Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management sportovního klubu © Nymburk 2012. Obsah •Co to je sportovn í klub •Činnosti sportovn í ho klubu •Z á zem í sportovn í ho klubu •Partneři sportovn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management sportovního klubu © Nymburk 2012. Obsah •Co to je sportovn í klub •Činnosti sportovn í ho klubu •Z á zem í sportovn í ho klubu •Partneři sportovn."— Transkript prezentace:

1 Management sportovního klubu © Nymburk 2012

2 Obsah •Co to je sportovn í klub •Činnosti sportovn í ho klubu •Z á zem í sportovn í ho klubu •Partneři sportovn í ho klubu •Informačn í syst é m, vnitřn í a vněj ší komunikace •Propagace a marketing •Financov á n í sportovního klubu •Aktuální tendence financování sportovního prostředí

3 Co je sportovní klub •Funkce sportovního klubu: − Shromažďování členů za účelem sportování − Vytváření společenské skupiny − Základní článek realizace fenoménu sportu •Forma právního uspořádání: − Občanské sdružení, jeho založení a fungování (zákon 83/1990 Sb.)

4 Co je sportovní klub •Struktura klubu: − Management klubu (rozhoduje o zásadních otázkách směřování klubu) − Trenérská rada (rozhoduje o metodickém vedení jednotlivých týmů, stanovuje posuny jednotlivých hráčů a hráček) − Hráči a hráčky − Rodiče a přátele klubu (veliký zdroj pomoci pro klub – doprava, materiální pomoc, divácká kulisa, atmosféra v klubu, dokumentace)

5 Činnosti sportovního klubu •Sportovní (krátkodobé a dlouhodobé cíle, získávání, rozvoj a motivace trenérů, rozhodčích, zapisovatelů, koncepce a rozvoj, jednotná metodika, nábor členů) •Organizační (turnaje, soutěže) •Společenská (slavnosti klubu, otevírání zavírání sezóny – ne jen sport je důležitý ! ) •Obchodní

6 Zázemí sportovního klubu •Kvalitní zázemí, kvalitní sportoviště je základním kamenem dobrého vývoje každého klubu − Každý rodič se hledí kam dává své dítě − Lepší možnosti pro sportování − Možnost organizace turnajů a různých akcí − Marketingový produkt

7 Zázemí sportovního klubu •Co je třeba mít na paměti při rozhodování o velikosti a kvalitě sportovního zázemí ? − Prostorové možnosti − Finanční prostředky na výstavbu − Finanční prostředky na následnou údržbu

8 Informační systém •Webové stránky, Facebook – základní image klubu, komunikace směrem dovnitř i ven •Vnitřní informační systém – komunikace uvnitř klubové struktury, efektivní informační nástroj je nutný •Vnější informační systém – komunikace směrem ven, k médiím, k veřejnosti (inzerce v lokálních médiích, cílené pozvánky)

9 Partneři sportovního klubu •Zastřešující organizace (ČOV, ČSTV, ČSA) •Lokální autority (obec, město, kraj) •Veřejnost •Sponzoři •Rodiče

10 Propagace a marketing •Cílové skupiny propagace: − Vlastní členská základna − Sponzoři a partneři − Veřejnost •Propagační a marketingové nástroje: − Informační letáky k akcím − Programy, plakáty − Klubová ročenka − Klubový merchandising (trička, čepice, odznaky…)

11 Finance •Zdroje, výnosy: − Členské příspěvky členů − Dotace ze střešních organizací (ČOV, ČSTV, ČSA) − Granty a státní dotace − Soukromé zdroje (sponzoři) − Vlastní hospodářská činnost (organizace akcí, doprovodné aktivity, pronájem zařízení, obchodní činnost

12 Finance – struktura výnosů

13 Finance •Náklady: − Režijní náklady sportovního zařízení (nájem, energie, údržba) − Mzdy a odměny trenérům − Sportovní činnost (doprava, ubytování, startovné, rozhodčí, sportovní výzbroj) − Reklamní a propagační činnost − Investiční činnost

14 Finance – struktura nákladů

15 Aktuální tendence financování sportovního prostředí − Snížení sponzorského plnění s ohledem na aktuální hospodářskou situaci − Zvýšení počtu žádostí rodičů na rozložení plateb členských příspěvků − Ztráta výnosů společnosti Sazka a.s. pro sportovní prostředí − Stále obtížnější hledání nových adeptů pro sport – spolupráce se školami v blízkosti klubu − 50 % všech výnosů směřují do zachování a obnovy majetku (údržba areálu) - tím se umenšuje prostor pro vlastní realizaci vlastního sportu

16 Proměna významu zdrojů •Intenzifikace spolupráce s rodiči – báze komunitní společnosti •Rozšíření portfolia vlastní hospodářské činnosti (nové zdroje, nemusí se nutně vztahovat k vlastní sportovní činnosti) •Význam municipality – podpora sportovní infrastruktury, propojení s akcemi na obecnou podporu sportu •Zvyšující se význam národních federací – financování klubů prostřednictvím národních federací


Stáhnout ppt "Management sportovního klubu © Nymburk 2012. Obsah •Co to je sportovn í klub •Činnosti sportovn í ho klubu •Z á zem í sportovn í ho klubu •Partneři sportovn."

Podobné prezentace


Reklamy Google