Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPV_EKSP P3 Financování sportu z veřejných zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPV_EKSP P3 Financování sportu z veřejných zdrojů."— Transkript prezentace:

1 MPV_EKSP P3 Financování sportu z veřejných zdrojů

2 Struktura Teorie, východiska Státní rozpočet –Program I. – VI., ISPROFIN –Čísla, Metodika Kraje -JMK –Čísla –Metodika Obce - Brno –Čísla –Dílčí výsledky dotazníkového šetření + diskuze Celkové výsledky –Konsekvence

3 There is a question…

4

5 Odhad přínosu sportu v roce 2006 v ČR Podpora sport. prostředí ze státního rozpočtu mil. Kč. (nejen rozpočet MŠMT) Očekávaný přínos do státního rozpočtu: –odvody DPH za sport. soutěží celkem 4 041mil. Kč –odvody DPH za provoz sport. zařízení 229 mil. Kč –odvody DPH za výstavbu sport. zařízení 393 mil. Kč –odvody daně z příjmu 68 mil. Kč očekávaný přínos státního rozpočtu mil. Kč pozitivní přínos sport. prostředí mil. Kč. …ale celkový objem rozdělených veřejných zdrojů cca 10mld

6 Kolik je vlastně veřejných zdrojů ve sportu? Triviální otázka –Netriviální odpověď Kde je pravda? Odlišnosti –Metodika –Záměr –Neschopnost podchytit některé výdaje

7

8

9 komentář Předpoklad z předchozího grafu: výdaj na obyvatele = 10euro, kurz 1:25, počet obyvatel 10mil…… –Celková suma výdajů: tis Kč (2,5mld) graf (2 kalkulace přínosu sportu) pracuje s číslem 7,7 mld. Kč Uvažujme, že jenom MŠMT dává téměř 2 mld. Kč

10 Objem veřejných zdrojů

11 Výdaje státního rozpočtu a místních rozpočtů sport v roce 2012 a 2013 Rok 2014 chybí ve statistické ročence ČR https://www.czso.cz/csu/czso/26-kultura-a-sport

12 2. Státní rozpočet Sport je financován prostřednictvím –MŠMT (kap. 333), –MO (kap. 304), –MV (kap. 314) MŠMT je z kompetenčního zákona resortem pro tělovýchovu, sport a turistiku. Státní podpora prostřednictvím ministerstev se uskutečňuje na základě zákona o Státním rozpočtu pro daný rok celkový objem výdajů pro oblast sportu je kompromisem mezi požadavky a reálnými možnostmi programů od roku programy (tzn.rozdíl mezi výsledky 2010 a metodikou 2011)

13 Podmínky poskytnutí dotace Zákon č. 218/2000 Sb., vymezuje podmínky pro poskytování dotace ze stát. rozpočtu takto: –na dotaci není právní nárok, –o poskytnutí dotace rozhoduje poskytovatel na základě žádosti, –při poskytnutí dotace vydá poskytovatel písemné rozhodnutí, –na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, –písemné rozhodnutí je smluvním vztahem, jež je vymezen účelem, obsahem a dalšími podmínkami

14 KULTURA A SPORT CULTURE AND SPORT Rozdělení financí ze státního rozpočtu na podporu činnosti v oblasti sportu Allocation of state budget finances to support sport activities Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Source: Ministry of Education, Youth and Sports v tis. KčCZK thousand Ukazatel Indicator Celkem Total z toho: běžné výdaje Current expenditures investiční výdaje Investments Rozdělení podle výdajových okruhů Allocation by expenditure sphere sportovní reprezentace Sports representations z toho podpora sportovním svazům Supports to sports unions and associations všeobecná sportovní činnost General sports activities

15 2a. MŠMT Od r –Program I - Sportovní reprezentace České republiky –Program II – Sportovně talentovaná mládež –Program III – Všeobecná sportovní činnost –Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení –+ ISPROFIN –+ program podpory sportu na gymnáziích Do r okruhy – 8 programů: –Státní sportovní reprezentace – 3 programy (Státní sport. reprezentace ČR, Sport. centra mládeže, Sport. talent), + podpora činnosti RSC (resortních sport. center) + podpora Antidopingového výboru, –Tělovýchova, včetně ISPROFIN – 5 programů (Sport. třídy, Národní program rozvoje sportu pro všechny, Sport a škola, Sport zdravotně postižených, Údržba a provoz sport. a tělových. zařízení), + ISPROFIN

16 Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci

17 2015 reprezentace Členění na položky výdajového bloku „Podpora činnosti v oblasti sportu“: Výdajový okruh: Sportovní reprezentace …………………… ,397 tis. Kč Sportovní reprezentace ,000 tis. Kč z toho: Program I – Státní sportovní reprezentace ČR ……… ,000 tis. Kč Program II – Sportovně talentovaná mládež ………… ,000 tis. Kč Resortní sportovní centra a ADV ,397 tis. Kč z toho: MO ……………… ,000 tis. Kč MV ……………… ,000 tis. Kč (transfer na MO a MV = tis. Kč) VSC MŠMT …… ,397 tis. Kč ADV …………… ,000 tis. Kč Poznámka: Případné úpravy budou řešeny v průběhu roku v rámci schváleného rozpočtu pro oblast sportu.

18 Pročíst: Státní podpora sportu 2016 –http://www.msmt.cz/file/36343/http://www.msmt.cz/file/36343/ Aktuální metodika program I –http://www.msmt.cz/sport-1/metodicke- pokyny-k-programum-statni-podpory-sportuhttp://www.msmt.cz/sport-1/metodicke- pokyny-k-programum-statni-podpory-sportu –Soubor MP sportu_P-1_2016

19 Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na veřejně prospěšné programy

20 2015 všeobecná sportovní činnost Výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost ……………… ,000 tis. Kč a) Rozpočet výdajového okruhu - neinvestice ,000 tis. Kč z toho: Program III – Všeobecná sportovní činnost ……… tis. Kč Program IV – Údržba a provoz sport. zařízení …… tis. Kč Program V – Organizace sportu …………….…… tis. Kč b) Rozpočet výdajového okruhu - investice ,000 tis. Kč z toho: Program – Podpora materiálně techn. základny sportu… ,000 tis. Kč Poznámka: Od roku 2014 je oblast převedena pod odbor investic MŠMT.

21 2013 všeobecná sport.činnost

22 Rok 2013 V Programu V – Organizace sportu - d o t a c e může být použita na: Realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení zdravotních, metodických, technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých NNO s celorepublikovou působností, dle svých registrovaných stanov. Činnost ústředí, ale i nižších článků v organizační struktuře občanského sdružení, dle registrovaných stanov. Obsahové činnosti doplnění podpory sportovní reprezentace, včetně pořádání a účasti domácích mistrovských a mezinárodních sportovních akcí, dle reglementu soutěže, včetně kvalifikací a přípravných soustředění, doplnění podpory sportovně talentované mládeže, dle zásad Programu II, doplnění podpory všeobecné sportovní činnosti, dle zásad Programu III, doplnění podpory údržby a provozu sportovních zařízení, dle zásad Programu IV. Organizační zajištění náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, regeneraci, lékařskou službu, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní úrazové pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu a odměn delegovaných rozhodčích, technického doprovodu, organizátorů a sportovců, dle reglementu soutěže, mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na organizaci sportovního občanského sdružení zajišťující činnosti vymezenou svými stanovami, zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF). nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF, členský poplatek zastřešujícímu občanskému sdružení. Ostatní odměny sportovcům ČR, resp. věcné ceny za sportovní výsledky, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 10% celkového objemu dotace ). zabezpečení celkového poplatku pro OSA, Integram atd. ) o výjimku NNO žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu.

23 Rozdělování dotací Každý dotační titul má své zásady (metodiku) – viz příklady v dalších 2 oknech Pochopení principů metodiky je klíčové pro správné rozhodování -

24 2010: Atletika, Lyžování, Tenis, Cyklistika, Fotbal, Basketbal, Plavání, Kanoistika, Lední hoje, Volejbal, Veslování, Střelectví 2012: Atletika, Basketbal, Tenis, Lyžování, Cyklistika, Kanoistika, Veslování, Lední hokej, Volejbal, Střelectví, Plavání, Fotbal

25

26 Příklad: Program V. – Sport pro všechny Kritéria závěrečného hodnocení projektů 2007 Bodové rozmezí, které lze přiřadit při hodnocení projektu, je 0 až 100 bodů. Základní kritéria: body –Společenský význam projektu a jeho zaměření na vyhlášené zadání.. 20 –Rozsah, obsah činnosti předkladatele projektu, zejména jeho organizační a členská základna …………………………………………………………...30 –Efektivita dlouhodobé činnosti ………………………………………….…10 –Ohodnocení předcházejícího projektu ……………………………….…..10 –Nemožnost přístupu k finančním prostředkům a.s. SAZKA …………….5 celkem základní kritéria …………………………………………………… 75 Doplňková kritéria: body –Forma zpracování projektu…………………………………………….….. 5 –Shoda obsahu projektu se stanovami předkladatele a jejich zadání…. 5 –Dodržení metodiky zpracování projektu…………………………………. 5 –Mimořádnost a společenská významnost akce ………………………… 5 –Vyúčtování dotací v minulém období…………………………………….. 5 celkem základní kritéria …………………………………………………… 25

27 Příklad části postupu žadatele Pouze jedna žádost u jednoho programu. Nevkládat více žádostí do jedné obálky vždy jen jedna obálka - jedna žádost na jeden program. Přílohy, které každá žádost musí obsahovat:  Úředně ověřené registrované stanovy (max. 3 měsíce staré).  Úředně ověřené potvrzení nebo výpis k IČO (max. 3 měsíce staré).  Úředně ověřená smlouva s peněžním ústavem (max. 3 měsíce staré).  Podklady, které se přiloží k žádosti 1x na přenosném nosiči – pouze CD, DVD. Podklad na CD, DVD musí obsahovat:  Oskenovanou oficiální žádost s podpisem a razítkem – soubor v pdf.  Oskenované úředně ověřené registrované stanovy - soubor v pdf.  Oskenované úředně ověřené potvrzení nebo výpis k IČO - soubor v pdf.  Oskenované úředně ověřená smlouva s bankovním ústavem - soubor v pdf.  Evidenci členské základny, dle formuláře MŠMT – soubor v xls, xlsx  U Programu III a IV – vyplněnou tabulku dle požadavku MŠMT – soubor v xls, xlsx

28

29 Resortní sportovní centra (RSC) RSC jsou specializovaná pracoviště MŠMT, MO, MV hl. úkolem je vytváření personálních, sociálních, prostorových a materiálních podmínek pro přípravu vybraných špičkových sportovců k reprezentaci státu, RSC MO: Armádní sportovní centrum DUKLA, Handball Club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec, Vědecké a servisní pracoviště CASRI, RSC MV: odbor sportu, RSC MŠMT: Vysokoškolské sport. centrum.

30 BĚŽNÉ VÝDAJE REZORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER V ROCE 2009 Druh výdajeASC DUKLA P.o. HC DUKLA Praha, VK DUKLA Liberec, CASRI RSC MO celkem RSC MV Centrum sportu MV RSC MŠMT Vysokoškol- ské sportovní centrum RSC celkem Osobní výdaje Platy Pojistné FKSP Ostatní PPP Ostatní běžné výdaje Běžné výdaje celkem Limit zaměstnanosti pro zajímavost: u sportovců na plný úvazek se výše platových tarifů pohybuje v rozmezí – Kč, u trenérů – Kč, (rok 2006)

31 VÝVOJ VÝDAJŮ SR A VÝDAJŮ NA RSC OD VZNIKU ČR

32 2b. Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra (rok 2010) MO: –Výdaje na st.reprezentaci 124 mil. Kč MV: –Výdaje na st.reprezentaci 59mil. Kč + provoz RSC, policejní a hasičský sport, jiné

33 3. Kraje Úkoly krajů kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména –a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, –b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, –c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Každý kraj podle svého uvážení od 0 cca do 3% rozpočtu

34

35

36

37 4. Obce § 6 Úkoly obcí Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména –a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, –b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, –c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, –d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Každá obec podle svého uvážení od 0 cca do 3% rozpočtu Spíše neinvestičního charakteru

38 10 největších měst v ČR – % rozpočtu TV x kultura

39 4 největší města v ČR

40

41

42 H1 pokud má obec schodek v rozpočtu dá na sport míň než rok předtím –H1a pokud schodek nemá, dá víc –Pouze rok 2013, nekompletní N=225 četnost% schodek37 pokles90 H1a11249,78 H1135,78 celkem225

43 Výdaje na tělovýchovu město Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Olomouc Ústí nad Labem Hradec Králové České Budějovice Pardubice

44 Brno – rok 2014 (2010;2006) Podpora TV a sportovních aktivit –45 mil Kč. (32 mil Kč; 27,6 mil Kč. ) Podpora vrcholovému sportu –63 mil. Kč (23,1 mil kč.; 14,2 mil Kč ) Celkem –R mil. Kč…..tj. 0,62% –R ,1 mil Kč… tj. 0,47% –R ,8 mil Kč… tj. 0,4% rozpočtu V průběhu let propracovává metodiku, zlepšuje kontrolu Generel sportovních zařízení (20117)

45 Dot. šetření 2011: Kluby – dílčí výsledky 400

46

47

48

49

50

51

52

53 Průměrný klub Počet členů 31-70; –Průměrná výše ČP ; členů x1000 Kč = /rok 110 členů x 2750 Kč = /rok –Počet hod. týdně 4-8; 9-15 V pronájmu –Hypoteticky…. If cena za pronájem 300 (město) pak –4 hod x 300kč = 1 týden x 4= 1 měsíc x 9 (školní rok mínus prázdniny)= –12 hod x 300 Kč =.. X 4=.. X 9= If cena za pronájem 150 (obec) pak –4 hod x 150kč x 4 x 9= –12 hod x 150 kč x 4 x 9= –Takže: – = x – = – = x – = –….mají málo? Žádá o dotace –Dostává míň, než žádá Není spokojen, rozdělování je po známostech Nemá podporu svazu

54 Co z šetření plyne? Co ještě potřebuje vědět, abyste vyslovili závěr (zjednodušený) ohledně produkce externalit? –Když: klub má dotaci, ČP neklesly…? Jaká je „optimální“ dotační strategie klubu? Jaké problémy jsou spojené s dotacemi?

55 Literatura Studijní text Aktuální metodika/zásady rozdělování dotací z úrovně MŠMT: –Minimum viz okno v prezentaci Pavlík: Kolik peněz z veřejných rozpočtů jde vlastně na sport? IS


Stáhnout ppt "MPV_EKSP P3 Financování sportu z veřejných zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google