Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČINNOST PŘÍSTROJOVÉ KOMISE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČINNOST PŘÍSTROJOVÉ KOMISE"— Transkript prezentace:

1 ČINNOST PŘÍSTROJOVÉ KOMISE
Josef Vymazal

2 Přístrojová komise Zřízena příkazem ministra dne 10. dubna 2014
(+ podepsáno „Memorandum k úsporným opatřením…“ – pojišťovny se zavazují, že budou postupovat v souladu s rozhodnutím komise) Projednává návrhy na umístění a provoz přístrojových zdravotnických prostředků (nad 5 mil. Kč bez DPH) hrazených z veřejného pojištění nebo s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu

3 Složení komise První jmenovací listina - pro odborníky: 24 členů
zástupci MZ – 6 členů zástupci VZP – 3 členové zástupci Svazu zdravotních pojišťoven – 2 členové zástupci odborů – 2 členové zástupce ČLK – 1 člen zástupci odborných společností – 10 členů (hlasují podle druhu projednávaných přístrojových zdravotnických prostředků) Druhá jmenovací listina – pro zástupce krajů: 14 členů

4 Úkoly komise Posuzovat přístroje z hlediska účelnosti jejich pořízení
ve vztahu k potřebě dostupnosti v rámci ČR, při zohlednění efektivního vytížení. Posuzovat nákup nových technologií v rámci systému vzp Posuzovat finanční náročnost investic pro státní rozpočet Posuzovat další kritéria v rámci standartního procesu hodnocení zdravotnických technologií (HTA) Komise neposuzuje konkrétní ceny přístrojů

5 Metodika posuzování žádostí
Postavena na multikriteriálním hodnocení – jednotlivá kritéria mají v rámci rozhodující tabulky danou váhu Je přístroj součástí centra specializované péče? Jedná se o obnovu stávajícího přístroje? Má žadatel obdobný přístroj? Je využit? Demografické umístění přístroje Umístění v blízkém okolí Roční úhrn výkonů vyšší o 10% než průměr ČR? Je finančně a personálně zajištěn provoz? Jak bude přístroj využit v budoucnosti (předpokládá se vyšší počet výkonů než průměr?) Předpokládané úhrady z prostředků vzp v budoucnu?

6 Ke kladnému doporučení nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů Výsledná stanoviska jsou zveřejňována na webových stránkách MZ ČR, kladná stanoviska ve Věstníku MZ

7 Vyhodnocení činnosti komise k 28.02.2015
Ke dni – 10 jednání komise Celkem projednáno 114 přístrojů Z toho doporučeno 91přístrojů Nedoporučeno 19 přístrojů 8 žádostí odloženo Zasedání ve dnech Projednány žádosti v rámci 19. výzvy IOP (vybavení KOC) Poslední jednání (10 žádostí v rámci IOP + 11 žádostí financovaných z jiných zdrojů)

8 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "ČINNOST PŘÍSTROJOVÉ KOMISE"

Podobné prezentace


Reklamy Google