Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostředky dosahování pozitivních změn v práci s rizikovou mládeží

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostředky dosahování pozitivních změn v práci s rizikovou mládeží"— Transkript prezentace:

1 Prostředky dosahování pozitivních změn v práci s rizikovou mládeží
INDIVIDUÁLNÍ A KOLEKTIVNÍ FORMA NÁPRAVY

2 INDIVIDUÁLNÍ FORMA PRÁCE
Úzký individuální kontakt Přiznání si, že sám nedokáže svůj problém vyřešit Frustrace některých potřeb (jistota, důvěra, sebeakceptace, seberealizace) Tyto potřeby významně korespondují s úkoly, jichž má dospívající ve svém vývoji dosáhnout

3 INDIVIDUÁLNÍ FORMA PRÁCE
Kvalita vztahu – výsledky práce Klient – důvěra a spolupráce Profesionál – akceptace, zájem, snaha pomoci PSYCHOANALÝZA – opakování vztahu k rodičům (přenos) DYNAMICKY ORIENTOVANÁ TERAPIE – nerealistická očekávání KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE ROGERSOVSKÝ PŘÍSTUP – vztah – to podstatné BEHAVIORÁLNÍ SMĚRY – vztah - prostředek

4 INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI
Specifická komunikace – slovník, vyjadřování pocitů, stavů, porozumění slovníku odborníka Vývojové charakteristiky Emocionální rozměr vztahu Porozumět specifickému pohledu na svět Dospívající – vztah k autoritám

5 PŘEDPOKLADY KVALITNÍ PRÁCE
Kvalitní diagnostika Aktivní naslouchání Projevovat porozumění (neznamená vše schvalovat) Dohodnout se na cíli setkání Pomáhat v pochopení neobvyklých, rozporuplných prvků vlastního jednání Ukončit ve chvíli, když zisky z ukončení jsou větší než zisky z pokračování

6 SKUPINOVÉ FORMY PRÁCE Možnost pracovat s problémy zde a nyní v konkrétních vztazích, v reálné situaci Rozšiřují možnosti korigujících zkušeností, možnosti realizace potřebné změny Využívají SKUPINOVOU DYNAMIKU (souhrn skupinového dění a skupinových interakcí)

7 SKUPINOVÁ DYNAMIKA Cíle a normy skupiny Vůdcovství Koheze Tenze
Projekce Vytváření podskupin Vztahy jedinců ve skupině Vývoj skupiny v čase

8 CÍLE VE SKUPINĚ Dosáhnout vhledu do problematiky
Pochopit a změnit nesprávné postoje Změnit maladaptivní vzorce chování Zprostředkovat poznatky o zákonitostech interpersonálních a skupinových procesů Podpořit zrání osobnosti Podpořit zdravé, silné stránky Odstranit nežádoucí nácvikem či řešením konfliktů

9 NORMY SKUPINY Soubor nepsaných pravidel
Terapeutické normy: projevování emocí, svěřování se, přijímání a tolerování druhých, poskytování zpětné vazby … Antiterapeutické normy

10 ROLE VE SKUPINĚ Vůdce Černá ovce Hvězda

11 KOHEZE = SOUDRŽNOST „my patříme k sobě“ Ke kohezi přispívá:
Uspokojení osobních potřeb Sympatie Přátelská atmosféra Prestiž skupiny Vliv skupinových aktivit Soutěžení s jinou skupinou Přítomnost devianta Díky kohezi jsou členové schopni otevřeně projevovat a zpracovávat konfliktotvorný materiál.

12 TENZE = NAPĚTÍ Mezi členy skupiny K vedoucímu skupiny
Techniky k odreagování tenze Příliš vysoká tenze Příliš nízká tenze

13 VÝVOJ SKUPINY V ČASE ORIENTACE A ZÁVISLOST
KONFLIKTY, PROTEST – mezi členy i k terapeutovi, otevřené a skryté KOHEZE A KOOPERACE CÍLEVĚDOMÁ ČINNOST – skupina je kohezní, nepotlačuje neg. emoce, konstruktivně zpracovávají hostilitu, lze flexibilně měnit obsazení rolí

14 ÚČINNÉ FAKTORY VE SKUPINĚ
Členství Emoční podpora Pomoc jiným Sebeexplorace a sebeprojevení Odreagování Zpětná vazba Náhled Korektivní emoční zkušenost Zkoušení a nácvik nového Nové informace a nové sociální dovednosti

15 ZÁSADY PRÁCE SKUPINY Otevřenost a upřímnost Odpovědnost v jednání
Dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti Právo říci STOP Požadavek tolerantnosti

16 SKUPINA V OBDOBÍ PUBERTY
NOVÉ POTŘEBY: Uvolňovat dětské vztahy (zejména závislost na rodičích a autoritách) Vytvořit si nový obraz o sobě – změnit dětský sebeobraz DĚTSKÉ POTŘEBY: Určitá míra závislosti na autoritě

17 SKUPINA V OBDOBÍ PUBERTY
STRUKTURA – silný neformální vůdce, jasně vyhraněné role TVORBA PODSKUPIN – různá kritéria SKUPINOVÉ NAPĚTÍ – podle potřeby „rivalizovat“ SOUDRŽNOST – konformita, „my“ ATMOSFÉRA – často velmi přitažlivá CÍLE – často nejsou jasně definované, důležitá je „parta“ NORMY – často velmi jedinečné, nekonvenční

18 SKUPINA V OBDOBÍ ADOLOESCENCE
POTŘEBY: Uvolňovat dětské vztahy autoritám Rozvíjet svůj sebeobraz – vztahy k opačnému pohlaví Ustupuje rivalita Objevuje se přátelství, důvěra

19 SKUPINA V OBDOBÍ ADOLOESCENCE
STRUKTURA – není založená na moci a síle, ale na sociální přitažlivosti a osobních schopnostech, objevuje se role experta PODSKUPINY – partnerské vztahy ATMOSFÉRA – intimita a intenzita vztahů NAPĚTÍ – pramení z nejistoty v období adolescence SOUDRŽNOST – podpora vzájemného pochopení, citové a názorové shody, obavou ze samoty NORMY – upřímnost, otevřenost, ochota pomoci, přátelství … CÍLE – podobně jako v pubertě - cílem je vlastně skupina samotná

20 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA:
Labáth, Vl. a kol. (2001). Riziková mládež. Slon : Praha Kratochvíl, S. (1978). Skupinová psychoterapie neuros. Avicenum : Praha Hort, Vl., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E., a kol. (2000). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál

21 A TEĎ SI ZKUSÍME NĚCO PRAKTICKÉHO 


Stáhnout ppt "Prostředky dosahování pozitivních změn v práci s rizikovou mládeží"

Podobné prezentace


Reklamy Google