Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti"— Transkript prezentace:

1

2 Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti
Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Ctnost se pěstuje skutky, ne řečmi. (J.A.Komenský, Didaktika)

3 Principy etické výchovy
Životně - hermeneutický přístup Osobní zážitek žáka, hledání vlastní identity (z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit) interpretace jevů je individuální Osobní příklad učitele Sociální a morální dovednosti Sebezkušenostní vzdělávaní Dle některých výzkumů 80% váhy vlivu na žáka při vzdělávacím procesu je osobnost učitele, zbytek didaktika atd.

4 Pohledy na zařazení EtV
Prolínání celou školou, existujícími předměty Samostatný předmět – výhody: „ukotvení“ etické výchovy na školách systematický postup implementace vytvoření konkrétního časového prostoru Speciální forma výuky Zkušenosti ze zahraničí Slovensko

5 Historie zavádění EtV Snahy o přinášení etické výchovy do škol vedly k založení Etického fóra, o.s. v 1999 rozhodnutí MŠMT o rozšíření RVP ZV o další doplňující vzdělávací obor etická výchova Realizace kurzů Etické výchovy podle projektu R.O. Roche, Ladislava Lencze Možnost zařadit EtV do ŠVP od

6 Co přináší EtV do škol Vedení Učitelům
Prevence a řešení výchovných problémů Forma práce s pedagogickým sborem Zlepšení klimatu třídy a školy Učitelům poznávání žáků jako individualit nástroj k řešení problémových situací nároky na osobní příklad

7 Co přináší EtV do škol Žákům Rodičům Prostor ke sdělování
Sebepoznání a bližší poznání druhých Pocit bezpečí ve škole – sounáležitost Rozvoj prosociálnosti a měkkých kompetencí Rodičům Lidský rozměr Důvěru ke škole, učitelům Partnerský vztah při výchově dětí

8 Doplnění EtV Etický rozměr osobnosti – ctnosti a hodnoty
Lidské svědomí Pozitivní city Vzory Iniciativnost Smysl života Prosociální formy chování

9 Čtyři složky EtV í Cíl Výchovný program Výchovný styl Výchovné metody

10 Cíl – prosociální chování
Ve prospěch druhého: Nečekám protislužbu Není mojí povinností Nenaruší mou identitu asertivita

11 Výchovný program Komunikace Důstojnost lidské osoby, sebehodnocení
Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vyjadřování a komunikace citů Empatie Asertivita Reálné a zobrazené vzory Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce Komplexní prosociálnost

12 Výchovný program Aplikační témata: í Etické hodnoty Sexuální zdraví
Rodinný život Duchovní rozměr člověka Ekonomické hodnoty Ochrana přírody a životního prostředí

13 Výchovný styl Vytvořit výchovné společenství
Příjímání dítěte takového jaké je - akceptace Potizivní očekávání - atribuce Odměny a tresty používat uvážlivě Stanovit jasná a srozumitelná pravidla Poukázání na negativní jevy - induktivní disciplína Spolupráce s rodiči Vytvářet radostnou atmosféru Vybízet k prosociálnosti

14 Výchovné metody Nejsou žádné specifické Hry, psychohry Dramatizace
í Nejsou žádné specifické Hry, psychohry Dramatizace Skupinová spolupráce Práce s textem, filmem, hudbou dialog

15 Fáze vyučovací hodiny Senzibilizace - zcitlivění Hodnotová reflexe
Nácvik ve třídě Přenos do reálného života

16 Odkazy na webu: www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz/ops
í

17 Ocenění „Etická škola“
Možnost získat pro školy Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň

18 Možnosti financování ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu
Firemní sponzorství pro konkrétní školu

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výchovný styl Škola jako dílna lidskosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google