a vývoj systému - definování nabízených služeb 2001 - 2005 (vlivem zpoždění termín posunut až do roku 2012) - fáze vývoje družic a pozemních komponentů systému - ověřování systému na oběžné dráze původně v letech 2006 - 2007, aktuální předpoklad dokončení v rozmezí let 2012 - 2014 - vynesení všech potřebných družic na oběžnou dráhu - dokončení pozemní části Galilea původně v roce 2008, aktuálně se předpokládá přelom let 2014/2015 - zahájení provozu sytému

3 •V důsledku změny řízení a správy projektu v roce 2006 a vlivem zpoždění ve vývoji a vynášení na oběžnou dráhu došlo k přehodnocení a posunutí:  fáze vývoje a ověřování na rok 2012  fáze konečného zprovoznění systému na období let 2012 - 2014. •Aktuálně se předpokládá plné zprovoznění systému Galileo do konce 2014 v úvodní konstelaci 18 družic ( minimální počet družic pro plnou funkčnost systému a globální pokrytí ). 3 Program Galileo

4 •Prvotní investice EU a ESA byly 1,1 mld.€. Projekt Galileo měl být dále realizován jako PPP projekt s využitím veřejného a soukromého kapitálu. •Vzhledem k bezvýsledným jednáním Evropské komise a konsorcia firem bylo v roce 2007 od tohoto plánu bylo upuštěno. •Ministři financí zemí EU se následně shodli na dofinancování navigačního systému Galileo z rozpočtu EU a nad rámec plánovaných zdrojů ve výši 1 mld.€ nalezli zdroje ve výši 2,4 mld.€. Dokončení projektu tak mělo stát tak stát 3,4 mld.€. •V polovině ledna 2011 Evropská komise předloží členským státům EU střednědobý výhled programu Galileo, který přezkoumá náklady na systém Galileo, identifikuje rizika a odhadne pravděpodobné příjmy ze služeb nabízených systémem Galileo. Současně bude třeba nalézt dodatečné finančních prostředků v rozsahu asi 1,5 mld.€ na zajištění výroby a vypuštění zbylých družic a na intenzivnější podporu financování rozvoje aplikací prostřednictvím evropských programů výzkumu a vývoje. 4 Financování programu Galileo

5 •Definiční fáze systému Galileo je již ukončena. •V roce 2005 byla vynesena na oběžnou dráhu družice GIOVE-A. •V roce 2007 byla vynesena na oběžnou dráhu družice GIOVE-B. •K tomu, aby bylo možné zahájit počáteční provoz systému Galileo od roku 2014, uzavřela v lednu 2010 Evropská komise tři smlouvy pro dodávky různých součástí a služeb celého systému pro období 2010-2014: –Služby pro systémovou podporu dodá italská společnost Thales Alenia Space, zakázka má hodnotu 85 mil.€; –Prvních 14 družic pro Galileo dodá postupně do roku 2014 německá společnost OHB System AG, zakázka má hodnotu 566 mil.€; –Smlouva s francouzskou společností Arianespace zajistí vynesení družic Galileo na oběžnou dráhu, zakázka má hodnotu 397 mil.€. •Z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně by mělo postupně odstartovat 5 raket Sojuz, přičemž každá má vynést dvě družice. První start je naplánován na říjen 2012. 5 Stav programu Galileo

6 6 Služby systému Galileo Základní služba Open Service - OS - určena pro masový trh - zdarma - srovnatelná se současnou službou GPS a GLONASS - přesnost bude záviset na kvalitě přijímače Služba „kritická“ z hlediska bezpečnosti Safety of Life - SoL - umožní upozornit na případnou nefunkčnost či chyby v poskytování navigačního signálu - v aplikacích, kde chybou může dojít k úmrtí nebo zranění osob anebo k velké škodě na majetku Komerční služba Comercial Service - CS - vysoká přesnost - šifrovaná služba (kladeny nižší nároky než na PRS) Veřejná regulovaná služba Public Regulated Service - PRS - šifrovaná služba - vysoká odolnost proti rušení - zaručené poskytování navigačního signálu - přístup k ní kontrolován státem Služba pátrání a záchrany Search and Rescue Service - SAR - družice Galileo integrovány do mezinárodního pátracího a záchranného systému COSPAS-SARSAT - zpřesnění polohy volajícího o pomoc a zrychlení reakce na událost

7 •Při zahájení počátečního provozu Galileo v roce 2014 se počítá s poskytováním:  základní služby (OS - Open Service)  služby určené především pro bezpečnostní složky členských zemí EU (PRS - Public Regulated Service)  služby pátrání a záchrany (SAR - Search &Rescue). •Zbývající garantované služby budou od roku 2014 nejprve testovány a budou spuštěny, až bude Galileo obsahovat soubor 30 družic, a bude tak způsobilý úplného provozu:  služba kritická z hlediska bezpečnosti (SoL -Safety-of- Life)  komerční služba (CS - Commercial Service). 7 Služby systému Galileo

8 •PRS je služba, ke které nemá veřejnost přístup a která je vyhrazena pouze pro Radu, Komisi, členské státy EU •Ve srovnání s ostatními službami Galilea, signál veřejně regulované služby (PRS) disponuje vyšší odolností proti rušení (úmyslnému či neúmyslnému) •Používání musí být kontrolováno z důvodu zajištění bezpečnosti a proto vyžaduje uplatnění speciálních technických prostředků, zvláštních postupů a výhledově také zvláštních prostředků rozhodování 8 Veřejně regulovaná služba (PRS)

9 •Ve strukturách EU aktuálně projednávaný Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a rady EU  o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo: –obecné zásady podmínek přístupu k PRS –minimální společné standardy –rámcové podmínky pro výrobu a zabezpečení přijímačů PRS –kontrola a vývoz 9 Legislativní rámec PRS

10 •Pracovní skupina by se měla zabývat: –projednáváním a navrhováním instrukcí k jednání a rámcových pozic při projednávání agendy PRS na Radě EU –návrhy na vytvoření národního prostředí pro řízení a využití PRS v souladu s národními požadavky tak, aby mohl být realizován bezproblémový přístup ČR k PRS. •V současné době se začíná realizovat na úrovni EU pilotní program PRS (2010 - 2015). •Jedná se o soubor dílčích projektů, které mají za cíl definovat a odzkoušet jednotlivé standardy PRS. Návrh MD na vznik pracovní skupiny pro posouzení legislativního návrhu pravidel přístupu k PRS

11 11 Evropský Pilotní Program PRS – časový plán

12 •V červnu 2004 byla podepsána dohoda členských států EU a USA:  zajišťuje evropsko-americkou spolupráci  zaručuje interoperabilitu systémů Galileo a GPS. 12 Kompatibilita a interoperabilita Galileo

13 13 Kompatibilita a interoperabilita Galileo •EU – Čína  od roku 2008 se uskutečnila řada jednání bez hmatatelných výsledků  problém s použitými frekvencemi mezi systémem Galileo a COMPASS (pásmo L1 a E6)  vznik interferencí mezi oběma systémy  negativní ovlivnění zejména funkcí PRS  EK žádá o podporu členských zemí pro další vyjednávání s ČLR  EK zahájí diskusi na půdě Rady

14 •Funkční družicový systém pro korekci signálů GPS (Evropa, severní Afrika) •EGNOS v současnosti poskytuje 3 služby: –Základní služba (Open Service - OS) –Komerční služba (Commercial Service - CS) –Služba kritická z hlediska bezpečnosti (Safety of Life - SoL) 14 EGNOS Obr.: Evropská komise

15 15 Děkujeme za pozornost ! http://www.spacedepartment.cz


Stáhnout ppt "1 Galileo – evropský navigační družicový systém Praha, 13. prosinec 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google