Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KBT z pohledu integrativního psychoterapeuta Stanislav Kratochvíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KBT z pohledu integrativního psychoterapeuta Stanislav Kratochvíl."— Transkript prezentace:

1 KBT z pohledu integrativního psychoterapeuta Stanislav Kratochvíl

2 Pojmy eklektická, syntetická, integrující, Pojmy eklektická, syntetická, integrující, integrační, integrovaná a integrativní integrační, integrovaná a integrativní CO SE INTERGRUJE A JAK CO SE INTERGRUJE A JAK Co se integruje aCo se integruje a

3 Co a jak se integruje rogersovský přístup (na rozdíl od něj je KBT víc akční) rogersovský přístup (na rozdíl od něj je KBT víc akční) dynamická, interpersonální, náhledová - principy: náhled, dynamická, interpersonální, náhledová - principy: náhled, abreakce, emoční korektivní zkušenost abreakce, emoční korektivní zkušenost horizontální a vertikální pohled (fixace a přenosy KBT zajímají méně) horizontální a vertikální pohled (fixace a přenosy KBT zajímají méně) behaviorální: nácvik relaxace, expozice, nácvik soc. dovedností a asertivity behaviorální: nácvik relaxace, expozice, nácvik soc. dovedností a asertivity kognitivní: opravování nevhodných kognitivních schémat, mýtů a kognitivní: opravování nevhodných kognitivních schémat, mýtů a automatických myšlenek automatických myšlenek. Gestalt: důraz na pocity zde a nyní, sebeuvědomování, práce s vnitřními tělesnými zážitky i vnějšími vztahy tělesnými zážitky i vnějšími vztahy humanistické přístupy (rozvoj osobnosti) a Franklova logoterapie humanistické přístupy (rozvoj osobnosti) a Franklova logoterapie (životní smysl) (životní smysl) transakční analýza: rodič, dospělý, dítě, scénáře a hry transakční analýza: rodič, dospělý, dítě, scénáře a hry systémový a systemický přístup: závorkování reality, narativní terapie, systémový a systemický přístup: závorkování reality, narativní terapie, externalizace externalizace

4 Představitelé integrativní psychoterapie Arnold Lazarus Arnold Lazarus Multimodální terapie Multimodální terapie

5 H.Prochaska Transteoretická psychoterapie

6 John C. Norcross John C. Norcross Integrativní přístup Integrativní přístup

7 Klaus Grawe Klaus Grawe Psychologická terapie Psychologická terapie

8 Integrační snahy J. Zeiga Konference 1985, 1990, 1995, 2000, 2005

9 Jak je na tom z pohledu integrativní psychoterapie současná KBT Představitelé behaviorální, kognitivní Představitelé behaviorální, kognitivní a kognitivně behaviorální psychoterapie a kognitivně behaviorální psychoterapie

10 Zakladatelé Eysenck a Wolpe

11 Albert Bandura: sociální učení

12 Racionální a kognitivní terapie Albert Ellis a Aaron Beck

13 Kognitivně behaviorální terapie Frank Dattilio D.Meichenbaum

14 Nová česká příručka Nová česká příručka kognitivně- kognitivně- behaviorální terapie behaviorální terapie Ján Praško Ján Praško Petr Možny Petr Možny Miloš Šlepecký a kol. Miloš Šlepecký a kol.

15 KBT jako částečná integrace Z mého pohledu KBT integruje jen část přístupů Z mého pohledu KBT integruje jen část přístupů Velké pozitivum je, že se spojil zřetel k chování (ignorující v rané fázi vnitřní prožitky) a kognitivní poznávací sféra, očekávání, postoje Velké pozitivum je, že se spojil zřetel k chování (ignorující v rané fázi vnitřní prožitky) a kognitivní poznávací sféra, očekávání, postoje Nezajímá ji tolik historie poruchy, zejména s vytěsněnými zážitky, předpokládanými psychoanalytickou terapií Nezajímá ji tolik historie poruchy, zejména s vytěsněnými zážitky, předpokládanými psychoanalytickou terapií

16 Osobní zkušenosti Praktická aplikace ve skupinové psychoterapii ve skupinové psychoterapii neurotických poruch – náhledová a neurotických poruch – náhledová a nácviková složka nácviková složka Příběhy terapeutických skupin – Příběhy terapeutických skupin – konfrontace přístupů po skupinovém sezení konfrontace přístupů po skupinovém sezení v manželské terapii v manželské terapii v terapii sexuálních dysfunkcí v terapii sexuálních dysfunkcí ve výcviku ve výcviku

17 - Schůzky terapeutů po skončení skupinového sezení: zhodnocení potřeby podílu náhledové (dynamické) a nácvikové (behaviorální) složky skupinové psychoterapie neurotických poruch

18 Kombinace dynamického a KBT přístupu

19 Závěr Integrativní psychoterapeuti Integrativní psychoterapeuti mají ke KBT kladný vztah mají ke KBT kladný vztah

20


Stáhnout ppt "KBT z pohledu integrativního psychoterapeuta Stanislav Kratochvíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google