Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY AKTUALNÍ TÉMATA POHLED VZP ČR Petr Honěk ODBOR LÉČIV A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 22.3.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY AKTUALNÍ TÉMATA POHLED VZP ČR Petr Honěk ODBOR LÉČIV A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 22.3.2013."— Transkript prezentace:

1 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY AKTUALNÍ TÉMATA POHLED VZP ČR Petr Honěk ODBOR LÉČIV A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 22.3.2013

2 • Pohled VZP na kategorie zdravotnických prostředků v Úhradovém katalogu • Problém nerealistických cen zdravotnických prostředků v Úhradovém katalogu VZP – ZP • Kategorie zdravotnických prostředků (de lege ferenda) vs. současný zákon 48/1997 Sb. • Úhradový katalog VZP – ZP a budoucnost • Zahraniční cenové/úhradové reference • Slevové soutěže, pozitivní listy zdravotnických prostředků – plátci TÉMATA PREZENTACE

3 KATEGORIE ZP V ÚHRADOVÉM KATALOGU Výchozí stanoviska: •Kategorie obsahují ZP s obdobným léčebným (terapeutickým) účinkem pro obdobnou skupinu pacientů s dg. či postižením •Úhrada prostředků v takové skupině potom ex lege na úrovni ekonomicky nejméně náročné varianty (ENNV) •Vydefinování minimálních požadavků na zdravotnický prostředek v konkrétní skupině •Vytvoření nové skupiny s „premium“ úhradou •„ospravedlnění“ vyšších nákladů lepšími výsledky (outcomes) léčby •Vydefinování subpopulace pacientů, která bude ze ZP s vyšší úhradou profitovat 3

4 • Problém nerealistických cen a cenového rozptylu zdravotnických prostředků (ZP) v Úhradovém katalogu VZP – ZP Existuje prakticky ve VŠECH skupinách zdravotnických prostředků Cenově manifestován zejména u zdravotnických prostředků hrazených v rámci DRG. Popis: nakupující vyžaduje zpětné plnění (různé formy) zpravidla v rozsahu rozdílu výše úhrady v Úhradovém katalogu VZP – ZP (MAX) a skutečné ceny. Dochází tak k duplicitnímu financování zdravotnických prostředků 1)Ze strany plátce v rámci DRG 2)Zpětné plnění od dodavatele ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – NEREALISTICKÉ CENY A CENOVÝ ROZPTYL

5 • Problém nerealistických cen zdravotnických prostředků (ZP) v Úhradovém katalogu VZP – ZP Možné způsoby řešení: • Cenový rozptyl - postupné srovnání úhrad na ENNV V oblasti DRG: ? Zavedení kategorií terapeuticky zaměnitelných ZP a zreálnění cen a úhrad dle kategorií v Úhradovém katalogu VZP – ZP ?Neuvádění úhrad v Úhradovém katalogu VZP – ZP u ZP hrazených v rámci DRG ?……. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – NEREALISTICKÉ CENY

6 • Kategorie zdravotnických prostředků (de lege ferenda) vs. současný zákon 48/1997 Sb. Postupné zavádění kategorií uvedených v návrhu Zákona o zdravotnických prostředcích s předpokládanou účinností od 1. 1. 2014 Nastavení úhrad však musí plně respektovat aktuálně platnou legislativu – zákon 48/1997 Sb. (nelze aplikovat de lege ferenda) Příklady realizovaných skupin: • Jednodílné stomické systémy, sáčky dvoudílných stomických systémů • Inzulínové pumpy Příklady připravovaných skupin: • Inkontinenční pomůcky ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – KATEGORIE

7 • Úhradový katalog VZP – ZP a budoucnost Úhradový katalog VZP – ZP bude jako nástroj pro hromadné zprostředkování úhrad zdravotnických prostředků fungovat i nadále (tzn. i při účinnosti nového Zákona o zdravotnických prostředcích). Po schválení nového Zákona o ZP budou dodavatelé/výrobci vyzváni veřejným oznámením na www.vzp.cz k zakategorizování dodávaného sortimentu do kategorií dle Zákona (předpokládáno ve 3. – 4. Q 2013). www.vzp.cz Zařazování nových ZP na poukaz do Úhradového katalogu VZP – ZP bude postupně utlumeno, agendu přebírá SÚKL (Předpokládáno v průběhu r. 2014). Aktuální informace budou na www.vzp.cz www.vzp.cz ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – ČÍSELNÍK

8 • Zahraniční cenové/úhradové reference Požadavek (bod 13): Písemné potvrzení od zahraničního plátce zdravotní péče či potvrzení státní autority stanovující úhradu každého ZP uvedeného v žádosti alespoň ze 2 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty, prokazující výši úhrady/ceny předmětných ZP v těchto zemích – český úředně ověřený překlad (nelze akceptovat čestné prohlášení od výrobce). Akceptováno bude i uvedení výše úhrady/ceny konkrétního ZP z veřejně dostupného zdroje doplněné o přímý odkaz na zdroj takovýchto informací. V případě, kdy nejsou ZP zařazeny do systému úhrad v žádné z požadovaných zemí EU, žadatel tuto skutečnost doloží čestným prohlášením výrobce či jeho zplnomocněného zástupce pro EU. Jsme otevřeni návrhům ze strany průmyslu jak lze jiným způsobem získat cenovou/úhradovou referenci. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – REFERENCE

9 • Slevové soutěže, pozitivní listy zdravotnických prostředků – plátci VZP před prostým snižováním cen zdravotnických prostředků preferuje slevové soutěže pro jednotlivé plátce a „pozitivní listy“ na vysoutěžené zdravotnické prostředky. Výhody: • Zabránění paralelnímu obchodu (reexportu) • Diferenciace produktových nabídek zdravotních pojišťoven ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – VÝHLED DO BUDOUCNA

10 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY AKTUALNÍ TÉMATA POHLED VZP ČR Petr Honěk ODBOR LÉČIV A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 22.3.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google