Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální psychologie Alfred Adler (1870-1937).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální psychologie Alfred Adler (1870-1937)."— Transkript prezentace:

1 Individuální psychologie Alfred Adler (1870-1937)

2 Individuální psychologie Alfred Adler  zakladatel individuální psychologie  původem Žid, žil ve Vídni,v dětství nemocný – trpěl křivicí, stal se lékařem  spolupracoval s Freudem  zabýval se sociální nespravedlností a chudobou (zajímal se o učení K.Marxe a socialistické hnutí)  20. léta - zorganizoval a otevřel dětské poradny ve Vídni  později žil v USA

3 Individuální psychologie Hlavní body Adlerovy teorie  Usilování a nadřazenost  každý člověk usiluje o překonání pocitů méněcennosti zakotvených v dětství a o dosažení nadřazenosti • Společenský důraz  usilování o nadřazenost – prospěšné jedinci tehdy, když je sociálně zaměřeno (činy, které prospívají všem lidem)  sebestředné, antisociální usilování o nadřazenost – regresivní (zdroj deviací a charakterových selhání) • Cílevědomost  důležité prvky individuální psych. – volba cílů  k porozumění chování člověka musíme znát cíle, které si zvolil

4 Individuální psychologie Vývoj osobnosti  důraz na vědomé složky osobnosti  nevědomí – spojoval s neurotickým chováním  Pocity méněcennosti  když se dítě narodí, trpí pocity slabosti („normální pocit slabosti a bezmoci mimořádně zesiluje a rozrůstá se do hluboce prožívaného pocitu méněcennosti“)  pocity méněcennosti – psychologický jev, jejich příčina je fyziologická (slabost dětského těla)  k překonání slabosti – kompenzační proces (jiné označení: vůle k moci, usilování o nadřazenost), tzn. že kompenzuji slabost v jedné oblasti úsilím o vyniknutí v jiné  pocity méněcennosti = situace nedostatku – základní motivační činitel pro lidské chování a výkon

5 Individuální psychologie  Usilování o nadřazenost  úsilí proměnit situaci nedostatku za situaci dostatku  zdravá podoba – růst, seberealizace  nezdravá podoba, sobecké usilování o nadřazenost – regresivní projevy – antisociální chování, poruchy, přecitlivělost, nesnášenlivost (např. rozmazlené dítě) rozmazlené dítě – v dospělosti – pocit, že jim ostatní křivdí, špatně se k nim chovají,chtějí mít splněny všechny požadavky, projevují nepřátelství, tyranizují druhé lidi zanedbávané, nechtěné dítě – nenaučily se spolupráci, nezakusily lásku, vnímají život negativně, nedůvěřují nikomu, ani samy sobě, jsou podezíravé

6 Individuální psychologie Cíl vývoje osobnosti  sociální cit – tzn. „vidět očima druhého“  schopnost spolupráce Individuální životní styl = znaky, rysy, způsoby chování – pokusy o kompenzaci pocitů méněcennosti a k usilování o nadřazenost + vliv rodinného prostředí (utváří individuální životní styl) + psychosomatický vztah Tvůrčí já = skloubit individualita a jedinečnost člověka s jeho sociálně zaměřeným, spolupracujícím postojem

7 Individuální psychologie Sourozenecké pořadí  pořadí sourozenců v rodině – ukazatel jejich budoucích postojů a vzorců chování (typické znaky osobnosti nejstarších, prostředních, nejmladších dětí) Prvorozené děti  musejí ustoupit ze středu rodičovské pozornosti, když přijde druhé dítě  rodiče je musí připravit na příchod sourozence – jinak citově trpí (cítí se odstrčeno, žárlí,…) Druhé či prostřední děti  rodí se do sociálně vyvážené situace  dělí se o matčinu pozornost s ostatními sourozenci, neznají trauma odsunutí ze středu pozornosti

8 Individuální psychologie  starší sourozenec – pro dítě podnětem k většímu usilování o úspěch  „dítě se chová jako při závodech“ – snaha dohnat staršího sourozence Nejmladší děti  rozmazlovány  obtížně si vytvářejí sociální cit Nejstarší a nejmladší děti – největší předpoklady k poruchám přizpůsobení V současnosti Adlerova teorie o významu pořadí narození sourozenců upravována, vzhledem k proměnám společenské situace.


Stáhnout ppt "Individuální psychologie Alfred Adler (1870-1937)."

Podobné prezentace


Reklamy Google