Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST"— Transkript prezentace:

1 MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST
Život s poškozením mozku

2 Pomoc potřebuje nejen tělo
ale i duše MUDr. Lucie Holohlavská

3 Uzavřený kruh Fyzická kondice Duševní pohoda

4 Možnosti podpory u klientů s poškozením CNS
Individuální psychoterapie PŘIROZENÝ ROZHOVOR Individuální arteterapie ARTEFAKT a ROZHOVOR Skupinová psychoterapie SDÍLENÍ a PODPORA Skupinová arteterapie ARTEFAKTY a SDÍLENÍ Osobní koučink Pomáhá klientům najít cestu v životě

5 Každý jsme jedinečný… „jak být sám sebou a zůstat s ostatními a jak být s druhými a neztratit sám sebe“ terapeutický přístup vychází z principů daseinsanalytické psychoterapie daseins – bytí člověka ve světě vychází z jedinečnosti každého člověka zaměřena na pocity a na to, „jak se člověk ve světě cítí“ zkoumá, jak se danému člověku otevírá/uzavírá svět a jak se ke světu vztahuje (a také jak se svět vztahuje k člověku) jaké jsou „možnosti bytí“ konkrétního člověka ve světě využívá přirozený jazyk

6 Každý jsme jedinečný… svobodně a tvořivě se začlenit do lidské společnosti, v níž může svým jedinečným způsobem být a nově čelit situacím, v nichž se ocitá nechává lidské věci tak, jak jsou, jak byly popsány a vyřčeny klientem neredukuje je, nepoužívá žádných předem daných teoretických konstruktů, vychází z věci samé a z jejích souvislostí klíčem ke všem souvislostem a významovému porozumění je klient sám

7 Rozhovor s klientem člověk je tím, kdo rozumí bytí, světu i sobě, což je rozhodující myšlenka, kterou daseinsanalýza rozvíjí v psychoterapii terapeut se „vrozumívá“ do světa a pocitů klienta nemanipuluje, neradí, nechává věci být tím, čím jsou, jak byly popsány a vyřčeny klientem terapeut zůstává s klientem a jde tam, kam chce jít klient

8 Rozhovor s klientem daseinsanalytik se zaměřuje na klientovo bytí ve světe, tj.jeho dasein otevřené naslouchání všemu,  o čem klient hovoří, jeho porozumění světu a sobě samému naladěnost a otevřenost zodpovědným, odborným a autentickým vedením terapeutického procesu směřuje terapeut svého klienta ze stavu ne-moci k obnově  jeho autentických možností, k jeho zdraví 

9 Arteterapie jako cesta
výtvarná tvorba může být pro nás cestou k uvolnění a sebevyjádření arteterapie vychází z pocitů, emocí a pracuje s nimi v artefaktech můžeme nalézat nové, významné informace i způsoby řešení v motivech se často objevují i skutečnosti, kterých si běžně nejsme vědomi, a které lze prostřednictvím tvorby citlivě rozvíjet

10 v praxi se oba tyto přístupy často kombinují
Cesty v léčbě uměním ARTTERAPIE terapie uměním klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné pracuje s procesem výtvarné tvorby ARTPSYCHOTERAPIE výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány v praxi se oba tyto přístupy často kombinují

11 Arteterapie – přirozené bytí člověka
Neučí malovat “obrazy”, ale pomocí obrazu, znaku, náčrtu, výrobku z hlíny nebo jen volného seskupení barev, které vytvořila naše ruka, nabízí možnost “vidět sebe sama a naše bytí ve světě”.

12 Arteterapie u klientů s poškozením CNS

13 Usnadňuje komunikaci, když chybí slova (při poruše řeči a schopnosti vyjadřování)
Zlepšuje kognitivní funkce (paměť, koncentrace, řeč, schopnost porozumění, prostorová orientace) Uvolňuje negativní pocity a pomáhá zpracovávat pocity frustrace Vyvolává pocit radosti a chuti do života Pracuje s tělesností a vnímáním svého těla Pomáhá stavět nové mosty mezi sebou a světem Pracuje s pozitivními zážitky a vzpomínkami z minulosti jako zdroji do budoucna Zlepšuje a rozvíjí jemnou motoriku Podporuje vývoj klienta a mění jeho stereotypy Zmírňuje úzkost

14 Artefakt jako most mezi klientem a terapeutem …
Artefakt jako most mezi klientem a terapeutem …. když slova selžou anebo nestačí

15 Individuální arteterapie
tento most poskytuje bezpečné prostředí umožní nám nahlédnout do vnitřního světa klienta otevírá cestu k tématům klienta výtvarné dílo/artefakt - je prostředek, nikoliv cíl arteterapeut má roli průvodce nerozhoduje za klienta pomáhá k získání vhledu skrze artefakt pomáhá učinit rozhodnutí s dostatečným uvědoměním a s patřičným nadhledem

16 Skupinová arteterapie
Nikdo není sám Vzájemná motivace Sdílení problémů a pocitů Vzájemná podpora a důvěra Uznání a ocenění druhých

17 Osobní koučink koučink není terapie koučink rozvíjí (terapie léčí)
je zaměřený do budoucnosti efektivní kladení otázek pracuje s vnitřním potenciálem člověka a jeho motivací rozvíjí klientovi možnosti a posiluje jeho silné stránky dává klientovi prostor být sám se sebou a najít cestu v životě pomáhá stanovovat reálné a dosažitelné cíle podporuje úspěch klienta najít konkrétní kroky nutné k dosažení vytyčeného cíle rozvíjí člověka v jeho jedinečnosti

18 VNITŘNÍ STABILITA ČLOVĚKA
Vnější vlivy Co mě v životě drží, co mi dává stabilitu

19 Na společné cestě hledáme a budujeme kořenový systém, který bude nezávislý na vnějších vlivech.

20 „Starost o druhé lidi je starostí o sebe i o svět”


Stáhnout ppt "MRTVICE JAKO NEZVANÝ HOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google