Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST Život s poškozením mozku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST Život s poškozením mozku."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST Život s poškozením mozku

2 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pomoc potřebuje nejen tělo ale i duše MUDr. Lucie Holohlavská

3 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Uzavřený kruh Fyzická kondice Duševní pohoda

4 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Individuální psychoterapie PŘIROZENÝ ROZHOVOR Individuální arteterapie ARTEFAKT a ROZHOVOR Skupinová psychoterapie SDÍLENÍ a PODPORA Osobní koučink Pomáhá klientům najít cestu v životě Skupinová arteterapie ARTEFAKTY a SDÍLENÍ Možnosti podpory u klientů s poškozením CNS

5 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Každý jsme jedinečný… „jak být sám sebou a zůstat s ostatními a jak být s druhými a neztratit sám sebe“ terapeutický přístup vychází z principů daseinsanalytické psychoterapie daseins – bytí člověka ve světě vychází z jedinečnosti každého člověka zaměřena na pocity a na to, „jak se člověk ve světě cítí“ zkoumá, jak se danému člověku otevírá/uzavírá svět a jak se ke světu vztahuje (a také jak se svět vztahuje k člověku) jaké jsou „možnosti bytí“ konkrétního člověka ve světě využívá přirozený jazyk

6 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti svobodně a tvořivě se začlenit do lidské společnosti, v níž může svým jedinečným způsobem být a nově čelit situacím, v nichž se ocitá nechává lidské věci tak, jak jsou, jak byly popsány a vyřčeny klientem neredukuje je, nepoužívá žádných předem daných teoretických konstruktů, vychází z věci samé a z jejích souvislostí klíčem ke všem souvislostem a významovému porozumění je klient sám Každý jsme jedinečný…

7 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozhovor s klientem člověk je tím, kdo rozumí bytí, světu i sobě, což je rozhodující myšlenka, kterou daseinsanalýza rozvíjí v psychoterapii terapeut se „vrozumívá“ do světa a pocitů klienta nemanipuluje, neradí, nechává věci být tím, čím jsou, jak byly popsány a vyřčeny klientem terapeut zůstává s klientem a jde tam, kam chce jít klient

8 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozhovor s klientem daseinsanalytik se zaměřuje na klientovo bytí ve světe, tj.jeho dasein otevřené naslouchání všemu, o čem klient hovoří, jeho porozumění světu a sobě samému naladěnost a otevřenost zodpovědným, odborným a autentickým vedením terapeutického procesu směřuje terapeut svého klienta ze stavu ne-moci k obnově jeho autentických možností, k jeho zdraví

9 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Arteterapie jako cesta výtvarná tvorba může být pro nás cestou k uvolnění a sebevyjádření v artefaktech můžeme nalézat nové, významné informace i způsoby řešení v artefaktech můžeme nalézat nové, významné informace i způsoby řešení v motivech se často objevují i skutečnosti, kterých si běžně nejsme vědomi, a které lze prostřednictvím tvorby citlivě rozvíjet v motivech se často objevují i skutečnosti, kterých si běžně nejsme vědomi, a které lze prostřednictvím tvorby citlivě rozvíjet arteterapie vychází z pocitů, emocí a pracuje s nimi arteterapie vychází z pocitů, emocí a pracuje s nimi

10 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Cesty v léčbě uměním v praxi se oba tyto přístupy často kombinují ARTTERAPIE terapie uměním klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné pracuje s procesem výtvarné tvorby ARTPSYCHOTERAPIE výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány

11 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Arteterapie – přirozené bytí člověka Neučí malovat “obrazy”, ale pomocí obrazu, znaku, náčrtu, výrobku z hlíny nebo jen volného seskupení barev, které vytvořila naše ruka, nabízí možnost “vidět sebe sama a naše bytí ve světě”.

12 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Arteterapie u klientů s poškozením CNS

13 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zlepšuje kognitivní funkce (paměť, koncentrace, řeč, schopnost porozumění, prostorová orientace) Usnadňuje komunikaci, když chybí slova (při poruše řeči a schopnosti vyjadřování) Uvolňuje negativní pocity a pomáhá zpracovávat pocity frustrace Vyvolává pocit radosti a chuti do života Pomáhá stavět nové mosty mezi sebou a světem Pracuje s pozitivními zážitky a vzpomínkami z minulosti jako zdroji do budoucna Pracuje s tělesností a vnímáním svého těla Zlepšuje a rozvíjí jemnou motoriku Zmírňuje úzkost Podporuje vývoj klienta a mění jeho stereotypy

14 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Artefakt jako most mezi klientem a terapeutem …. když slova selžou anebo nestačí

15 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti tento most poskytuje bezpečné prostředí umožní nám nahlédnout do vnitřního světa klienta otevírá cestu k tématům klienta výtvarné dílo/artefakt - je prostředek, nikoliv cíl arteterapeut má roli průvodce nerozhoduje za klienta pomáhá k získání vhledu skrze artefakt pomáhá učinit rozhodnutí s dostatečným uvědoměním a s patřičným nadhledem Individuální arteterapie

16 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Skupinová arteterapie Nikdo není sám Vzájemná motivace Sdílení problémů a pocitů Vzájemná podpora a důvěraUznání a ocenění druhých

17 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osobní koučink koučink není terapie koučink rozvíjí (terapie léčí) je zaměřený do budoucnosti efektivní kladení otázek pracuje s vnitřním potenciálem člověka a jeho motivací rozvíjí klientovi možnosti a posiluje jeho silné stránky dává klientovi prostor být sám se sebou a najít cestu v životě pomáhá stanovovat reálné a dosažitelné cíle podporuje úspěch klienta najít konkrétní kroky nutné k dosažení vytyčeného cíle rozvíjí člověka v jeho jedinečnosti

18 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti VNITŘNÍ STABILITA ČLOVĚKA Co mě v životě drží, co mi dává stabilitu Vnější vlivy

19 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Na společné cestě hledáme a budujeme kořenový systém, který bude nezávislý na vnějších vlivech.

20 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti „Starost o druhé lidi je starostí o sebe i o svět”


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST Život s poškozením mozku."

Podobné prezentace


Reklamy Google