Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co bude od 1.1.2012 zajišťovat Úřad práce České republiky ----------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co bude od 1.1.2012 zajišťovat Úřad práce České republiky ----------------------------"— Transkript prezentace:

1 Co bude od 1.1.2012 zajišťovat Úřad práce České republiky ----------------------------

2 Úřad práce České republiky Krajská pobočka pro hlavní město Prahu se dělí na: •to ve svých specializovaných útvarech zajišťuje např. agendu zahraniční zaměstnanosti, zpracovávání projektů EU apod. Centrální pracoviště krajské pobočky •oddělení zaměstnanosti •oddělení nepojistných sociálních dávek jednotlivá Kontaktní pracoviště krajské pobočky

3 Co vyřizují jednotlivá Kontaktní pracoviště? Oddělení zaměstnanosti navštivte při řešení otázek v oblasti:zákona č. 435/2004 o zaměstnanostiOddělení nepojistných sociálních dávek navštivte při řešení otázek v oblasti:zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořezákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchzákona č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženímzákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

4 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  evidence zájemce o zaměstnání  evidence uchazeče o zaměstnání  podpora v nezaměstnanosti  podpora při rekvalifikaci

5 Hlavní změny zákona o zaměstnanosti od 1.1.2012 týkající se uchazeče o zaměstnání  uchazečem o zaměstnání se může stát student denního studia, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění aspoň 12 měsíců  rozhodné období pro nárok na podporu v nezaměstnanosti se mění ze tří let na dva roky  uchazeč o zaměstnání, kterému nebylo vyplaceno odstupné, odchodné nebo odbytné, může požádat o poskytnutí kompenzace

6  uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, může být zařazen na veřejnou službu  uchazeč nebo zájemce o zaměstnání může požádat o úhradu tzv. zvolené rekvalifikace  uchazeč o zaměstnání může být zařazen do programu tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání k agentuře práce Hlavní změny zákona o zaměstnanosti od 1.1.2012 týkající se uchazeče o zaměstnání

7 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře  přídavek na dítě  příspěvek na bydlení  porodné  rodičovský příspěvek  dávky pěstounské péče  pohřebné

8 Hlavní změny zákona o státní sociální podpoře od 1.1.2012  od 1.1.2012 se ruší dávka sociální příplatek  ukončuje se výplata rodičovského příspěvku při vzniku nároku na dávku v souvislostí s péčí o dítě zdravotně postižené starší tří let  nelze současně vyplácet rodičovský příspěvek a příspěvek na péči – v tomto případě je nutné nejpozději do 31.1.2012 provést volbu, která dávka bude nadále poskytována  pro volbu výše rodičovského příspěvku je rozhodná možnost stanovení denního vyměřovacího základu u jednoho z rodičů

9  celková výše vyplaceného rodičovského příspěvku je 220 000 Kč  mění se možnost docházky dítěte do předškolního zařízení  u již vyplácených rodičovských příspěvků je možné za určitých podmínek požádat o změnu výše dle nové právní úpravy  u příspěvku na bydlení je omezena doba poskytování dávky na 84 kalendářních měsíců Hlavní změny zákona o státní sociální podpoře od 1.1.2012

10 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  příspěvek na péči  organizace dalších sociálních služeb a sociálního poradenství zůstává i nadále v kompetenci územních samosprávných celků (obcí, krajů)

11 Hlavní změny zákona o sociálních službách od 1.1.2012 u dávky příspěvek na péči  nelze současně pobírat dávku státní sociální podpory rodičovský příspěvek a příspěvek na péči – v tomto případě je nutné nejpozději do 31.1.2012 provést volbu, která dávka bude nadále poskytována  možnost požádat o zvýšení příspěvku v případech nízkých příjmů společně posuzovaných osob  příspěvek na péči je zvýšen u osob mladších 18ti let posouzených ve II. stupni závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč  nově se zavádí institut – asistent sociální péče který tuto činnost nevykonává jako podnikatel

12 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  příspěvek na mobilitu  příspěvek na zvláštní pomůcku  průkaz osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P  Jedná se o zcela novou právní úpravu pro poskytování dávek osobám se zdravotním postižením platnou od 1.1.2012.

13 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům bude naposled vyplacen za prosinec 2011 dle právních norem platných do 31.12.2011  platnost již vydaných Průkazek mimořádných výhod se zatím nemění (je však omezena nejdéle do 31.12.2015)  jestliže byly do 31.12.2011 přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně – není třeba žádat o nové posouzení zdravotního stavu pro podání žádosti o příspěvek na mobilitu

14 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  příspěvek na živobytí  doplatek na bydlení  mimořádná okamžitá pomoc  veřejná služba

15 Hlavní změny zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2012  pro vznik nároku na dávky po 31.12.2011 je zavedena podmínka bydliště na území České republiky  mění se podmínky pro výkon Veřejné služby – rozšíření pro osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání  u doplatku na bydlení upřesněno kdy se při prokazování formy bydlení jedná o případy hodné zvláštního zřetele  náklady na bydlení jsou u družstevní a jiných forem bydlení zohledněny jen do zákonem dané výše

16 Kde v Praze najdete pracoviště zaměstnanosti?  pro správní obvod Praha 1 a 2 Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 214/86  pro správní obvod Praha 3 Praha 3 - Žižkov, Roháčova 133/13  pro správní obvod Praha 4, 11, 12 Praha 4 – Braník, Údolní 1147/106  pro správní obvod Praha 5, 13, 16, 17 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 216/21  pro správní obvod Praha 6 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 688/165  pro správní obvod Praha 7, 8 Praha 8 – Libeň, Stejskalova 185/7  pro správní obvod Praha 9, 14, 18, 19, 20, 21 Praha 9 – Vysočany, Sokolovská 324/14  pro správní obvod Praha 10, 15, 22 Praha 10 – Vršovice, Vršovická 1429/68

17 Kde v Praze najdete pracoviště nepojistných sociálních dávek?  pro správní obvod Praha 1 a 2 Praha 2 – Vinohrady, Šafaříkova 557/14  pro správní obvod Praha 3 Praha 3 – Žižkov, Seifertova 559/51  pro správní obvod Praha 4 Praha 4 – Nusle, Táborská 376/40  pro správní obvod Praha 5 Praha 5 – Smíchov, nám. 14. října 1381/4  pro správní obvod Praha 6 Praha 6 – Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1089/15  detašované pracoviště pro správní obvod Praha 17 Praha 17 – Řepy, Bendova 1121/5  pro správní obvod Praha 7 Praha 7 – Holešovice, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7  pro správní obvod Praha 8 Praha 8 – Libeň, U Meteoru 676/8  pro správní obvod Praha 9 Praha 9 – Vysočany, Sokolovská 324/14  pro správní obvod Praha 10 Praha 10 – Vršovice, Vršovická 1429/68

18 Kde v Praze najdete pracoviště nepojistných sociálních dávek?  pro správní obvod Praha 11 Praha 11 – Chodov, Bohúňova 1553/2  pro správní obvod Praha 12 Praha 12 – Kamýk, Čechtická 758/6  pro správní obvod Praha 13 Praha 13 – Stodůlky, Sluneční náměstí 2580/13  pro správní obvod Praha 14 Praha 14 – Černý Most, Generála Janouška 844/18  pro správní obvod Praha 15 a 22 Praha 15 – Horní Měcholupy, Boloňská 487/1  pro správní obvod Praha 16 Praha 16 – Radotín, náměstí Osvoboditelů 732  pro správní obvod Praha 18 Praha 18 – Letňany, Bechyňská 639  pro správní obvod Praha 19 Praha 19 – Kbely, Železnobrodská 764  pro správní obvod Praha 20 Praha 20 – Horní Počernice, Jívanská 635/6  pro správní obvod Praha 21 Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260


Stáhnout ppt "Co bude od 1.1.2012 zajišťovat Úřad práce České republiky ----------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google