Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost v sociálním prostředí sociální aspekty osobnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost v sociálním prostředí sociální aspekty osobnosti."— Transkript prezentace:

1 Osobnost v sociálním prostředí sociální aspekty osobnosti

2 Vliv primární rodiny vztah s matkou (pečující osobou) – attachment vztah s otcem vztah mezi rodiči sourozenci vztahy uvnitř širší rodiny

3 Attachment „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu“ zkušenosti s pozitivními a/nebo negativními reakcemi matky si dítě zvnitřňuje a utváří si tak vlastní představy a očekávání o podpoře primární osoby

4 Vztah s otcem Hlavní úkol není regulovat emoce dítěte, ale povzbuzovat dítě v jeho exploraci tzv. „herní senzitivita“ – –souvisí s důvěrou v sebe a druhé –sebedůvěrou dítěte v nových situacích –představami o kamarádských a partnerských vztazích

5 Vztahy s širším okolím S vrstevníky – méně ochoty přizpůsobit se (na rozdíl od rodičů) Party S autoritami v institucích Partnerství Členství ve společenství s nějakou ideologií

6 Sociální inteligence soubor schopností a dovedností -Sociální percepce a porozumění -Sociální paměť -Praktické sociální dovednosti -Sociální zdatnost

7 Vývoj pojmu E. L.Thorndike (1920) - sociální inteligenci - schopnost chápat a zvládat muže a ženy, chlapce a dívky a moudře jednat v mezilidských vztazích J.P. Guildford (1967) - struktura inteligence - 150 intelektuálních dovedností H. Gardner (1983)- interpersonální inteligence– porozumění druhým lidem a mezilidským vztahům

8 R.I.Riggio (2007) chápe SI jako soubor základních sociálních komunikačních dovedností Vyjadřování - expresivita Vnímavost - senzitivita Kontrola – regulace Dotazník sociálních dovedností

9 Teorie osobnosti založená na interpersonálním chování (T.LEARY) interpersonální chování ovlivňují dvě síly: První silou je redukce strachu Druhou silou je udržení sebeúcty osm typů chování je uspořádáno do tzv. interpersonálního kruhu, který je rozdělen na dvě dimenze (představují je dvě osy). První dimenze se nazývá proximita (proximity) a je vymezena krajními póly „odpor“ (opposition) a „kooperace“ (cooperation). Druhá dimenze se nazývá vliv (influence), příp. moc (power) s krajními póly „dominance“ (prosazování se) a „submise“ (podřizování se).

10

11 Adaptivní a maladaptivní formy interpersonální interakce 1. Dominantní typ s mírnou afiliací může tíhnout k ovládání svého okolí pod záštitou dobra a lásky. 2. Soutěživý typ, jehož soutěživost nevede k pocitu dosaženého úspěchu, se stává neúnosně egocentrickým či narcistním. 3. Kritický, rázný typ se při maladaptivním způsobu chování stává agresivním 4. Rezervovaný, nedůvěřivý typ se může stát rezistentní a za každou cenu oponující 5. Skromný, podřizující typ, který většinou potlačuje své reakce 6. Poddajný, učenlivý typ může mít tendenci k přílišné závislosti na druhých lidech a jejich pomoci 7. Přátelský, důvěřivý, spolupracující typ se může stát za každou cenu milým a láskyplným 8. Přirozeně odpovědný typ se může snažit až příliš, aby každému "bylo dobře".


Stáhnout ppt "Osobnost v sociálním prostředí sociální aspekty osobnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google