Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZUM A EMOCE v párové terapii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZUM A EMOCE v párové terapii"— Transkript prezentace:

1 ROZUM A EMOCE v párové terapii
Stanislav Kratochvíl

2 Rozum – edukativní přístup

3 Plzák (1973): zabývání se emocemi práci poradce zdržuje a komplikuje
Racionální uspořádání hlavních oblastí soužití Vedení domácnosti a rodinný rozpočet Trávení volného času Péče o děti Sexuální soužití Komunikace

4 Albert Ellis a Aaron Beck
ABCDE - mýty Automatické myšlenky

5 Kognitivní terapie Zkreslené vnímání výroků Připisování zlých úmyslů
Očekávání špatného chování Předpokládání špatných vlastností Nepřiměřené požadavky

6 Automatické myšlenky Atribuce zlého úmyslu a vlastností okamžitý (dnes) - trvalý (vždy) dílčí (v něčem) - všeobecný (ve všem) situační - vlastnost osobnosti

7 Behaviorální terapie Navodit vzájemné kladné chování
příjemnosti, pozitivní posilování „Přistihni partnera, když..“ Nacvičit sociální dovednosti nácvik komunikace nácvik řešení problémů Vypracovat dohodu

8 Nácvik řešení problémů
Popsání problému Nespokojenost s chováním partnera Ocenění jiného chování partnera Vyjádření pocitu z negativního chování Řešení problému Návrhy Vyjednávání Dohoda

9 Zaměření na emoce

10

11 Sue Johnsonová

12 Emočně zaměřená terapie podle Susan Johnsonové
vztahová vazba, připoutání (Bowlby) spolupracující vztah s terapeutem rozvinout emoční reakce páru zajistit „dostupnost“ a reagování na sebe vytvořit bezpečnou vazbu

13 Základní problém jeden se snaží sblížit, naléhá, vyčítá
druhý se odtahuje, vyhýbá se, uniká první zesiluje úsilí, druhý zesiluje únik Hlavní úkol pro A: přestat vyčítat pro B: zapojit se do emočního vztahu

14 Tři stadia terapeutického cyklu
1.Odstranění negativního cyklu požadování jednoho a odtahování se druhého: pomáhá prohloubit emoční reakce místo zlosti projevovat „měkčí emoce“ jako smutek, zranitelnost, strach z odmítnutí 2.Vytvoření nových cyklů reagování a dostupnosti: vyjadřovat potřeby a obavy a slyšet je, podpořit zážitek emoční vazby 3.Upevňování nového vztahového chování

15 Důležité faktory Cesta k řešení problémů dvojice: vyjadřování emocí a vyrovnávání se s nimi Za negativní emocí (zlost) je často emoce strachu a bezmoci „Opevnění se“ (pasivní resistence) působí velké škody: je třeba ji překonat otevřenou emoční komunikací, dostupností Bezpečná vazba, projevování lásky

16 Leslie Greenberg

17 Na emoce zaměřená terapie Leslie Greenberga
Podstatná je vztahová vazba Neuspokojené potřeby blízkosti Kdo kritizuje, má výroky změkčit Kdo se odtahuje, má se znovu angažovat Je potřebné sebeodhalení, vyjádření citů a empatické naslouchání partnerovi

18 Pět stadií terapeutického postupu
1.Vytvořit spolupracující zaměření 2.Pomoci porozumění negativnímu cyklu: problém v pojmech zranitelných citů 3.Učinit city dostupnými, projevit, sdělovat 4.Změnit negativní interakci na akceptování citů partnera, změkčit, angažovat, snížit vládnutí dominantního a podpořit asertivitu 5.Upevnit nové postoje, emočně sblížit

19 Julie Gottmanová John Gottman

20 Gottmanova párová terapie
Většina problémů není řešitelná Vycházejí z osobních vlastností a je třeba se s nimi smířit, naučit se s nimi žít Každý vyloží svůj pohled bez kritizování Úvahy o možných změnách Oceňování, pochvala, obdiv, přívětivost

21 Čtyři jezdci z apokalypsy
Kritičnost: problém v partnerově osobě – „ty jsi“ – nahradit: „já se cítím“, „potřebuji“ Obrana: odmítání vlastní chyby, protiútok nahradit: převzetí zodpovědnosti Ponižování: nadřazenost, urážky, hrubost nahradit: úcta k druhému, ocenění, obdiv Pasivní rezistence, postavení hradby nahradit: zájem, zklidnění atmosféry

22 Postup při konfliktech
Snížit negativní afekt: partneři vyjadřují své pocity a potřeby a pochopení partnera Zvýšit pozitivní afekt: po negativním výroku pět pozitivních výroků, emoční sblížení Rozvíjet pozitivní afekt i mimo konflikty: emoční dostupnost, bezpečná vazba Prozkoumat odlišnosti v pohledu na emoce Podporovat sdílený pohled na životní smysl

23 Kritický pohled Rizika sebeodhalení Rizika vynucování emocí

24 Srovnání s jinými přístupy
Dynamický přístup: náhled na vlastní podíl a na vliv osobní historie, odreagování Rogers: empatie a autentičnost Bach: čestný boj, projevení agrese Satirová: já chci být milován Jacobson, Margolinová a Christensen konstruktivní řešení problémů, dohoda, kladné chování, akceptace, sjednocení, odpoutání od problému, tolerance

25 Konstruktivní hádka Konkrétnost: kritika současného chování
Zapojení: oboustranná aktivita Sdělování: jasné a osobní Fair play: argumenty jdou k věci Výsledek Získání informací Odreagování: uvolnění napětí Sblížení: porozuměli si Náprava: dohoda o dalším postupu

26 Závěr - postoj k emocím Projevování emocí může být důležité,
ovládání emocí a racionální řešení také Děkuji za pozornost

27


Stáhnout ppt "ROZUM A EMOCE v párové terapii"

Podobné prezentace


Reklamy Google