Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoři: Zdeněk Vybíral, David Holub Publikace: Současná psychoterapie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoři: Zdeněk Vybíral, David Holub Publikace: Současná psychoterapie."— Transkript prezentace:

1 Autoři: Zdeněk Vybíral, David Holub Publikace: Současná psychoterapie

2 O čem bude řeč? 1. Vymezení pojmů 2. Teoretické předpoklady 3. Koncept dynamiky 4. Cíle a nástroje dynamických přístupů 5. Principy psychodynamické práce 6. Vztah v psychodynamické psychoterapii 7. Účinné faktory v psychodynamické psychoterapii 8. Účinnost psychodynamické psychoterapie 9. Skupinová analýza

3 1. Vymezení pojmů PSYCHODYNAMICKÝ  Protiklad vůči kognitivně behaviorálnímu  Vycházející z představy dynamiky psychického aparátu, vzájemného vztahu vědomých a nevědomých procesů a rovnováhy duševních sil  Akceptovatelnější synonymum pro termín psychoanalytický

4 PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE = Zastřešující pojem pro množství různě dlouhých terapií, které sdílejí jednu teoretickou základnu:  Obdobné teorie mysli a osobnosti  Totožné koncepty duševního vývoje  Velmi podobné pojetí terapeutického vztahu (reálný vztah, léčebné spojenectví a přenos)  Obdobnou teorii psychopatologie  A některé aspekty teorie změny

5 2. Teoretické předpoklady  PP vychází z předpokladu, že symptomy a potíže mají své nevědomé či neuvědomované významy, které mají své kořeny v dětské zkušenosti a jsou určené povahou raných vztahů s pečujícími osobami

6 3. Koncept dynamiky  „Dynamická“ – odkazuje na napětí, konflikt v lidské psychice a v nejbližších vztazích člověka  Konflikt je nevědomý  Maladaptivní řešení konfliktu vede ke vzniku symptomu (kompromisní řešení konfliktu či reakce signalizující návrat vytěsněného)  Interakční pohled – konflikt vyplývá ze vztahů s důležitými osobami, často z nenasycenosti potřeby těsné vazby

7 Některá psychodynamická vysvětlení vzniku a udržování problémů Teorie rané vazby (attachment theory)  K líčový význam rané bezpečné vazby s matkou - dítě musí mít naplněny potřeby lásky, blízkosti, bezpečí a stabilní vazby k důležitému „objektu“.  Potíže lidí, kteří měli v prvním roce života (a šíře v předškolním věku) např. odmítavou nebo nepřátelskou matku, se v dospělosti velmi často manifestují potížemi v blízkých vztazích.  Dynamický model vzniku a udržování psychických problémů vychází z toho, že rané zkušenosti se staly základem vztahových vzorců a že je člověk ve svém životě replikuje.  U pacientů s raným vztahovým deficitem můžeme vidět silnou potřebu důvěrného stabilního vztahu, sklon se silně navázat na psychoterapeuta, protože od něho potřebují zaplnit mezeru, která vznikla kdysi s rodiči, dosytit se prožitky bezpečí, úlevy, jistoty, že se mohou na terapeuta spolehnout apod.

8 Model agrese, viny a hněvu v případě deprese  Deprese – agrese vůči druhým, kterou jedinec nasměroval proti sobě samému  Deprese – z velkých očekávání od sebe samého, která člověk nedokáže naplňovat, což má vážný dopad na jeho sebeúctu

9 4. Cíle a nástroje dynamických přístupů Cíle:  prohloubit, rozšířit a korigovat nebo vůbec umožnit vhled do opakujících se konfliktů  propojení klientova problému „zde a nyní“ s minulostí klienta  poskytnout takovou podporu, aby u klienta mohlo dojít ke zvýšení sebeúcty a posílení žádoucích funkcí ega Nástroje:  pracovní spojenectví s klientem  reálný vztah a přenos  interpretace a empatie, resp. empatické interpretování  neinterpretativní nástroje: neutrální komentáře, potvrzení porozumění, chápající souhlas, navádějící komentáře, vyjasňující otázky, přesun k opomíjenému tématu, povzbuzení zkoumat souvislosti

10 5. Principy psychodynamické práce Sedm základních principů psychodynamické práce (G. Gabbard)  Vychází z toho, že velká část psychického života je nevědomá;  Vychází z toho, že dospělého utvářejí zážitky z dětství;  Předpokládá, že pacientův přenos je primárním zdrojem porozumění;  Zkoumá protipřenos – také díky jeho zkoumání se terapeut i pacient dobírají porozumění tomu, co pacient vyvolává v druhých;  Zkoumá odpor vůči procesu (odpor je jedním z ohnisek terapie);  Zkoumá funkce symptomů, které jsou determinovány nevědomím;  Pomáhá pacientovi dosáhnout prožitků autentičnosti a jedinečnosti.  Psychodynamické psychoterapie mohou být krátké (zpravidla 7 až 24 sezení) nebo dlouhodobé (delší než 24 sezení nebo trvající déle než 6 měsíců).

11 6. Vztah v psychodynamické terapii  Psychodynamický terapeut pracuje díky vztahu s klientem - pracuje s ním, je jeho součástí, interpretem a analyzátorem. Dynamizujícím faktorem terapeutického vztahu je klientova zkušenost z minulých důležitých vztahů, která se může měnit v přenos.  Dalším zdrojem dynamiky v terapeutickém vztahu jsou nejrůznější nedorozumění, napětí, zádrhele, bolestná místa, svízelná místa, drobné i vážnější krize, prožitky nepochopení, nepřijetí a míjení v záměrech a sděleních.  Třetím zdrojem dynamiky ve vztahu jsou všechna předpokládání a očekávání.

12 Neutralita v terapeutickém vztahu  Neznamená neangažování se  Volně asociativní naslouchání veškerému materiálu v terapii  Hodnotově neutrální postoj terapeuta, s nímž je neslučitelné např. kritizování, moralizování, zakazování nebo svádění ke své víře

13 7. Účinné faktory v psychodynamické psychoterapii Uváděné pacienty:  Vypovídání se  Reflexe  Seskládávání kousků života tak, že zapadají do sebe

14 Zprostředkování vhledu  Součást všech hlavních psychoterapeutických přístupů  Týká se především minulých zkušeností  Snaha vyznat se v zákonitostech těchto zkušeností  Přispívá k propojení minulého s přítomným  Získání schopnosti pozorovat vlastní niterné procesy z odstupu  Umožňuje poznat, co se v pacientovi odehrává  Podílí se na revizi patogenních přesvědčení  Člověk se začne vyznávat v motivech důležitých lidí ve svém okolí

15 Práce s obranami a současné pojetí tzv. odporu ke změně  Klient může vykazovat známky odporu vůči léčbě  Terapeut by se měl umět vyznat v tom, čemu se klient brání a proč  Představa změny vyvolává úzkost, kterou může terapeut u pacienta snadno rychle zvýšit

16 Příklady práce s obranami: Terapeutická identifikace obrany Terapeut: „Všiml jste si, že když mluvíte o onom období, vyjadřujete se…obecně a neutrálně?“ Terapeutické vyjasňování (klarifikace) Terapeut: „Napadá Vás, že když to říkáte takto obecně a neurčitě, vyhýbáte se svým pocitům?“ Pojmenování důsledků T e rapeut: „Pokud zůstaneme na této obecné a vágní úrovni, nedostaneme se hlouběji k jádru vašich problémů.“

17 8. Účinnost psychodynamické psychoterapie Psychoterapie depresí  PP není v případě depresí lepší než jiné druhy psychoterapie.  V řadě výzkumů byly výsledky PP obdobné jako výsledky KBT.  Řada výzkumů však naznačila, že dynamická terapie je podstatně méně účinná než jiné formy intervence (medikace, KBT). Psychoterapie generalizované úzkostné poruchy  Výsledky výzkumů ukazují srovnatelnou účinnost mezi kognitivně behaviorální léčbou a krátkou psychodynamickou léčbou generalizované úzkostné poruchy.

18 Psychoterapie schizofrenie a jiných psychotických poruch  Praško, Horáček a Škrdlantová uznávají, že někdy může dynamická psychoterapie velmi pomoci, ale je třeba při její indikace opatrnosti.  Autoři se kloní k tomu, že pro většinu psychotických pacientů je tato forma terapie nevhodná a metodou volby je podpůrná psychoterapie, psychosociální pomoc, psychoedukace a sociální rehabilitace.  Jiní autoři uvádějí, že individuální psychodynamická práce již většinou neznamenala další přínos oproti medikaci. Intenzivní emocionálně expresivní způsob práce v PP může být naopak pro některé pacienty škodlivý a naopak podpůrná terapie zaměřená na zvládání každodenních potíží může být prospěšná.

19 9. Skupinová analýza  Metoda spočívající v analýze jednotlivce skupinou  Patří do skupinových přístupů čerpajících z psychoanalytické teorie  Rozvinula řadu originálních konceptů – např. rezonance (jedinečná a z části nevědomá odezva na pocity jiného člena skupiny) nebo fenomén kondenzátoru (zesílené a koncentrované interakce nacházející vyjádření ve skupinových symbolech a metaforách, které působí jako kondenzátor)  Terapeut většinou zůstává při práci ve skupině v pozadí a nechává volný průběh různým interakcím a konfiguracím. Je průvodcem, usnadňovatelem volného dialogu a emočních výměn.

20 Dynamická psychoterapie v České republice V českém prostředí je psychodynamická psychoterapie rozšířena od 60. let minulého století. Podobu jí vtiskly zejména práce, knihy a články F. a J. Knoblochových, M. Hausnera, H. Junové, Z. Mrázka a dále trojice J. Skály, J. Rubeše a E. Urbana (jež založili výcvikový model označovaný akronymem SUR).


Stáhnout ppt "Autoři: Zdeněk Vybíral, David Holub Publikace: Současná psychoterapie."

Podobné prezentace


Reklamy Google