Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE Zpracovala: Anežka Domanská Zuzana Ondrůšková Třída: 4. A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE Zpracovala: Anežka Domanská Zuzana Ondrůšková Třída: 4. A."— Transkript prezentace:

1 PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE Zpracovala: Anežka Domanská Zuzana Ondrůšková Třída: 4. A

2 PRENATÁLNÍ STADIUM •9 měsíců před narozením dítěte •Plod je samostatný organismus •Matka vytváří pouze prostředí •Má 3 fáze

3 1. Fáze: Fáze oplození, uhnízdění blastocysty a vytvoření tří zarodečných listů  Trvá 3 týdny (vytváří se nervová trubice)

4 2. Fáze: Embryonální fáze  4. – 12. Týden  Vytváří se základy hlavních orgánů  V 5. týdnu začne tlouct srdce

5 3. Fáze: Fetální fáze:  12. týden – narození  Dokončuje se vývoj orgánů, některé začínají fungovat  Vytváří se předpoklady pro budoucí život

6 Charakteristiky plodu:  Plod je aktivní organismus (reaguje na sluchové a pohybové podněty)  Je schopen se učit (poznává hlasy)  Již od začátku prokazuje individualitu (každý reaguje jinak)

7 Komunikace plodu: •Pro plod je důležitá komunikace s matkou •3 způsoby komunikace: Fyziologická (např. stres) Smyslová (sluch) Emoční (emoce matky se přenáší na dítě) •V polovině těhotenství se dítě začne hýbat •Důležitá je komunikace i s otcem (čtení)

8 NOVOROZENEC •1. měsíc po narození •Když se dítě narodí, má nepodmíněné reflexy, které mu umožňují adaptovat se na nové prostředí, umožňují mu přežít •Zrání svalové soustavy •Začíná ovládat svaly (hlava – nohy, střed těla – ven, malík – palec) •Klešťový úchop – palec + zbývající prsty

9 Dítě a smysly: •Dítě vnímá smyslové podněty:  Důležitý taktilní dotyk  Sluch (má zkušenosti z prenatálního stadia)  Začíná se vyvíjet zrak (vidí na 20 – 30 cm)

10 Co je důležité? •Pro dítě s matkou jsou nejdůležitější první okamžiky po porodu, dítě navazuje bazální důvěru •Do vztahu by se měl zapojit i otec •Silně návykové období •Probíhá proces učení •musí mít podnětné prostředí

11 KOJENEC •Konec 1. měsíce – 1 rok •Období receptivity  Dítě je otevřeno podnětům z vnějšku (okolnímu světu)  Musí vědět, že jsou tyto podněty pro něj neohrožující – rozvoj bazální důvěry  Rozvíjí se proces učení  Získává zkušenost

12 Co je důležité? •Senzomotorické myšlení (1,5 – 2 roky) •Nejdůležitější je zrak (ovlivňuje myšlení, při poruchách zraku má dítě problémy) •Na konci období pochopí trvalost sebe a okolí

13 Rozvoj řeči: •Závislý na podnětech z vnějšku •Musí slyšet kvalitní řeč (artikulovaná, pomalá, opakovaná) 4. měsíc – produkuje zvuky podobné řeči 6. – 8. měsíc – žvatlání 10. měsíc – začíná řeči rozumět 1 rok – dítě začne používat slova, která mají význam

14 Socializace: •Mezi dítětem a matkou je symbiotická vazba – dítě si přesně neuvědomuje hranice mezi sebou a matkou •1 rok – uvolnění symbiotické vazby – dítě si jasně uvědomí své hranice (lepší autonomie) = psychické narození •6. - 9. měsíc – dítě začne rozlišovat mezi známými a neznámými lidmi

15 Rozvoj identity:  3. – 6. měsíc – tělesné já = AHA EFEKT (dítě zjistí, že prožívá)  4. měsíc - kruhová reakce (dítě zjistí, že může být příčinou nějakého děje)  6. – 12. měsíc – primární identita (dítě si začne uvědomovat trvalost a spojitost vlastní existence), k vytvoření pomáhá kruhová reakce, oceňování a přijímání okolím

16 Nechtěné děti: Problémy při odmítání dítěte:  Dítě potřebuje citovou odezvu  Jinak může dojít k citové deprivaci  Matka poskytuje dvojnou (ambivalentní) vazbu

17 BATOLE •1 – 3 roky •Dítě uvolňuje vazby, osamostatňuje se •Období autonomie •Dítě se naučí chodit •Mělo by žít v bezpečném a neohrožujícím prostředí

18 Poznávací procesy: •Symbolické stadium •Operace s představami •Snaží se poznat pravidla, podle kterých funguje svět

19 Rozvoj řeči: •Dítě musí mít podnětné prostředí •Musí mít prostor k imitaci •Řeč je vázána na myšlení •2 roky – první dvouslovné věty •Agramatická řeč

20 Socializace: Hlavní úkol: osamostatnění se •Neohrožující prostředí, navazuje kontakty •Učí se platným normám na základě identifikace nebo imitace •Musí mít jasná a srozumitelná pravidla •Prohlubuje se vztah dítěte k matce a především k otci •Na konci období je důležitý vliv vrstevníků

21 Rozvoj osobnosti: •Osamostatnění se od matky, ale nesmí být násilné, jinak může dojít k separační úzkosti •2 – 3 rok – sociální já (začne se označovat 1. os. singuláru – já) •Objeví svou vůli, snaží se prosadit


Stáhnout ppt "PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE Zpracovala: Anežka Domanská Zuzana Ondrůšková Třída: 4. A."

Podobné prezentace


Reklamy Google