Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU"— Transkript prezentace:

1 PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

2 Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče?

3 Jaký druh výzkumu zvolit a proč?
Kvantitativní? Kvalitativní? Smíšený?

4 Cíl výzkumu Prozkoumat fenomén péče o pacienta tak, že se od něho získají popisy interakce se zdravotní sestrou, naplňované, ale i nenaplňované péčí.

5 Jakou zvolit výzkumnou metodu?

6 Polostrukturovaný rozhovor
Otázky pro pacienty: Popište vaši interakci se zdravotní sestrou, o které si myslíte, že byla naplněna péčí? Pokuste se popsat, jak jste se v této interakci cítili? Popište vaši interakci se zdravotní sestrou, o které si myslíte, že nebyla naplněna péčí?

7 Pokračování rozhovoru
Pokuste se popsat, jak jste se cítili v této interakci. Pokračujte prosím ve vyprávění, dokud nebudete mít pocit, že jste popsali co nejúplněji všechny svoje pocity. Rozhovor nahráván, jeho délka 20 – 50 minut.

8 Výzkumný vzorek 10 pacientů – výzkumník je vyhledal a zeptal se jich, zda jsou ochotni spolupracovat při výzkumu. Souhlas byl potvrzen písemně, a to zvlášť pro rozhovor a zvlášť pro jeho nahrávání. Pacienti byli informováni, že nahrávání mohou kdykoliv přerušit a že mají právo jej i nedokončit.

9 Zpracování dat Všechny popisy si výzkumník důkladně přečetl.
Z každého popisu abstrahoval signifikantní výroky – které měly vztah ke zkoumanému fenoménu. Opakující se a podobné výroky byly vyloučeny. Stanovil význam každého signifikantního výroku. Formulace vyjadřovaly skryté významy téhož fenoménu v různých situacích.

10 Příklady signifikantních výroků-interakce naplněná péčí
Chápavá. Zajímala se o mne jako o člověka. Držela mne za ruku. Přišla se zeptat, jestli něco nepotřebuji. Cítila jsem se uvolněně. Chtěla jsem pro ni udělat něco pěkného. Věnovala pozornost tomu, co říkám.

11 Příklady signifikantních výroků-interakce nenaplněná péčí
Byla náladová a nevypočitatelná. Nepodívala se mi do očí. Znervózňovala mne. Slibovala ano, ano, ale nepřišla. Nepřišla mi pomoci. Plakala jsem. Nezacházela se mnou jako s člověkem.

12 Příklady formulace významů – interakce naplněná péčí
Sestra naslouchala tomu, co pacient říkal, reflektovala jedinečnost pacienta. Fyzická přítomnost sestry – sedění, rozhovor,přímý oční kontakt, držení za ruku… vytvářeli předpoklad pro otevřený rozhovor pacienta. Interakce naplněná péčí způsobující, že se pacient cítil jako vážená lidská bytost a ne jako nemohoucí objekt.

13 Příklady formulace významů – interakce nenaplněná péčí
Nedostatek zájmu sestry o pacienta jako důsledek toho, že chápe svoji činnost jako odvedení práce. Sestra neustále spěchala, neměla čas upřímně pohovořit s pacientem… Činnost a chování sestry, které znevažovaly pacienta. Činnost sestry charakterizovaná jako neosobní, strohá, neposkytování vysvětlení…

14 Zpracování dat 4. Formulace významů integroval do témat.
Témata vztahoval k původním popisům – tím se validizovaly. 5. Podobně postupoval při zpracování popisu interakcí, které neměly charakter péče. 6. Po zpracování dat výzkumník nechal pacienty vyjádřit k tomu, zda formulované významy odpovídají jejich zkušenostem, vyjádřeným v popisech interakcí.

15 Společná témata: interakce naplněná péčí o pacienta
Existenciální přítomnost sestry Jedinečnost pacienta. Důsledky: To, že sestra vnímá pacienta jako individualitu, v něm vyvolává pocit bezpečí, klidu a uvolněnosti.

16 Společná témata: interakce nenaplněná péčí o pacienta
Přítomnost sestry - sestra je tu na to, aby odvedla svoji práci, je fyzicky přítomná jen velmi krátce… Jedinečnost pacienta – sestra neuznává jedinečnost pacienta, jednání sestry pacienta ponižuje… Důsledky: Sestra se nezajímá o pacienta, což vyvolává jeho frustraci, strach, obavy, hněv a nervozitu.

17 Úplný popis interakce, která je naplněná péčí o pacienta
V interakci, která je naplněná péčí, pacient vnímá existenciální přítomnost sestry více než její fyzickou přítomnost. Jedním z aspektů je odevzdávání se sestry pacientovi. Může to být formou reakce na pacientovo přání, ale spíše je to dobrovolný akt nevyvolaný pacientem. …Pacient pociťuje úlevu, klid a uvolnění, což pociťuje fyzicky, ale i duševně…


Stáhnout ppt "PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU"

Podobné prezentace


Reklamy Google