Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kojenecké období. •11 měsíců, od 1. měsíce do 1. roku - označováno i jako fáze RECEPTIVITY - dítě je otevřené vůči okolnímu světu - dítě musí být stimulováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kojenecké období. •11 měsíců, od 1. měsíce do 1. roku - označováno i jako fáze RECEPTIVITY - dítě je otevřené vůči okolnímu světu - dítě musí být stimulováno."— Transkript prezentace:

1 Kojenecké období

2 •11 měsíců, od 1. měsíce do 1. roku - označováno i jako fáze RECEPTIVITY - dítě je otevřené vůči okolnímu světu - dítě musí být stimulováno k učení a musí poznat, že není ohroženo okolím

3 •rozvoj poznávacích procesů: -senzomotorické stádium -vůdčí úloha – zrak -dítě pochopí trvalost objektů (př.: matka je, i když ji nevidí) => důležité pro rozvoj řeči + prohloubení bazální důvěry

4 •rozvoj řeči: -závisí na podnětech z okolí -rodiče musí na dítě mluvit a měla by to být kvalitní řeč -jak mluvit: - pomalu - opakovaně - zřetelně artikulovat -Vývoj řeči: •kolem 4. měsíce vydává zvuky podobné řeči •mezi 6. – 8. měsícem - žvatlání •kolem 10. měsíce – rozumí řeči •na konci roku – používá jedno slovo •kdy začne mluvit závisí na stimulaci

5 •socializace: -symbióza mezi matkou a dítětem => dva organismy, které se potřebují -kolem 12. měsíc proběhne tzv.,,psychologické narození“ - dítě si začne uvědomovat kým je ono a kým je matka => rozpad symbiózy -mezi 6. – 9. měsícem začne dítě rozlišovat známé a neznámé lidi

6 •vznik a rozvoj identity: -3. – 6. měsíc =>,,tělesné já“ + kruhová reakce -mezi 6. – 12. měsícem se rozvíjí,,primární identita“ -> dítě si uvědomuje svoji vlastní trvalost, spojitost (kontinuitu) vlastního života => na vytvoření primární identity má vliv: 1.Chápání efektu vlastního jednání = kruhová reakce 2.Oceňování a přijetí okolí -citové uspokojení => pokud k němu nedojde => citová deprivace - někdy dítě trpí tím, že matka poskytuje dvojí vazbu = říká, že jej má ráda, ale odstrkuje jej

7 •rozvoj svalstva: •KEFALOKANDUÁLNÍ – od hlavy dolů (napřed zvedne hlavičku) •MODISTÁLNÍ – od středu k okrajům ( rozvoj pohybu od ramene k prstům) •ULNORADIÁLNÍ – rozvoj pohybu od malíčku k palci

8 Batolecí období

9  období od 1 do 3 let  doba osamostatňování, dítě se uvolňuje ze svých vazeb  rozvíjí se samostatná motorika, proniká do prostředí

10 •Rozvoj poznávacích procesů  symbolicko – předpojmové myšlení operuje s představami představy se stávají pro dítě symboly reality předpojmové – dítě mluví o obecných pojmech, ale myslí konkrétní věci  chce poznat pravidla podle kterých funguje svět  chápe trvalost, snaží se objekt označit jménem - symbol

11 •Rozvoj řeči  dítě potřebuje model pro rozvoj řeči, aby mohlo napodobovat  dochází k rozvoji slovníku. Konec období – desítky, stovky slov  snaží se své představy vyjádřit slovy  preferují podstatná jména (vnímají trvalost)  ve 2 letech první dvouslovné věty - agramatické

12 •Socializace  dítě potřebuje, aby mu byly vymezeny normy  normy: - jasné a srozumitelné - vedou k udržení jistoty  chování rodičů - jednoznačné (dítě musí chápat proč je káráno a za co) - demokratická výchova  učení normám probíhá: - na základě nápodoby (dítě imituje formy chování) - identifikace (ztotožnění, snaží se chovat stejně jako určitá osoba)  vztah mezi matkou a dítětem se prohlubuje  důležitý je vztah i s otcem, dítě cítí silnější zázemí  získává více vzorů chování  důležitou úlohu hrají vrstevníci, vyhledává jejich společnost

13 •Rozvoj osobnosti  mezi 2. a 3. rokem – Sociální já (1. os. j. č.)  období vzdoru, objeví se vlastní vůle  snaží se osamostatnit v rovině psychické i sociální  fáze vzdoru – negativismus  je třeba udržovat rovnováhu mezi osamostatňováním a vazbou k matce. Může totiž dojít k separační úzkosti – dítě je necitlivě odděleno od matky

14 Tvorba prezentace : Zdeňka Černochová Berenika Klestilová Aneta Čajková


Stáhnout ppt "Kojenecké období. •11 měsíců, od 1. měsíce do 1. roku - označováno i jako fáze RECEPTIVITY - dítě je otevřené vůči okolnímu světu - dítě musí být stimulováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google