Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s."— Transkript prezentace:

1

2 Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

3 Principy etické výchovy Životně - hermeneutický přístup –Osobní zážitek žáka, hledání vlastní identity –(z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit) – interpretace jevů je individuální Osobní příklad učitele –Sociální a morální dovednosti –Sebezkušenostní vzdělávaní –Dle některých výzkumů 80% váhy vlivu na žáka při vzdělávacím procesu je osobnost učitele, zbytek didaktika atd.

4 Prolínání celou školou, existujícími předměty Samostatný předmět – výhody: „ukotvení“ etické výchovy na školách systematický postup implementace vytvoření konkrétního časového prostoru Speciální forma výuky Zkušenosti ze zahraničí Slovensko Pohledy na zařazení EtV

5 Snahy o přinášení etické výchovy do škol vedly k založení Etického fóra, o.s. v 1999 16. 12. 2009 rozhodnutí MŠMT o rozšíření RVP ZV o další doplňující vzdělávací obor etická výchova –Realizace kurzů Etické výchovy podle projektu R.O. Roche, Ladislava Lencze Možnost zařadit EtV do ŠVP od 1. 9. 2010 Historie zavádění EtV

6 Vedení Prevence a řešení výchovných problémů Forma práce s pedagogickým sborem Zlepšení klimatu třídy a školy Učitelům poznávání žáků jako individualit nástroj k řešení problémových situací nároky na osobní příklad Co přináší EtV do škol

7 Žákům Prostor ke sdělování Sebepoznání a bližší poznání druhých Pocit bezpečí ve škole – sounáležitost Rozvoj prosociálnosti a měkkých kompetencí Rodičům Lidský rozměr Důvěru ke škole, učitelům Partnerský vztah při výchově dětí Co přináší EtV do škol

8 Etický rozměr osobnosti – ctnosti a hodnoty Lidské svědomí Pozitivní city Vzory Iniciativnost Smysl života Prosociální formy chování Doplnění EtV

9 í Cíl Výchovný program Výchovný styl Výchovné metody Čtyři složky EtV

10 í Ve prospěch druhého: Nečekám protislužbu Není mojí povinností Nenaruší mou identitu asertivita Cíl – prosociální chování

11 í Komunikace Důstojnost lidské osoby, sebehodnocení Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vyjadřování a komunikace citů Empatie Asertivita Reálné a zobrazené vzory Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce Komplexní prosociálnost Výchovný program

12 í Aplikační témata: Etické hodnoty Sexuální zdraví Rodinný život Duchovní rozměr člověka Ekonomické hodnoty Ochrana přírody a životního prostředí Výchovný program

13 í Vytvořit výchovné společenství Příjímání dítěte takového jaké je - akceptace Potizivní očekávání - atribuce Odměny a tresty používat uvážlivě Stanovit jasná a srozumitelná pravidla Poukázání na negativní jevy - induktivní disciplína Spolupráce s rodiči Vytvářet radostnou atmosféru Vybízet k prosociálnosti Výchovný styl

14 í Nejsou žádné specifické Hry, psychohry Dramatizace Skupinová spolupráce Práce s textem, filmem, hudbou dialog Výchovné metody

15 í Senzibilizace - zcitlivění Hodnotová reflexe Nácvik ve třídě Přenos do reálného života Fáze vyučovací hodiny

16 í www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz/ops www.etickeforumcr.cz Odkazy na webu:

17 í Možnost získat pro školy –Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň www.etickaskola.cz Ocenění „Etická škola“

18 ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu Firemní sponzorství pro konkrétní školu www.etickavychova.cz/ops/aset Možnosti financování

19 www.etickavychova.cz/ops Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google