Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Program č. 4.21 PRAVIDELNÁ ČINNOST SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Program č. 4.21 PRAVIDELNÁ ČINNOST SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ."— Transkript prezentace:

1 DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Program č. 4.21 PRAVIDELNÁ ČINNOST SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ

2 ZÁKLADNÍ PARAMETRY  celkový objem20.000.000,- Kč  minimální dotace50.000,- Kč  maximální dotace2.000.000,- Kč  maximální spoluúčast kraje70 %  doba realizace aktivit1. 1. 2015 – 30. 6. 2016  počet žádostíkaždý subjekt jen 1  osobní náklady40% dotace  všechny informacewww.kraj-lbc.cz http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/421-pravidelna-cinnost- sportovnich-a-telovychovnych-organizaci

3 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL  spolek?  sportovní klub?  členství v celostátním sportovním svazu (asociace apod.)?  sídlo na území Libereckého kraje?  celoroční činnost ?  vznik před 1. lednem 2015? 6 x ANO SUPER, JSTE OPRÁVNĚNÝM ŽADATELEM 1 x NE 

4 SPORTOVNÍ KLUB SPORTOVNÍ SVAZ sportovní klub registrace u Českého statistického úřadu pod CZ NACE  93 110 provozování sportovních zařízení  93 120 činnosti sportovních klubů  93 190 ostatní sportovní činnosti (pokud jen 931 sportovní činnosti - pak ano) sportovní svaz nestátní nezisková organizace spolčující na celostátní úrovni sportovní kluby v daném, konkrétním sportovním odvětví

5 ÚČEL PROJEKTU vždy musí být: PRAVIDELNÁ SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ VE SPORTOVNÍCH KLUBECH A TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOTÁCH v případě vyplnění jiného účelu bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení

6 VÝSTUPY PARAMETRŮ PROJEKTU vždy musí být: název: POČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 19 LET měrná jednotka OSOBA hodnota parametru KAŽDÝ PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ Doporučujeme stanovit tak, aby byl splnitelný, při kontrole vyúčtování bude dokládán čestným prohlášením, ale při kontrole na místě se může stát, že kontrolní orgán bude chtít konkrétní prokázání např. seznam členů, docházku na tréninky apod. Jedná se o minimální počet.

7 VÝDAJE způsobilé  drobný dlouhodobý, nehmotný majetek  drobný dlouhodobý, hmotný majetek  materiál  služby  osobních náklady  nájmy  cestovní výdaje  energie neinvestice nezpůsobilé  investice  DPH o jejíž vrácení má žadatel právo zpětně žádat  výdaje u nichž nelze prokázat přímý vztah k realizaci projektu  alkohol, tabák a výrobky z nich a samozřejmě doping a nelegální drogy

8 ROZPOČET  V žádosti se vyplňuje odhad, který není součástí smlouvy. Tento odhad by však měl být kvalifikovaný.  Nesmí se objevit neuznatelné výdaje, o ty bude zkrácena žádost.  Součty tabulek v oblasti rozpočtu musí být SHODNÉ.  V kolonce Dotace z rozpočtu Libereckého kraje se vyplňuje pouze rok 2016.  Nikde se nevyplňuje rok 2017.  Nesmí být použity jiné prostředky z rozpočtu Libereckého kraje.

9 ŽÁDOST  elektronická x tištěná  předepsaný formulář  aplikace 602Form Filler – webové stránky kraje  pak už jen SPRÁVNĚ VYPLNIT A POSLAT (ZBYTEK PRÁCE UŽ UDĚLÁME MY) MANUÁL

10 PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Čestné prohlášení o celkovém počtu členů sportovního klubu s ročníkem narození 1996 a mladší, kteří byli k 1. 9. 2015 členy žadatele a zároveň byli registrováni u příslušného celostátního sportovního svazu.  Čestné prohlášení o výši peněžní podpory celoroční činnosti předkladatele žádosti o poskytnutí dotace ze strany místní samosprávy tj. obce či města, v kterém žadatel o poskytnutí dotace sídlí jeden formulář jeden podpis

11 TERMÍNY: konzultace žádostí:2.10. 2015 – 13.11. 2015 !!! příjem žádostí:2.11. 2015 – 16.11. 2015 projednání návrhu:1. 12. 2015 (rada kraje) rozhodnutí o poskytnutí dotace:22. 12. 2015 (zastupitelstvo kraje) peníze na vašem účtu:???????? žádosti doručené na podatelnu krajského úřadu po 14:00 hodině dne 16. 11. 2015 nebudou vůbec hodnoceny

12 HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Závazná kritéria DF LK  Vazba projektu na další aktivity v území – 5 %  Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých oblastí - 5 %  Výše spolufinancování projektu ze strany kraje -30 % Specifická kritéria  Členská základna v kategoriích dětí a mládeže registrovaných u příslušného sportovního svazu – 40 %  Přímá peněžní podpora ze strany místní samosprávy poskytnutá v roce 2014 – 20 %

13 VYPLACENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ  Po skončení realizace projektu, na základě předložení řádného peněžního vypořádání dotace.  Zálohová platba ve výši 90 % přiznané dotace.  Zálohová platba ve výši 100 %. VŽDY PO PODPISU SMLOUVY

14 VYÚČTOVÁNÍ na to je brzy, ale:  DOBŘE SI PŘEČTĚTE SMLOUVU  HLÍDEJTE SI TERMÍNY  KONZULTUJTE KAŽDOU ZMĚNU PROJEKTU (e-mailem je to nejlepší)  PŘIJĎTE RADĚJI DŘÍV NEŽ POZDĚ

15 MÁTE NEJASNOSTI? KONTAKTUJTE NÁS  Lucie Matoušková 485 226 638; 778 724 115 lucie.matouskova@kraj-lbc.cz  Magdaléna Unčovská Lavická 485 226 634; 778 724 117 magdalena.uncovska_lavicka@kraj-lbc.cz  Petr Hloušek 485 226 674; 778 724 114 petr.hlousek@kraj-lbc.cz  Tomáš Pokorný 485 226 646; 739 541 672 tomas.pokorny@kraj-lbc.cz

16 Otázky a nejasnosti


Stáhnout ppt "DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Program č. 4.21 PRAVIDELNÁ ČINNOST SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google