Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontext a modely integrace v psychoterapii S. Dudová, M

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontext a modely integrace v psychoterapii S. Dudová, M"— Transkript prezentace:

1 Kontext a modely integrace v psychoterapii S. Dudová, M
Kontext a modely integrace v psychoterapii S. Dudová, M. Skálová Proč je v současné psychoterapii přítomné integrativní hnutí? Jaké jsou hlavní přístupy k integraci ? 1

2 Vývoj integrace v psychoterapii v posledních 80 letech – French – pokus o přemostění myšlenek Freuda a Pavlova 1936 – Rozenzweig – 3 faktory, které mají vliv napříč terapeutickými směry 1950 – Miller, Dollard – Osobnost a psychoterapie 60. a 70. léta – další integrativní pokusy, např. Frank – definice společných účinných faktorů léčení Wachtel – komplementární model propojující psychoanalýzu a behaviorální přístup od 80.let – prudký nárůst integrativních tendencí (Lazarus, Linehan, Beutler....), vznik zastřešujících organizací 2

3 založení SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), více než 20 mezinárodních konferencí, Journal of Psychotherapy Integration založení EAIP ( European Association for Integrative Psychoterapy), součást EAP Společnost pro integraci v psychoterapii se stává členem EAIP 3

4 Vývoj integrace v psychoterapii v ČR staré skvosty – např
Vývoj integrace v psychoterapii v ČR staré skvosty – např. Knobloch, Kratochvíl, SUR nové trendy – Výcvik integrace v psychoterapii ( SIP ve spolupráci s FSS MU Brno)‏ 4

5 Důvody pro rozvoj integrativního uvažování a nárůst počtu integrativních modelů: -přirozený vývoj oboru (Castonguay- paralela s individuálním vývojem terapeuta) -potřeby praxe, hledání maximálně účinných metod -výzkumné studie, potvrzení účinnosti psychoterapie, významný podíl společných faktorů 5

6 Čtyři způsoby integrace v psychoterapii -teoretická integrace -eklekticismus -společné faktory -asimilace -další : komplementární model, neurovědy, kombinace integrativních modelů 6

7 Teoretická integrace vytvoření zastřešujícího konceptu integrace (meta-model)‏ integrace psychodynamických, behaviorálních přístupů s teorií rodinných systémů (Wachtel,1977), transteoretický model terapeutické změny (Prochaska a DiClement,1992) x obtížná, skoro nemožná snaha 7

8 Eklekticismus jaká metoda a technika funguje u konkrétního pacienta na jeho konkrétní problém multimodální terapie (Lazarus, 1967)‏ systematická eklektická terapie (Beutler, 1983) x nebere ohled na nesourodost vybrané techniky s ostatní klinickou praxí 8

9 Společné faktory (common factors)‏
v různých terapiích působí tytéž léčivé společné faktory 1. očekávání, že terapie může být užitečná 2. psychoterapeutický vztah 3. získání vnějšího pohledu na sebe a svět 4. korektivní emoční zkušenost 5. testování reality (Goldfried a Padaver, 1982) x ztráta bohatství mnoha rozvinutých teorií a technik 9

10 Asimilace začlenění technik z jiného směru do terapeutova původního směru asimilativní kognitivní terapie (Safran)‏ kognitivně-behaviorální asimilativní integrace (Castonguay)‏ asimilativní psychodynamická psychoterapie (Stricker a Gold) x přílišné ředění původního směru 10

11 STRUKTURA VÝCVIKU INTEGRACE V PSYCHOTERAPII
MARKÉTA ROKYTOVÁ MILAN STIBUREK 11

12 12

13 13

14 14

15 TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem 96 hodin) 1
TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem hodin) ročník: Historie a přehled psychoterapeutických směrů, pojmy Historie a modely integrace 15

16 TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem 96 hodin) 2
TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem hodin) ročník: Proces změny I (vlastní) MKN 10, porozumění 16

17 TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem 96 hodin) 3. ročník:. Společné faktory I
TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem hodin) 3. ročník: Společné faktory I Emoce Společné faktory II Vztah 17

18 TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem hodin) 4. ročník: Proces psychoterapie MKN 10 (2 přednášky) Mapování Vývojové teorie, teorie osobnosti, psychopatologie Etika, kulturní sensitivita Setting Intervence I 18

19 TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem 96 hodin) 5. ročník:
TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY (celkem hodin) 5. ročník: Proces změny II – u klienta Case formulation Specifické přístupy v klinické praxi MKN 10, indikace metod MKN 10, intervence II Základní otázky výzkumu Psychoterapeutická profese 19

20 NÁCVIKY DOVEDNOSTÍ (celkem 216 hodin) 1. ročník:. Mapování I. 5
NÁCVIKY DOVEDNOSTÍ (celkem hodin) 1.ročník: Mapování I ročník Setting II Intervence II 2.ročník: Porozumění I Intervence III Psychoter. profese 3.ročník: Emoce Vztah I 4. ročník: Mapování II Vztah II Setting I Intervence I 20

21 NÁCVIKY DOVEDNOSTÍ (celkem 216 hodin) Mapování I (1. ročník)
NÁCVIKY DOVEDNOSTÍ (celkem hodin) Mapování I (1.ročník) Mapování II (4. ročník) Pozorování smyslové Klinické situace a obrazy (slyším, vidím…) Diagnostické systémy Všímavost, uvědomování MKN 10 Sledování obsahu a procesu Pozorování emocí a tělesných projevů 21

22 Výcvik je akreditován ČPS ČLS JEP Společnost pro integraci v psychoterapii je provizorním členem EAIP (Evropské asociace pro integraci v psychoterapii) 22

23 Dosavadní zkušenosti “Výcviku integrace v psychoterapii”
1.Teoreticko-dovednostní část 2.Sebezkušenostní část Mgr. Radim Karpíšek MUDr.Jan Roubal 23

24 Východiska klinická zkušenost a výzkum společné faktory, asimilace
více teorií identita: -teoretická flexibilita -dovednostní flexibilita 24

25 Co a jak učíme v teorii 25 Více teorií Základní pojmy Teorie změny
Základní klinické hypotézy Mechanismy změny Vztahové a technické faktory Společné a specifické faktory 25

26 Co a jak učíme v nácviku terapeutických dovedností
akcent na dovednosti explicitní a implicitní učení vztahové (vs.vztah) a technické dovednosti základní dovednosti (basic skills) a pokročilé dovednosti (advanced skills)‏ 26

27 Základní dovednosti Explorace Vhled (porozumění)‏ Akce 27
- vnímání, naslouchání, pozorování -explorace myšlenek -explorace pocitů Vhled (porozumění)‏ podpora uvědomění,zvědomění podpora vhledu práce s terapeutickým vztahem Akce podpora konání (jednání) relaxace behaviorální změna a modelování rozhodování 27

28 Pokročilé dovednosti kontextuální základní dovednosti plánování léčby
vyhodnocení dopadu intervence zahájení, udržení a ukončení terapeutického procesu integrativní case formulace “na míru šitá” léčba 28

29 Metodika nácviku -jedinec, dvojice, trojice, skupina
-objevování vlastního módu, módy ostatních frekventantů, rozšiřování a modelování -vlastní zkušenost, přepisy a záznamy sezení -fáze vývoje dovedností 29

30 1.setkání Téma: Mapování I. -pozorování smyslové
-všímavost, uvědomování mentálních a tělesných procesů -sledování obsahu a procesu -pozorování emocí a tělesných jevů -explorace emocí a myšlenek 30

31 2.setkání Téma: Porozumění -porozumění problému, symptomu
-hypotetizování -diagnostika, MKN 10 -pozitivní diagnostika a potenciál klienta -case formulation 31

32 Děkujeme za pozornost 32


Stáhnout ppt "Kontext a modely integrace v psychoterapii S. Dudová, M"

Podobné prezentace


Reklamy Google