Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU Mgr. Dana Štumpová advokát Divadelní 24, Praha 1 Tel:+420 603 256 909 Tel:+420 226 227 611 Fax:+420.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU Mgr. Dana Štumpová advokát Divadelní 24, Praha 1 Tel:+420 603 256 909 Tel:+420 226 227 611 Fax:+420."— Transkript prezentace:

1 1 Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU Mgr. Dana Štumpová advokát Divadelní 24, Praha 1 Tel:+420 603 256 909 Tel:+420 226 227 611 Fax:+420 226 227 609 Email: dana.stumpova@jsklaw.cz - podle zákona o veřejných zakázkách a FIDIC -

2 2. Jen některé náklady na Nepředvídatelné dodatečné práce se hradí Náklady jsou rizikem objednatele (čl. 17/3 g),h)), ale některé (které měl zkušený zhotovitel předvídat) objednatel nehradí Náklady objednatele hlídá správce stavby (schvalování faktur) Náklady prověřuje supervize MD, SFDI, NKU atd.. -Jen některé náklady jsou způsobilé pro čerpání z fondů EU - vzniklé ve vymezené době v soulad s právními předpisy přiměřené v souladu s principem hospodárnosti (minimalizace), účelnosti (nezbytnost), efektivnosti (maximalizace poměru vstupy a výstupy) Při plnění zakázky vznikají dodatečné práce Jen některé dodatečné práce jsou nepředvídatelné (nepředvídané) Nepředvídatelné (nepředvídané) posuzuje ZVZ a FIDIC jinak

3 3 Nepředvídatelný a nepředvídaný § 23/7 ZVZ naproti tomu vyžaduje objektivně nepředvídané okolnosti, tedy bez ohledu na míru zkušeností „zkušeného zhotovitele“ a vůbec pouze zhotovitele. Při uzavření smlouvy o dílo podle VOP FIDIC si při definování obsahu „Nepředvídatelný“ strany smlouvy specifikují obsah pojmu tak, že „nepředvídatelný znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán zkušeným zhotovitelem k datu podání nabídky“ a v ustanoveních smlouvy jej strany používají ve spojení s fyzikálními podmínkami na a pod povrchem staveniště (tzv. skryté překážky). ZVZ předpokládá objektivně nepředvídané okolnosti a objektivní nelze posuzovat testem zkušeného zhotovitele

4 4 Dodatečné práce vyplývající z nedostatečné přípravy Dodatečné práce (více práce) vyplývající z nedostatečné přípravy je snaha považovat (bez dalšího rozlišování) za práce objektivně předvídatelné s nemožností aplikovat § 23/7 ZVZ > (?) Některé dodatečné práce jsou vyvolány nedostatečnou přípravou, máme na mysli přípravou položek rozpočtu, chybami v projektu, početními chybami v cenách nabídky atd.

5 5 VOP FIDIC Red Book rozlišuje mezi - nedostatečnou přípravou projektu a - nedostatečnou přípravou staveniště ve smyslu odhalení skrytých překážek neboli nepředvídatelných fyzikálních podmínek. Obě kategorie jsou rizikem objednatele (čl. 17/3 g),h), přičemž pouze u působení přírodních sil se aplikuje test zkušeného zhotovitele. § 23/7 ZVZ nemá výslovně upraven postup při nedostatečné přípravě. Objednatel může zadat pouze takové dodatečné práce, které a) nebyly v původních zadávacích podmínkách, b) jejich potřeba vznikla v důsledku, objektivně nepředvídaných okolností, c) jsou nezbytné pro provedení díla.

6 6 Práce vyplývající z přečerpání položek je snaha považovat za dodatečné práce (více práce) objektivně předvídatelné s nemožností aplikovat § 23/7 ZVZ (?) Při realizaci stavebních prací dochází k měření a v některých případech k přečerpání dané položky rozpočtu. Dodatečné práce vyplývající z přečerpání položky

7 7 Podle VOP FIDIC probíhá měření prostavěných položek, neboť veškerá použitá množství jsou pouze odhadovaná (čl. 14/1) a správce stavby teprve odsouhlasí cenu podle měření (čl. 14/1 a čl. 12/3). Při čerpání položek se tedy výslovně předpokládá rozdíl oproti nabídce. Podle ZVZ zadávací dokumentace může obsahovat podmínky překročení ceny; přesto je nejnižší cena nejčastěji jediným kritériem hodnocení nabídky.

8 8. Bohužel nejistota výkladu vede k paušalizování hodnocení, takže chvíli jsou všechny nebo žádné dodatečné práce (více práce) předvídatelné a chvíli zase nepředvídatelné namísto rozboru, které náklady (překročení ceny) jsou umožněny samotnou smlouvou (VOP FIDIC) a jaký je skutečný dopad toho, že je VOP FIDIC součástí zadávací dokumentace. Které dodatečné práce vyplývají z nepředvídatelných okolností, které měl zkušený zhotovitel vědět a objednatel je proto nehradí? A které dodatečné práce vyplývají z objektivně předvídaných okolností s nemožností aplikace § 23/7 ZVZ ? A kdy je třeba k řádnému vzniku závazku k platbě ceny vyhlásit novou veřejnou soutěž, a kdy ne a kdy případně jen JŘBÚ. (?) VOP FIDIC Red Book v souladu se ZVZ definuje podmínky překročení ceny (dodatečné práce) a pouze ty práce, které v zadávacích podmínkách chybí, nejsou předvídány, nevyplývají z dokumentace zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, lze považovat za dodatečné práce, pokud jsou stále nezbytné pro provedení původních prací.

9 9 dana.stumpova@jsklaw.cz dana.stumpova@seznam.cz


Stáhnout ppt "1 Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU Mgr. Dana Štumpová advokát Divadelní 24, Praha 1 Tel:+420 603 256 909 Tel:+420 226 227 611 Fax:+420."

Podobné prezentace


Reklamy Google