Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU. Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče? Co tvoří základ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU. Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče? Co tvoří základ."— Transkript prezentace:

1 PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

2 Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče? Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče?

3 Jaký druh výzkumu zvolit a proč? Kvantitativní? Kvantitativní? Kvalitativní? Kvalitativní? Smíšený? Smíšený?

4 Cíl výzkumu Prozkoumat fenomén péče o pacienta tak, že se od něho získají popisy interakce se zdravotní sestrou, naplňované, ale i nenaplňované péčí.

5 Jakou zvolit výzkumnou metodu?

6 Polostrukturovaný rozhovor Otázky pro pacienty: 1. Popište vaši interakci se zdravotní sestrou, o které si myslíte, že byla naplněna péčí? 2. Pokuste se popsat, jak jste se v této interakci cítili? 3. Popište vaši interakci se zdravotní sestrou, o které si myslíte, že nebyla naplněna péčí?

7 Pokračování rozhovoru 4. Pokuste se popsat, jak jste se cítili v této interakci. 5. Pokračujte prosím ve vyprávění, dokud nebudete mít pocit, že jste popsali co nejúplněji všechny svoje pocity. Rozhovor nahráván, jeho délka 20 – 50 minut.

8 Výzkumný vzorek 10 pacientů – výzkumník je vyhledal a zeptal se jich, zda jsou ochotni spolupracovat při výzkumu. 10 pacientů – výzkumník je vyhledal a zeptal se jich, zda jsou ochotni spolupracovat při výzkumu. Souhlas byl potvrzen písemně, a to zvlášť pro rozhovor a zvlášť pro jeho nahrávání. Souhlas byl potvrzen písemně, a to zvlášť pro rozhovor a zvlášť pro jeho nahrávání. Pacienti byli informováni, že nahrávání mohou kdykoliv přerušit a že mají právo jej i nedokončit. Pacienti byli informováni, že nahrávání mohou kdykoliv přerušit a že mají právo jej i nedokončit.

9 Zpracování dat 1. Všechny popisy si výzkumník důkladně přečetl. 2. Z každého popisu abstrahoval signifikantní výroky – které měly vztah ke zkoumanému fenoménu. Opakující se a podobné výroky byly vyloučeny. 3. Stanovil význam každého signifikantního výroku. Formulace vyjadřovaly skryté významy téhož fenoménu v různých situacích. Formulace vyjadřovaly skryté významy téhož fenoménu v různých situacích.

10 Příklady signifikantních výroků- interakce naplněná péčí Chápavá. Chápavá. Zajímala se o mne jako o člověka. Zajímala se o mne jako o člověka. Držela mne za ruku. Držela mne za ruku. Přišla se zeptat, jestli něco nepotřebuji. Přišla se zeptat, jestli něco nepotřebuji. Cítila jsem se uvolněně. Cítila jsem se uvolněně. Chtěla jsem pro ni udělat něco pěkného. Chtěla jsem pro ni udělat něco pěkného. Věnovala pozornost tomu, co říkám. Věnovala pozornost tomu, co říkám.

11 Příklady signifikantních výroků- interakce nenaplněná péčí Byla náladová a nevypočitatelná. Byla náladová a nevypočitatelná. Nepodívala se mi do očí. Nepodívala se mi do očí. Znervózňovala mne. Znervózňovala mne. Slibovala ano, ano, ale nepřišla. Slibovala ano, ano, ale nepřišla. Nepřišla mi pomoci. Nepřišla mi pomoci. Plakala jsem. Plakala jsem. Nezacházela se mnou jako s člověkem. Nezacházela se mnou jako s člověkem.

12 Příklady formulace významů – interakce naplněná péčí Sestra naslouchala tomu, co pacient říkal, reflektovala jedinečnost pacienta. Sestra naslouchala tomu, co pacient říkal, reflektovala jedinečnost pacienta. Fyzická přítomnost sestry – sedění, rozhovor,přímý oční kontakt, držení za ruku… vytvářeli předpoklad pro otevřený rozhovor pacienta. Fyzická přítomnost sestry – sedění, rozhovor,přímý oční kontakt, držení za ruku… vytvářeli předpoklad pro otevřený rozhovor pacienta. Interakce naplněná péčí způsobující, že se pacient cítil jako vážená lidská bytost a ne jako nemohoucí objekt. Interakce naplněná péčí způsobující, že se pacient cítil jako vážená lidská bytost a ne jako nemohoucí objekt.

13 Příklady formulace významů – interakce nenaplněná péčí Nedostatek zájmu sestry o pacienta jako důsledek toho, že chápe svoji činnost jako odvedení práce. Nedostatek zájmu sestry o pacienta jako důsledek toho, že chápe svoji činnost jako odvedení práce. Sestra neustále spěchala, neměla čas upřímně pohovořit s pacientem… Sestra neustále spěchala, neměla čas upřímně pohovořit s pacientem… Činnost a chování sestry, které znevažovaly pacienta. Činnost a chování sestry, které znevažovaly pacienta. Činnost sestry charakterizovaná jako neosobní, strohá, neposkytování vysvětlení… Činnost sestry charakterizovaná jako neosobní, strohá, neposkytování vysvětlení…

14 Zpracování dat 4. Formulace významů integroval do témat. Témata vztahoval k původním popisům – tím se validizovaly. Témata vztahoval k původním popisům – tím se validizovaly. 5. Podobně postupoval při zpracování popisu interakcí, které neměly charakter péče. 6. Po zpracování dat výzkumník nechal pacienty vyjádřit k tomu, zda formulované významy odpovídají jejich zkušenostem, vyjádřeným v popisech interakcí.

15 Společná témata: interakce naplněná péčí o pacienta 1. Existenciální přítomnost sestry 2. Jedinečnost pacienta. 3. Důsledky: To, že sestra vnímá pacienta jako individualitu, v něm vyvolává pocit bezpečí, klidu a uvolněnosti.

16 Společná témata: interakce nenaplněná péčí o pacienta 1. Přítomnost sestry - sestra je tu na to, aby odvedla svoji práci, je fyzicky přítomná jen velmi krátce… 2. Jedinečnost pacienta – sestra neuznává jedinečnost pacienta, jednání sestry pacienta ponižuje… 3. Důsledky: Sestra se nezajímá o pacienta, což vyvolává jeho frustraci, strach, obavy, hněv a nervozitu. Sestra se nezajímá o pacienta, což vyvolává jeho frustraci, strach, obavy, hněv a nervozitu.

17 Úplný popis interakce, která je naplněná péčí o pacienta V interakci, která je naplněná péčí, pacient vnímá existenciální přítomnost sestry více než její fyzickou přítomnost. Jedním z aspektů je odevzdávání se sestry pacientovi. Může to být formou reakce na pacientovo přání, ale spíše je to dobrovolný akt nevyvolaný pacientem. …Pacient pociťuje úlevu, klid a uvolnění, což pociťuje fyzicky, ale i duševně…


Stáhnout ppt "PŘÍKLAD KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU. Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče? Co tvoří základ."

Podobné prezentace


Reklamy Google