Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotlivé typy skupin v TK Příklad TK Němčice. Skupinová práce v TK Individuální práce versus skupinová práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotlivé typy skupin v TK Příklad TK Němčice. Skupinová práce v TK Individuální práce versus skupinová práce."— Transkript prezentace:

1 Jednotlivé typy skupin v TK Příklad TK Němčice

2 Skupinová práce v TK Individuální práce versus skupinová práce

3 Ranní komunita Cíl: Hlavním cílem je strukturované setkání komunity s ohlédnutím za posledními událostmi a plánování daného dne v životě komunity Využívané prostředky: Částečně využíváme samořídících prvků (vedení šéfem domu), z terapeutických intervencí je využíváno především reflektování a podpůrné intervence. Nezabředáváme příliš do hlubšího rozebírání problémů, ale v případě potřeby dané téma pojmenujeme a vyzveme k jeho dalšímu řešení na příslušné skupině.

4 Analytická skupina Cíl: Cílem analytické skupiny je pochopení dosavadního života klienta a jeho životních scénářů. Častým tématem bývá dětství klientů a jejich vztahy k rodičům popřípadě sourozencům. Práce na této skupině se neomezuje pouze na verbální rovinu tématu, nýbrž motivuje klienta k prozkoumání roviny emocí tak. Využívané prostředky: Jedná se hlavně o dynamicky orientovanou psychoterapii. Příležitostně jsou využívány prvky psychodramatu, neverbální techniky, atd.

5 Skupina prevence relapsu Popis Tématicky zaměřená skupina na otázky prevence relapsu. Skupina je edukativní. Témata jsou volena ve spolupráci s klienty, popřípadě na základě aktuální situace ve skupině. Využívané prostředky Stěžejní metodou je prevence relapsu jako taková. Využívá se prvků především kognitivně behaviorální terapie. Pro většinu zásadních témat je zpracován manuál vedení skupiny. Tato databáze manuálů skupin je postupně aktualizována s nově přicházejícími tématy.

6 Večerní skupina Popis Jedná se o jakousi univerzální skupinu, která umožňuje práci s aktuálními tématy komunity. Nejčastěji se jedná o interakce mezi jednotlivými klienty, popřípadě mezi klienty a členy týmu. Součástí večerní skupiny je „do skupiny“. Cíl Cílem je umožnění práce s dynamikou vznikající v rámci každodenních interakcí. Umožnit klientovi porozumění jeho fungování v komunitě, aby mohl těžit v rámci sociálního učení. Využívané prostředky Je využíváno širokého spektra metod v závislosti na probíhajícím skupinovém dění.

7 Hodnotící skupina Popis Skupina zaměřená na podporu klientovy schopnosti sebereflexe v čase. Právě neschopnost zakotvení svého prožívání v čase je jedním se zásadních nedostatků závislého. Klienti hodnotí nejdůležitější události celého týdne. Sdělují své důležité emoční prožitky a vyjadřují se k pro ně důležitým vztahům a interakcím, které se staly v uplynulém týdnu. Cíl Hodnotící skupina dává prostor právě pro ohlédnutí za poslední období, ale také umožňuje seznámit ostatní klienty s tím, co jsem v uplynulém období prožíval. Zároveň klient dostává zpětnou vazbu od skupiny, jak jej vidí zbývající klienti a terapeuti.

8 Tématická skupina Popis Jedná se o edukativní skupinu. Témata jsou volena ve spolupráci s klienty, kteří v rámci samořídící skupiny domlouvají téma, které je zajímá. Tým také sám vnáší témata s ohledem na aktuální situaci ve skupině. Důležitou skupinou témat jsou otázky sociální politiky, hepatitid a její prevence, vztahy, bezpečný sex, atd. Cíl Cílem tématické skupiny je získání nových poznatků, náhledu na dané téma a případně změna postojů cestou racionální konfrontace svých postojů a zkušeností se zkušenostmi druhých.

9 Žensko - mužská skupina Popis Jde o dvě paralelně běžící skupiny, kde jsou klienti rozděleni dle pohlaví. Terapeut by měl usilovat o podporu a vnášení právě těchto témat (např. sex, mužská a ženská role, partnerské vztahy, traumata z minulosti zneužití, znásilnění…). Tento typ skupiny by měl umožnit otevírání těžkých témat v „bezpečnějším“ prostředí jednopohlavní skupiny. Je důležité před podáváním reflexí z těchto skupin se domluvit, co vše je možné sdělit před celo skupinou a co zůstane „mezi námi děvčaty, chlapci“! Cíl Cílem je řešení témat, o kterých se obtížně mluví před opačným pohlavím. Jedním z hlavních témat je podpora identifikace se svojí sexuální rolí.

10 Velká komunita Cíl Naplňování komunitní principu, kdy každý člen komunity má právo ovlivňovat dění v ní. Dále pak sdílení důležitých událostí z každodenního života komunity.Popis Jedná se nejdůležitější událost v životě komunity. Velká komunita je nejvyšším rozhodovacím orgánem TK. Na Velké komunitě jsou přítomni všichni klienti (pouze tak je usnášení schopná) a celý tým. Diskutují se zde důležité události posledního měsíce. Každý přítomný člen komunity má jeden hlas při hlasování (terapeut i klient). Rozhoduje se zde o udělení zásadních výjimek z programu, změnách pravidel a především se zde pokouší klienti o přestup do vyšší fáze léčby.

11 Další typy skupinové práce v TK Němčice Samořídící skupina Výjezdová skupina Výjimečná skupina Životopisná skupina Uvítací skupina Setkání III. fází


Stáhnout ppt "Jednotlivé typy skupin v TK Příklad TK Němčice. Skupinová práce v TK Individuální práce versus skupinová práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google