Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifická pravidla VÝZVA Č. 6 IROP – REŽIJNÍ VÝDAJE MAS Mgr. Helena Kosová31. 3. 2016, Jince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifická pravidla VÝZVA Č. 6 IROP – REŽIJNÍ VÝDAJE MAS Mgr. Helena Kosová31. 3. 2016, Jince."— Transkript prezentace:

1 Specifická pravidla VÝZVA Č. 6 IROP – REŽIJNÍ VÝDAJE MAS Mgr. Helena Kosová31. 3. 2016, Jince

2 Obecné informace o Výzvě č. 6 IROP

3 Obecné informace Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Průběžná výzva č. 6 Přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Datum zahájení příjmu žádostí30. 09. 2015 Ukončení příjmu žádostí30. 06. 2018 Nová platnost pravidel Výzvy č. 6od 19. 02. 2016

4 Obecné informace  Žadatel může podat žádost nejdříve v době, kdy má strategii CLLD zaregistrovanou v MS2014+  DOPORUČENÍ – podání žádosti o podporu v době, kdy strategie CLLD úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti – ZATÍM NEMÁME VÝSLEDKY K DISPOZICI  Podmínkou vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je schválená SCLLD  Žádat můžeme o proplacení VŠECH výdajů zrealizovaných od zahájení projektu (01.01.2015), a to jak uhrazených, tak neuhrazených

5 Podporované aktivity – Provozní činnosti  Příprava strategie,  Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS,  Aktualizace SCLLD, evaluace a monitorování SCLLD,  Zpracování a vyhlášení výzvy MAS, konzultace žadatelům, příjem žádostí o podporu, posuzování souladu projektu se strategií CLLD, kontrola přijatelnosti a formální náležitostí, věcné hodnocení, výběr projektů, kontroly na místě v době udržitelnosti, apod.

6 Podporované aktivity – Animace SCLLD  Propagace SCLLD – workshopy, besedy, konference,  Semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS.

7 Podporované aktivity – Animace škol a školských zařízení v OP VVV  Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,  Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,  Konzultační činnosti při realizaci projektu, metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci, při kontrole na místě.

8 Struktura financování  Podíl financování z CZV:  EFRR95 %  Státní rozpočet0 %  Příjemce5 %  Způsobilé výdaje:  Osobní výdaje – od 01. 01. 2015,  Ostatní výdaje – od 01. 07. 2015.

9 Způsobilé výdaje  Osobní náklady – hrubá mzda zaměstnanců MAS a členů povinných orgánů MAS, DPČ, DPP, odměny členů povinných orgánů MAS za výkon funkce,  Režijní výdaje – spotřeba energie, nájem kanceláře MAS, poštovné, telefonní a internetové poplatky, tvorba, správa, provoz a hosting povinných webových stránek MAS,  Cestovné – služební cesty, pohonné hmoty, stravné, ubytování,  Pořízení materiálu – odborné publikace, spotřební materiál, pohoštění při seminářích, vazba a tisk materiálů,  Pořízení majetku – software, licence, kancelářské vybavení, osobní automobil,  Nákup služeb – vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS, pronájem prostor, právní, auditorské a účetní služby, aj.,  Povinná publicita – na webu popis projektu, viditelná loga, billboard A3

10 Způsobilé výdaje  Výše způsobilých výdajů jsou omezeny limity  Závazné limity – mzdy a odměny  Doporučené limity – vzdělávání zaměstnanců, spotřeba materiálu, pronájem prostor a kanceláře MAS

11 Monitorovací indikátory 9 35 08 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou 8 20 00 – Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

12 Další důležité podrobnosti  Zaměstnanci MAS nebo organizace hrazených z IROP, organizace vytvořené zaměstnanci MAS, nesmí zpracovávat projekty do dotačních titulů uvedených ve strategii CLLD, zpracovávat projekty do strategií ostatních MAS,  Zde je využíváno kombinované financování – je tedy nutné s dodavateli (dle pravidel) vyjednat splatnost faktur minimálně 30 dní,  Z důvodu finanční závěrky státního rozpočtu nelze provádět platby na účty příjemců od poloviny prosince do začátku února.

13 Naše žádost  Podána bude po přijetí kladného hodnocení formálnosti a přijatelnosti žádosti o podporu SCLLD,  Po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace podáme ihned žádost o platbu – předpoklad proplacení – do ½ prosince 2016  Žádost bude podána na podporu nákladů za období let 2015 – 2018  Rozdělena bude na 10 etap = 10 žádostí o platbu v průběhu realizace pro zajištění pravidelného příjmu finančních prostředků a zdravého cash-flow

14 Děkujeme za pozornost Sledujte nás: www.masbrdy.cz


Stáhnout ppt "Specifická pravidla VÝZVA Č. 6 IROP – REŽIJNÍ VÝDAJE MAS Mgr. Helena Kosová31. 3. 2016, Jince."

Podobné prezentace


Reklamy Google