Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty SIPVZ 2005 Rozbor kritických momentů v přípravě projektů SIPVZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty SIPVZ 2005 Rozbor kritických momentů v přípravě projektů SIPVZ."— Transkript prezentace:

1 Projekty SIPVZ 2005 Rozbor kritických momentů v přípravě projektů SIPVZ

2 Tok dokumentů a peněz 1 MŠMTKrajŠkola Subjekty ve hře

3 Tok dokumentů a peněz 2 MŠMTKrajŠkola Metodika 1. Vyhlášení programu SIPVZ – metodika MŠMT

4 Tok dokumentů a peněz 3 MŠMTKrajŠkola Metodika 2. Výzva kraje školám 4.3.2005 Výzva

5 Tok dokumentů a peněz 4 MŠMTKrajŠkola Metodika 3. Jmenování komise Výzva Komise Jmenování

6 Tok dokumentů a peněz 5 MŠMTKrajŠkola Metodika 4. Podání projektové žádosti Výzva Komise Jmenování Žádost

7 Tok dokumentů a peněz 6 MŠMTKrajŠkola Metodika 5. Hodnocení projektů Výzva Komise Jmenování Žádost Hodnocení

8 Tok dokumentů a peněz 7 MŠMTKrajŠkola Metodika 6. Žádost o dotaci Výzva Komise Jmenování Žádost Hodnocení Žádost

9 Tok dokumentů a peněz 8 MŠMTKrajŠkola Metodika 7. Poskytnutí dotace Výzva Komise Jmenování Žádost Hodnocení Žádost Dotace

10 Tok dokumentů a peněz 9 MŠMTKrajŠkola Metodika 8. Vyúčtování dotace Výzva Komise Jmenování Žádost Hodnocení Žádost Dotace Vyúčtování

11 Aspekty projektové žádosti Formální - žádost obsahuje všechny části, požadované metodikou. Finanční - žádost dostatečně jasně popisuje způsob utracení peněz v souladu s metodikou. Obsahový - žádost obsahuje popis činností, které se v průběhu projektu stanou a vysvětlení, proč by měly tyto činnosti být financovány.

12 Formální kontrola Příloha č. 1 Žádost - formulář (shodný s tiskovým výstupem z databáze projektů na www.msmt.cz a www.e-gram.cz) Příloha č. 2 Popis projektu - formulář (dle předepsané struktury v rozsahu min. 1 až max. 4 normalizované strany textu A4, shodný s tiskovým výstupem z databáze projektů na www.msmt.cz a www.e-gram.cz) Příloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Příloha č. 4 Souhrnná informace o celkovém vybavení výpočetní technikou (v rozsahu ICT plánu školy) Příloha č. 5 Souhlas zřizovatele s podávaným projektem - formulář (shodný s tiskovým výstupem z databáze projektů na www.msmt.cz a www.e-gram.cz) Shodnost = stejné údaje, např. musí obsahovat evidenční číslo projektu XXXXP2005 2005: Nesplnilo 6 projektů z 87, tj. 7%.

13 Finanční kontrola 1 1. Dotace v rozsahu 30tis.Kč - 1mil. Kč. [5] Podmínky přidělení dotace určuje Metodický pokyn MŠMT k projektům v rámci SIPVZ: 2. Dotace max. 70% hodnoty projektu. [4]

14 Finanční kontrola 2 Dotace lze použít na - služby [9.1] - software [9.2] - hardware do výše 50% dotace [9.3] - telekomunikační a poštovní služby [9.4] - cestovní náhrady do výše 10% dotace [9.5] - OPPP a odvody [9.6] - propagaci do výše 5% dotace [9.7]

15 Finanční kontrola 3 Dotace lze použít na - služby [9.1] - software [9.2] - hardware do výše 50% dotace [9.3] - telekomunikační a poštovní služby [9.4] - cestovní náhrady do výše 10% dotace [9.5] - OPPP a odvody [9.6] - propagaci do výše 5% dotace [9.7] Dotace nelze použít na - mzdy mimo OPPP - dary - financování podnikatelských aktivit - výdělečnou činnost školy (VHČ) - na financování akcí, které jsou hrazeny z účelově vázaných finančních prostředků, vyčleněných v normativu na žáka na programy - DVPP =>=> Dotace lze použít naDotace nelze použít na - spotřební materiál (ani literaturu) - DDHM jiný než HW - investice, jedná-li se o HW nebo SW

16 Finanční kontrola 4

17 Finanční kontrola 5

18 Rozpočet projektu 1 Příklad dobrého rozpočtu - členění nákladů dle metodiky - rozčlenění škola-dotace-celkem - konkrétní položky - mezisoučty - investiční a neinvestiční položky

19 Rozpočet projektu 2 Příklad horšího rozpočtu - směšování položek v rozpočtu - chybí oddělení dotace-škola

20 Rozpočet projektu 3 Příklad horšího rozpočtu - nekonkrétní položky - chybí oddělení dotace-škola

21 Rozpočet projektu 4 Příklad horšího rozpočtu - nekonkrétní položky – rozpětí cen - chybí oddělení dotace-škola

22 Rozpočet projektu 5 Příklad horšího rozpočtu - nekonkrétní položky - chybí oddělení dotace-škola - rozpočet není podrobný

23 Rozpočet projektu 6 Příklad horšího rozpočtu - nekonkrétní položky - chybí oddělení dotace-škola - rozpočet je příliš podrobný - členění není dle metodiky

24 Rozpočet projektu 7 Příklad nejhoršího rozpočtu - rozpočet chybí

25 Obsahová kontrola 1.Kritéria pro posuzování projektů: 1.1.soulad obsahu projektu s vyhlášenými tématy roku, 1.2.soulad obsahu projektu s okruhem, 1.3.propracovanost, srozumitelnost a odborná úroveň projektu, 1.4.proveditelnost projektu, 1.5.původnost, 1.6.odborné předpoklady řešitelů, 1.7.kapacita řešitelského týmu, 1.8.materiální zabezpečení projektu, 1.9.materiální a prostorové podmínky školy, 1.10. přiměřenost výše požadované dotace. RozpočetPopis projektuPopis týmuPlán ICT

26 Vzhled projektu 1 Titulní strana projektu - sdělí název projektu a název jeho předkladatele - vkusný vzhled upoutá pozornost komise - případně naznačí regionální umístění projektu

27 Vzhled projektu 2 - text by měl obsahovat diakritiku

28 Vzhled projektu 3 - text by neměl unavovat zrak

29 Vyúčtování projektu 1 Příloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Příloha č. 6Přehled o úhradách plateb Příloha č. 7 Formulář vyúčtování poskytnuté dotace (shodný s tiskovým výstupem z databáze projektů na www.msmt.cz a www.e-gram.cz) Příloha č. 8 Hodnotící zpráva projektu (shodná s tiskovým výstupem z databáze projektů na www.msmt.cz a www.e-gram.cz) Příloha č. 9Tisková zpráva projektu (shodná s tiskovým výstupem z databáze projektů na www.msmt.cz a www.e-gram.cz) Forma a obsah předepsána metodikou MŠMT

30 Vyúčtování projektu 2 1. Literatura -> manuál k SW nebo formou služby Doporučení pro vyúčtování 2. Mzdy -> OPPP 3. Spotřební materiál -> služby, nebo jako součást HW 4. Tiskové výstupy prací žáků -> služby

31 Vyúčtování projektu 3 1. Dotace z projektu je účelová – nutno účtovat odděleně Upozornění pro účetnictví 2. Nevyčerpané prostředky je nutno vrátit zřizovateli v rámci zúčtování se státním rozpočtem Upozornění na autorská díla Dle článku 13 Metodiky MŠMT je nutno správně ošetřit autorská díla, vzniklá v průběhu projektu – např. výukové obsahy e-learningových kurzů.

32 Projekty SIPVZ 2005 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekty SIPVZ 2005 Rozbor kritických momentů v přípravě projektů SIPVZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google