Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE"— Transkript prezentace:

1 PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE
Zpracovala: Anežka Domanská Zuzana Ondrůšková Třída: 4. A

2 PRENATÁLNÍ STADIUM 9 měsíců před narozením dítěte
Plod je samostatný organismus Matka vytváří pouze prostředí Má 3 fáze

3 1. Fáze: Fáze oplození, uhnízdění blastocysty a vytvoření tří zarodečných listů Trvá 3 týdny (vytváří se nervová trubice)

4 2. Fáze: Embryonální fáze 4. – 12. Týden
Vytváří se základy hlavních orgánů V 5. týdnu začne tlouct srdce

5 3. Fáze: Fetální fáze: 12. týden – narození
Dokončuje se vývoj orgánů, některé začínají fungovat Vytváří se předpoklady pro budoucí život

6 Charakteristiky plodu:
Plod je aktivní organismus (reaguje na sluchové a pohybové podněty) Je schopen se učit (poznává hlasy) Již od začátku prokazuje individualitu (každý reaguje jinak)

7 Komunikace plodu: Pro plod je důležitá komunikace s matkou
3 způsoby komunikace: Fyziologická (např. stres) Smyslová (sluch) Emoční (emoce matky se přenáší na dítě) V polovině těhotenství se dítě začne hýbat Důležitá je komunikace i s otcem (čtení)

8 NOVOROZENEC 1. měsíc po narození
Když se dítě narodí, má nepodmíněné reflexy, které mu umožňují adaptovat se na nové prostředí, umožňují mu přežít Zrání svalové soustavy Začíná ovládat svaly (hlava – nohy, střed těla – ven, malík – palec) Klešťový úchop – palec + zbývající prsty

9 Dítě a smysly: Dítě vnímá smyslové podněty: Důležitý taktilní dotyk
Sluch (má zkušenosti z prenatálního stadia) Začíná se vyvíjet zrak (vidí na 20 – 30 cm)

10 Co je důležité? Pro dítě s matkou jsou nejdůležitější první okamžiky po porodu, dítě navazuje bazální důvěru Do vztahu by se měl zapojit i otec Silně návykové období Probíhá proces učení musí mít podnětné prostředí

11 KOJENEC Konec 1. měsíce – 1 rok Období receptivity
Dítě je otevřeno podnětům z vnějšku (okolnímu světu) Musí vědět, že jsou tyto podněty pro něj neohrožující – rozvoj bazální důvěry Rozvíjí se proces učení Získává zkušenost

12 Co je důležité? Senzomotorické myšlení (1,5 – 2 roky)
Nejdůležitější je zrak (ovlivňuje myšlení, při poruchách zraku má dítě problémy) Na konci období pochopí trvalost sebe a okolí

13 Rozvoj řeči: Závislý na podnětech z vnějšku
Musí slyšet kvalitní řeč (artikulovaná, pomalá, opakovaná) 4. měsíc – produkuje zvuky podobné řeči 6. – 8. měsíc – žvatlání 10. měsíc – začíná řeči rozumět 1 rok – dítě začne používat slova, která mají význam

14 Socializace: Mezi dítětem a matkou je symbiotická vazba – dítě si přesně neuvědomuje hranice mezi sebou a matkou 1 rok – uvolnění symbiotické vazby – dítě si jasně uvědomí své hranice (lepší autonomie) = psychické narození měsíc – dítě začne rozlišovat mezi známými a neznámými lidmi

15 Rozvoj identity: 3. – 6. měsíc – tělesné já = AHA EFEKT (dítě zjistí, že prožívá) 4. měsíc - kruhová reakce (dítě zjistí, že může být příčinou nějakého děje) 6. – 12. měsíc – primární identita (dítě si začne uvědomovat trvalost a spojitost vlastní existence), k vytvoření pomáhá kruhová reakce, oceňování a přijímání okolím

16 Nechtěné děti: Problémy při odmítání dítěte:
Dítě potřebuje citovou odezvu Jinak může dojít k citové deprivaci Matka poskytuje dvojnou (ambivalentní) vazbu

17 BATOLE 1 – 3 roky Dítě uvolňuje vazby, osamostatňuje se
Období autonomie Dítě se naučí chodit Mělo by žít v bezpečném a neohrožujícím prostředí

18 Poznávací procesy: Symbolické stadium Operace s představami
Snaží se poznat pravidla, podle kterých funguje svět

19 Rozvoj řeči: Dítě musí mít podnětné prostředí
Musí mít prostor k imitaci Řeč je vázána na myšlení 2 roky – první dvouslovné věty Agramatická řeč

20 Socializace: Hlavní úkol: osamostatnění se
Neohrožující prostředí, navazuje kontakty Učí se platným normám na základě identifikace nebo imitace Musí mít jasná a srozumitelná pravidla Prohlubuje se vztah dítěte k matce a především k otci Na konci období je důležitý vliv vrstevníků

21 Rozvoj osobnosti: Osamostatnění se od matky, ale nesmí být násilné, jinak může dojít k separační úzkosti 2 – 3 rok – sociální já (začne se označovat 1. os. singuláru – já) Objeví svou vůli, snaží se prosadit


Stáhnout ppt "PRENATÁLNÍ STADIUM NOVOROZENEC KOJENEC BATOLE"

Podobné prezentace


Reklamy Google