Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Osobnost v sociálním prostředí- sociální aspekty osobnosti. II. Životní cyklus: Erikson, Adler. III.Motivační témata v našich životních příbězích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Osobnost v sociálním prostředí- sociální aspekty osobnosti. II. Životní cyklus: Erikson, Adler. III.Motivační témata v našich životních příbězích."— Transkript prezentace:

1 I. Osobnost v sociálním prostředí- sociální aspekty osobnosti. II. Životní cyklus: Erikson, Adler. III.Motivační témata v našich životních příbězích

2 Osobnost v sociálním prostředí sociální aspekty osobnosti

3 Vliv primární rodiny  vztah s matkou (pečující osobou) – attachment  vztah s otcem  vztah mezi rodiči  sourozenci- sourozenecké konstelace  vztahy uvnitř širší rodiny

4 Attachment  „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu“  zkušenosti s pozitivními a/nebo negativními reakcemi matky si dítě zvnitřňuje a utváří si tak vlastní představy a očekávání o podpoře primární osoby

5 Vztah s otcem  Hlavní úkol není regulovat emoce dítěte, ale povzbuzovat dítě v jeho exploraci  tzv. „herní senzitivita“ – souvisí s důvěrou v sebe a druhé sebedůvěrou dítěte v nových situacích představami o kamarádských a partnerských vztazích

6 Sourozenecké pořadí (A.Adler)  Prvorozený – zažilo pozici jedináčka, pokud není připraveno na příchod sourozence, může to prožívat úkorně – jako zradu. Vyrůstají pod tlakem očekávání  Druhorozený – je pro něj normální, že se o pozornost apod. dělí (je lépe připraven na spolupráci). Snaží se dohnat staršího sourozence.  Nejmladší – bývá rozmazlován, nekladou se na něj nároky, těžko se učí spolupracovat

7 Vztahy s širším okolím  S vrstevníky – méně ochoty přizpůsobit se (na rozdíl od rodičů) - jsou na stejné úrovni (oproti sourozencům)  Kamarádské vztahy rozvíjejí schopnost spolupracovat

8 Vztahy s širším okolím  Party – identifikace, konformita  S autoritami v institucích  Partnerství – ovlivněno primární rodinou  Členství ve společenství s nějakou ideologií

9 Sociální inteligence soubor schopností a dovedností -Sociální percepce a porozumění -Sociální paměť -Praktické sociální dovednosti -Sociální zdatnost

10 Vývoj pojmu E. L.Thorndike (1920) - sociální inteligenci - schopnost chápat a zvládat muže a ženy, chlapce a dívky a moudře jednat v mezilidských vztazích J.P. Guildford (1967) - struktura inteligence - 150 intelektuálních dovedností H. Gardner (1983)- interpersonální inteligence– porozumění druhým lidem a mezilidským vztahům

11 R.I.Riggio (2007) chápe SI jako soubor základních sociálních komunikačních dovedností  Vyjadřování - expresivita  Vnímavost - senzitivita  Kontrola – regulace Dotazník sociálních dovedností

12 Teorie osobnosti založená na interpersonálním chování (T.LEARY) interpersonální chování ovlivňují dvě síly:  První silou je redukce strachu  Druhou silou je udržení sebeúcty  osm typů chování je uspořádáno do tzv. interpersonálního kruhu, který je rozdělen na dvě dimenze (představují je dvě osy).  První dimenze se nazývá proximita (proximity) a je vymezena krajními póly „odpor“ (opposition) a „kooperace“ (cooperation).  Druhá dimenze se nazývá vliv (influence), příp. moc (power) s krajními póly „dominance“ (prosazování se) a „submise“ (podřizování se).

13

14 Adaptivní a maladaptivní formy interpersonální interakce 1. Dominantní typ s mírnou afiliací může tíhnout k ovládání svého okolí pod záštitou dobra a lásky. 2. Soutěživý typ, jehož soutěživost nevede k pocitu dosaženého úspěchu, se stává neúnosně egocentrickým či narcistním. 3. Kritický, rázný typ se při maladaptivním způsobu chování stává agresivním 4. Rezervovaný, nedůvěřivý typ se může stát rezistentní a za každou cenu oponující 5. Skromný, podřizující typ, který většinou potlačuje své reakce 6. Poddajný, učenlivý typ může mít tendenci k přílišné závislosti na druhých lidech a jejich pomoci 7. Přátelský, důvěřivý, spolupracující typ se může stát za každou cenu milým a láskyplným 8. Přirozeně odpovědný typ se může snažit až příliš, aby každému "bylo dobře".

15 Psychosociální vývoj Erik H. Erikson  porozumět osobnosti – zohlednit 3 úrovně tělesnou (včetně sexuální libidózní dynamiky) ego úroveň (syntéza prožívání, zvládání světa, smysl) rodiny a společnosti (individuální, skupinová i společenská kultura, historie) osobnost: interpersonálně-sociálně- kulturně-historický kontext

16 Psychosociální vývoj  dílčí etapy v životním cyklu – rozřešení příslušné psychosociální krize  vývoj pokračuje po celý život (není ukončen dosažením dospělosti)  etapy psychosociálního vývoje

17 Etapy psychosociálního vývoje

18

19 Psychosociální vývoj osobnosti – Erikson 1-4

20 Erikson 5-8

21 Individuální psychologie Alfred Adler  každý člověk je nedělitelná jednota, individuum, které funguje jako celistvá bytost  začátky a konce našich životních příběhů, rané vzpomínky odhalují začátek – obecnější orientace v životě  větší důraz na budoucnost a na možnou změnu cílů – důležitý je finální cíl

22  původně Adler předpokládal primární motiv – snaha realizovat agresivní pud; později hovoří o vůli k moci (kompenzace handicapů) a ještě později o usilování o nadřazenost vůči prostředí  základním cílem jedince je jeho zařazení do společnosti = sociální zájem (opravdové blízké vztahy)  způsob, jakým se jedinec zařazuje a chce zařazovat do společnosti (a prostředí vůbec) = životní styl

23 Motivační témata a životní příběhy Životní příběhy jsou klíčové, protože ukazují smysl lidského života v průběhu času tak, jak se odvíjel od začátku, přes střední část, až ke konci daného příběhu.  Henry A. Murray - personologický systém  Silvan Tomkins - “životní příběhy” a “životní skripty”  Dan McAdams – narativní psychologie- vyprávění ztvárňujeme život jako příběh zahrnující i pochopení a interpretaci OSOBNOST A JEJÍ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH neboli

24 Motivační témata v životních příbězích - Henry A. Murray  existuje patrně konečný soubor „prototypických“ životních příběhů (př. Ikarus – lety a pády)  znát tohle životní téma daného člověka znamená přiblížit se jeho osobnosti  člověk je vázán v čase – směřování života je zřejmé jen v časovém pohledu utváří se příběh: to co se stalo určuje to, co se stane  příběh jako metoda zkoumání osobnosti metafora života

25 motivační témata to, co určuje a vybírá, jak se život utváří jsou uvnitř organismu potřeby (proč děláme to, co děláme – autonomie, výkonu, afiliace, dominance…) vně organismu tlaky (možnosti a omezení pro vyjádření potřeby) Pokud se určitá potřeba opakovaně setkává s určitými tlaky prostředí téma

26 Thematic Aperception Test test interpretace viděného – diagnostika implicitních motivů (energizují, vybírají a zaměřují naše chování)  potřeba výkonu  potřeba afiliace  potřeba moci  potřeba intimity


Stáhnout ppt "I. Osobnost v sociálním prostředí- sociální aspekty osobnosti. II. Životní cyklus: Erikson, Adler. III.Motivační témata v našich životních příbězích."

Podobné prezentace


Reklamy Google