Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s."— Transkript prezentace:

1

2 Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

3 Principy etické výchovy Životně - hermeneutický přístup –Osobní zážitek žáka, hledání vlastní identity –(z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit) – interpretace jevů je individuální Osobní příklad učitele –Sociální a morální dovednosti –Sebezkušenostní vzdělávaní –Dle některých výzkumů 80% váhy vlivu na žáka při vzdělávacím procesu je osobnost učitele, zbytek didaktika atd.

4 Prolínání celou školou, existujícími předměty Samostatný předmět – výhody: „ukotvení“ etické výchovy na školách systematický postup implementace vytvoření konkrétního časového prostoru Speciální forma výuky Zkušenosti ze zahraničí Slovensko Pohledy na zařazení EtV

5 Snahy o přinášení etické výchovy do škol vedly k založení Etického fóra, o.s. v rozhodnutí MŠMT o rozšíření RVP ZV o další doplňující vzdělávací obor etická výchova –Realizace kurzů Etické výchovy podle projektu R.O. Roche, Ladislava Lencze Možnost zařadit EtV do ŠVP od Historie zavádění EtV

6 Vedení Prevence a řešení výchovných problémů Forma práce s pedagogickým sborem Zlepšení klimatu třídy a školy Učitelům poznávání žáků jako individualit nástroj k řešení problémových situací nároky na osobní příklad Co přináší EtV do škol

7 Žákům Prostor ke sdělování Sebepoznání a bližší poznání druhých Pocit bezpečí ve škole – sounáležitost Rozvoj prosociálnosti a měkkých kompetencí Rodičům Lidský rozměr Důvěru ke škole, učitelům Partnerský vztah při výchově dětí Co přináší EtV do škol

8 Etický rozměr osobnosti – ctnosti a hodnoty Lidské svědomí Pozitivní city Vzory Iniciativnost Smysl života Prosociální formy chování Doplnění EtV

9 í Cíl Výchovný program Výchovný styl Výchovné metody Čtyři složky EtV

10 í Ve prospěch druhého: Nečekám protislužbu Není mojí povinností Nenaruší mou identitu asertivita Cíl – prosociální chování

11 í Komunikace Důstojnost lidské osoby, sebehodnocení Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vyjadřování a komunikace citů Empatie Asertivita Reálné a zobrazené vzory Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce Komplexní prosociálnost Výchovný program

12 í Aplikační témata: Etické hodnoty Sexuální zdraví Rodinný život Duchovní rozměr člověka Ekonomické hodnoty Ochrana přírody a životního prostředí Výchovný program

13 í Vytvořit výchovné společenství Příjímání dítěte takového jaké je - akceptace Potizivní očekávání - atribuce Odměny a tresty používat uvážlivě Stanovit jasná a srozumitelná pravidla Poukázání na negativní jevy - induktivní disciplína Spolupráce s rodiči Vytvářet radostnou atmosféru Vybízet k prosociálnosti Výchovný styl

14 í Nejsou žádné specifické Hry, psychohry Dramatizace Skupinová spolupráce Práce s textem, filmem, hudbou dialog Výchovné metody

15 í Senzibilizace - zcitlivění Hodnotová reflexe Nácvik ve třídě Přenos do reálného života Fáze vyučovací hodiny

16 í Odkazy na webu:

17 í Možnost získat pro školy –Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň Ocenění „Etická škola“

18 ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu Firemní sponzorství pro konkrétní školu Možnosti financování

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google