Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Raný vztah a vývoj Mgr.Anežka Volková. Teorie attachmentu (citové přilnutí) Trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Raný vztah a vývoj Mgr.Anežka Volková. Teorie attachmentu (citové přilnutí) Trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost."— Transkript prezentace:

1 Raný vztah a vývoj Mgr.Anežka Volková

2 Teorie attachmentu (citové přilnutí) Trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu (Bowlby, 1969).

3 Teorie připoutání (attachment)  Jedná se o citové připoutání mezi dítětem a pečující osobou  Tvoří se v prvních letech života dítěte  Citové pouto se přenáší do dalších vztahů Zkoumá, proč mají lidi tendenci vytvářet úzké emocionální vztahy a proč omezená schopnost regulace emocí souvisí s určitými ranými vztahovými zkušenostmi.

4 Teorie attachmentu (citové přilnutí)  Navenek se projevuje prostřednictvím chování podmíněným citovou vazbou které je aktivováno právě v situacích stresu,emocionální zátěže nebo ohrožení.  Smyslem vazbového chování je zajištění ochrany a blízkosti – ať už psychické či fyzické.  Vazbové chování představuje u malého dítěte např. plač, protest, křik, natahování ručiček k matce, mazlení se…  Toto chování signalizuje pečující osobě jeho potřeby.

5 Utváření citové vazby ovlivňuje:  Dostupnost primární osoby  Citlivost pečující osoby k potřebám dítěte  Komunikační styl v interakcích s dítětem  Zkušenosti s pozitivními a/nebo negativními reakcemi si dítě zvnitřňuje a utváří si tak vlastní představy a očekávání o podpoře primární osoby.

6 Fáze formování attachmentu :  Nekritická sociabilita (do 2 měsíců)  Dítě potřebuje přítomnost pečující osoby  Pečující osoba ještě není specifikována  Attachment v utváření (2 až 7 měsíců).  Dítě již preferuje klíčové osoby  Projevy dítěte posilují emoční reakci pečovatele  sociální úsměv  Dítě ještě dočasně toleruje separaci od matky, pokud má srovnatelnou péči od jiné osoby.

7 Fáze formování attachmentu  Jasně ohraničený attachment (7 měsíců až 2 roky).  Dítě jasně preferuje pečující osoby  Už si je umí aktivně vyhledat  Separační úzkost a obava z neznámého  Cíleně zaměřený vztah (od dvou let).  Pečující osoby již má zafixované  Je schopné tolerovat odchod pečující osoby  Zkušenost se zobecňuje do celkového základního pocitu

8 Druhy citového přilnutí (attachmentu)  John Bowlby a Mary Ainsworthová  „Strange Situation Test - SST“  Experiment obsahuje dvakrát odloučení dítěte od matky a kontakt s cizí osobou.  Hodnoceno je chování dítěte při opětovném setkání s matkou.

9 Typ A – Odmítavý attachment  po odchodu matky projevuje negativní emoce jen minimálně  Po návratu však také neprojevuje radost a vyhýbá se aktivnímu kontaktu s ní.  Jeví se jako nezávislé a během matčiny nepřítomnosti jako relativně adaptované.  Vnější projevy stresu inhibované (fyziologicky ho ale prožívá)  Dítě je přesvědčené o nedostupnosti a necitlivosti matky- neočekává útěchu a podporu  Raději nevyjadřuje své vazbové potřeby  preventivní strategie vylučující možné odmítnutí  V populaci asi 20 % dětí

10 Typ B – Bezpečný attachment (secure)  „přiměřené vazbové chování“.  Negativní emoce po odchodu matky, po jejím příchodu se nechá utišit a obnoví svojí hravou aktivitu  Matčina blízkost a kontakt s ní mu slouží jako zdroj útěchy, jistoty a bezpečí.  Při odloučení zažívá neklid, ale díky převládajícímu vzorci přesvědčení o matčině dostupnosti a citlivosti je schopné tuto situaci zvládnout  V populaci přibližně 65 %

11 Typ C – úzkostný (anxious- resistant) attachment  Intenzivní negativní reakce na odchod matky  Po znovu setkání se nechá jen těžce utišit  Střídavě vyjadřuje hněv a náklonnost v kontaktu s matkou  patrná potřeba blízkosti, současně však blízkost odmítá  Chování matek těchto dětí je špatně předvídatelné  Děti vynakládají značné úsilí na získání pozornosti a péče.  Proto jsou méně zvídavé a v neznámé situaci se příliš nevěnují prozkoumávání okolí.  v populaci 10-14 %.

12 Typ D –desorientovaný (disoriented).  Doplněný později  Strategie chování dítěte zaměřená na redukci stresu buď narušená a nebo úplně chybí.  Např. dítě se přibližuje k matce a těsně před tělesným kontaktem uhne a změní aktivitu  Objevují se stereotypie jako „zamrznutý obličej“ apod.  Dezorganizace vazbových strategií je častá u dětí zanedbávaných, týraných, zneužívaných nebo vystavené časté změně vychovatelů.

13 Teorie připoutání (attachment)  Tyto typy se stávají našimi vnitřními modely  Ovlivňují způsobem, jakým vnímáme, navazujeme a udržujeme vztahy  Jsou poměrně stálé, obtížně měnitelné  Určitá změna možná silnou, výraznou a stabilní vztahovou zkušeností

14 Novorozenecké období  První měsíc  Adaptace  Krátké časové úseky bdění  Reflexy  Reflexy k přežití: hledací a sací reflex  Reflexy pozůstalé z dřívějších fylogenetických fází: Morův reflex udržování rovnováhy, uchopovací, plovací pohyby, chůze.. Později vyhasínají

15 Novorozenecké období  Vrozené způsoby chování  Vnímat okolí, reagovat křikem  Sociální význam- získání pozornosti a péče  Zrakové vnímání  Objekt vzdálený 20-30 cm  Málo očních pohybů  Důležitá je stimulace podněty  Cit na dotek, teplotu, změny polohy  Matku rozezná zejména čichem, sluchem  Učení- sociální interakcí

16 Kojenecký věk  Zhruba první rok života  Důležitá adekvátní stimulace- ne deprivace, přetěžování  Rozvoj motorických dovedností  od hlavy dolů (kefalo-kaudální směr)  od osy těla do stran (proximálně-distální směr)  2 měsíce-poloha na bříšku, zvedne a udrží hlavičku  3 měsíce se opírá o předloktí  V 6 měsících se dítě přitahuje do sedu  Mezi 6. a 9. měsícem se učí lézt  Na konci prvního roku udělá první kroky

17 Kojenecký věk  Rozvoj jemné motoriky  uvolňování pěstiček  4. měsíce záměrný pohyb k předmětu  dovede uchopit hračku a strčit ji do úst  6 měsíc koordinuje pohyby obou rukou, z ruky do ruky  9.-10. měsíc- upouštění předmětů  Konec období- klíšťový úchop

18 Kojenecký věk  orientačně-pátrací reflex  Rozvoj zraku:  3 měsíce: zaostří na vzdálenost 12–50 cm.  6 měsíců: sleduje předměty v pohybu pouze očima, už nemusí pohybovat hlavou.  rozvoj řeči  Broukání -reflexní charakter  6. a 8. měsíc žvatlání  Kolem roku: první slova

19 Kojenecký věk  Fáze primární kruhové reakce  od 1 do 4 měsíců  Oblast zájmu- vlastní tělo a jeho projevy  Objevuje pohyb rukou, nohou..  Radost- opakování..  Fáze sekundární kruhové reakce  Od 4 do 8 měsíců  zájem o své okolí  Efekt svého chování objevuje náhodou  Fáze kombinované sekundární kruhové reakce  od 8 do 12 měsíců

20 Kojenecký věk  Vědomí trvalosti objektu- 8.měsíc  sociální učení  Vyvolává intuitivního rodičovské chování  3. měsíc: sociální úsměv  7. až 8. měsíc strach z cizích lidí

21 Batolecí věk  1-3 roky  Pohybový vývoj  samostatná chůze  18 měsíc-chůzi do schodů (vedeno za ruku)  3 rok: samostatně ze schodů, jízda na tříkolce  sebeobsluha (jedení, šacení, wc..)  Rozvoj manuální zručnosti (kreslení, komíny)

22 Batolecí věk  předpojmové myšlení  Symbolická hra  Řeč  14-15 měsíců: 1 výraz-široké použití  „Co je to?“- rozšiřování slovníku, novotvary  vědomí sebe sama  Ke konci přejímá 1.osobu  2-3 rok: negativismus, vzdor  Rozvoj identity, emancipace


Stáhnout ppt "Raný vztah a vývoj Mgr.Anežka Volková. Teorie attachmentu (citové přilnutí) Trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost."

Podobné prezentace


Reklamy Google