Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod „Všechno, co tě v životě potkává, potkává tě tak, že to buď můžeš snášet, nebo nemůžeš snášet. Jestliže se ti tedy přihodí něco, co snášet můžeš nereptej,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod „Všechno, co tě v životě potkává, potkává tě tak, že to buď můžeš snášet, nebo nemůžeš snášet. Jestliže se ti tedy přihodí něco, co snášet můžeš nereptej,"— Transkript prezentace:

1 Úvod „Všechno, co tě v životě potkává, potkává tě tak, že to buď můžeš snášet, nebo nemůžeš snášet. Jestliže se ti tedy přihodí něco, co snášet můžeš nereptej, nýbrž snášej to, jak jen můžeš, pakli se ti přihodí něco, co snášet nemůžeš, ani potom nereptej, neboť tak tě to zdolá dříve. Nezapomínej však, že máš od přírody sílu snášet všechno, co si tvá představa může učinit dosti snesitelným, jestliže si pomyslíš, že je to tvůj prospěch nebo tvá povinnost takto jednat.“ Marcus Aurelius

2 Využití KBT v oblasti manželské terapie základním východiskem KB manželské terapie je, že neuspokojivé vztahy mezi manžely jsou způsobeny jak problematickými způsoby chování, tak zkresleným nhebo nepřiměřeným hodnocením vzájemného chování mezi partnery

3 Nespokojenost v partnerství: složka emoční - hněv, úzkost, deprese, žárlivost, složka kognitivní - negativní hodnocení partnera, jeho motivů, vlastností a chování složka behaviorální - negativní chzování vůči partnerovi /výčitky, křik, násilí, naschvály/.

4 Typy kognitivních procesů Epstein a Baucom – rozlišují 5 hlavních typů kognitivních procesů: Vnímání /kognitivní události/ Interpretace Atribuce Hodnocení Očekávání /kognitivní procesy/ Předpoklady Normy /kognitivní struktury - schémata/

5 Typy chování v dysfunkčních manželstvích spokojenost dle Bandury je určena: mírou pozitivního a negativního očekávání mírou adekvátních schopností komunikovat, řešit problémy a vyřešit konflikty.

6 Dysfunkční manželství: více negativního verbálního i neverbálního chování /kritika, zesměšňování, nesouhlas, nevěnování pozornosti druhému atd.../, menší míra konstruktivního vzájemného chování /ochota ke kompromisu/ a pozitivního chování /chvála, souhlas/, dochází častěji k eskalaci konfliktu fornmou bludného kruhu – negativní reciprocita.

7 Behaviorálně orientovaná manželská terapie a její cíle: snížit míru negativních výměn mezi partnery zvýšit míru pozitivních výměn zlepšit komunikační dovednosti zvýšit dovednosti řešit problémy a konflikty

8 Kognitivně-behaviorální manželská terapie a role emocí nezkoumá jen chování a myšlení, ale i faktory snižující míru příjemných emocí faktory zvyšující míru nepříjemných emocí

9 Emocionální kvalita vztahu je dána: poměrem negativních a pozitivních výměn, schopností páru účinně komunikovat a řešit problémy tak, aby každý z partnerů mohl uspokojovat své zájmy a cíle, kognicemi, které ovlivňují do jaké míry prožívají partneři vzájemné chování jako příjemné či nepříjemné, emoce ovlivňují chování a kognice partnerů.

10 Terapeutické intervence v rámci KBT manželské terapie: vzájemná výměna chování /smlouvy/ nácvik komunikačních dovedností kognitivní restrukturalizace nácvik řešení problémů a konfliktů

11 Metody Edukace Sokratické dotazování Diskuse Hraní rolí Behaviorální experimenty Systematický nácvik v reálných situacích Plnění domácích úkolů v době mezi sezeními

12 Faktory – špatná prognóza KBT manželské terapie jednotlivci se závažnými emočními či behaviorálními problémy – schizofrenie, drogy, páry – kde nikdy neexistovala výrazná náklonnost mezi partnery, partneři s výrazně odlišným očekáváním od terapie /rozvod x manželství/, nepřekonatelný rozpor mezi parntery, parnteři neakceptují východiska a postupy kognitivně-behaviorálního přístupu.

13 Praktické provádění KBT manželských problémů určení současných problém,ů a pozitivních stránek vztahu, historie manželského vztahu, zjištění způsobů vztájemné komunikace, závěrečné shrnutí a diskuse.

14 Další sezení: s každým z manželů zvlášť individuální psychopatologie /historie intimních vztahů v minulosti/, údaje o původní rodině /vztahy mezi rodiči, vztah klienta k rodičům, způsob soužití a řešení konfliktů v původní rodině, za co byl v rodině oceňován, za co kritizován apod../, dohoda, které z informací mohou být použity při společné terapii.

15 Další sezení: tzv. kulatý stůl seznámím pár se svou formulací jejich situace a problémů, navrhují léčebný plán, navrhuji pořadí, v němž se budeme věnovat jednotlivým problémům a odhad délky terapie, pár musí souhlasit s aktivní účasti na terapii, převzetím vlastní zodpovědnosti, ochoty ke kompromisu a spolupráci.

16 Struktura jednotlivého sezení určení programu sezení, zhodnocení dosavadního pokroku v terapii, probírání domácích úkolů, „nová práce, témata a problémy“, nácvik metod, zadání domácích úkolů na příští sezení

17 Práce terapeuta podněcování /poskytovat klientům podporu, zpětnou vazbu, ocenění apod../ podávání informací a předvádění dovedností, vytváření pozitivních očekávání /držet se však reality a upozornit i na možné překážky a nezdary/, poskytování emoční podpory /otevřené vyjadřování pocitů/, vyvážená aliance s klienty.

18 Úspěch terapie závisí nakolik dokáží manželé dovednosti a řešení dosažené v terapii uplatnit v běžném životě, poctivé plnění domácích úkolů a pravdivé informování terapeuta o jejich plnění, prevence tzv. relapsů /hledání způsobů, jak předvídat a předcházet situacím, které by mohly vést k navrácení se k původním „vzorcům chování“.

19 Závěr „Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naši důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.“ Erich Fromm

20 Děkuji za pozornost Mgr. Alena Mikulová tel. 737 933 752, 725 695 675 e-mail: mikulovaalena@seznam.cz


Stáhnout ppt "Úvod „Všechno, co tě v životě potkává, potkává tě tak, že to buď můžeš snášet, nebo nemůžeš snášet. Jestliže se ti tedy přihodí něco, co snášet můžeš nereptej,"

Podobné prezentace


Reklamy Google