Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generická preskripce a substituce Pozitivní listy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generická preskripce a substituce Pozitivní listy."— Transkript prezentace:

1 Generická preskripce a substituce Pozitivní listy

2 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Programové prohlášení vlády ČR „Vláda zavede generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.“

3 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Generická preskripce  předepisování léčivé látky, nikoli konkrétního léčivého přípravku  na lékařském předpisu pouze nechráněný název léčivé látky a dávkování a lékárník má povinnost, existují-li alternativy léku s danou účinnou látkou, vydat lék s nejnižší cenou/úhradou

4 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Generická substituce  pokud lékař neuvedl na recept „nezaměňovat“ (tj. trvá na vydání předepsaného přípravku), lékárník informuje pacienta o alternativách; tato informační povinnost se týká tzv. generických léčivých přípravků  se souhlasem pacienta lékárník nahradí předepsaný léčivý přípravek generickým přípravkem s nižším doplatkem; v případě nutnosti upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem

5 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Generická preskripce a generická substituce v českém právním řádu  Generická preskripce:  zatím neupraveno  možnost zavedení v souvislosti s Programovým prohlášením vlády ČR  nyní analyzováno, např. v kontextu toho, zda by generická preskripce měla být povinností či možností předepisujícího lékaře, zda by měla být absolutní či omezená jen na několik léčivých látek, apod.

6 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy  Generická substituce:  zavedena novým zákonem o léčivech účinným od 1. 1. 2008  do té doby podmíněna tím, že předepsaný léčivý přípravek nebyl v lékárně k dispozici a jeho okamžitý výdej byl nezbytný s ohledem na zdravotní stav pacienta  ustanovení § 83 odst. 2 zákona o léčivech a ustanovení § 11 vyhlášky o správné lékárenské praxi  dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, požádá-li pacient o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou, cestou podání a lékovou formou, nahradí ho lékárník jiným přípravkem s nižším doplatkem

7 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Revize úhrad – správní řízení prováděné SÚKL  revize přinesly snížení nákladů veřejného zdravotního pojištění v důsledku příchodu generických přípravků na trh, a to až o několik desítek procent  provedením revize je úhrada pro všechny přípravky téže léčivé látky stejná, a při výdeji generických přípravků dále nedochází k úspoře prostředků veřejného zdravotního pojištění  stejná léčivá látka, stejná léková forma, stejná síla a velikost balení = stejná úhrada ze zdravotního pojištění, (pouze koncové ceny se mohou lišit v závislosti na cenové politice farmaceutické společnosti – výrobce).

8 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Účel generické substituce a preskripce  generická substituce přispívá ke snižování výdajů pacientů na doplatky na léčivé přípravky - rozdíl mezi cenou (stanovenou pro každý přípravek zvlášť) a úhradou (ve shodné výši pro všechny generické přípravky)  generická preskripce v kontextu revizí úhrad nemůže z logiky věci přinést úsporu prostředků veřejného zdravotního pojištění ani snížení doplatku pacienta oproti generické substituci  generická preskripce pouze odstraňuje tlak na lékaře předepisovat konkrétní přípravek, zároveň však hrozí přesun možného korupčního jednání na lékárníky

9 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Pozitivní listy  možnost zdravotních pojišťoven pozitivně ovlivnit předepisování léčiv  zdravotní pojišťovny hledají pro své pojištěnce nejvýhodnější přípravky  držitelé registrace soutěží o zařazení na list  pojišťovna vybere do listu nejvýhodnější nabídky (nejvýhodnější pro sebe i pacienta)  předepisující lékař musí vybrat přípravek z pozitivního listu a lékárník jej musí vydat

10 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Účel pozitivních listů  racionalizace předepisování  úspory prostředků veřejného zdravotního pojištění (především po přechodnou dobu než se zrevidují všechny skupiny hrazených léčiv)  snížení doplatků pacientů  pozitivní přínos pro pacienty:  informace o nejlevnějších variantách v rámci léčivé látky přímo u lékaře  podpora soutěžní chování držitelů rozhodnutí o registraci, čímž dochází k poklesu cen

11 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Nahrazení generické substituce a preskripce pozitivními listy  výhody:  posílení role zdravotní pojišťovny v otázce vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění za léky (požadavek PPV)  racionalizace preskripce z hlediska nákladů veřejného zdravotního pojištění i doplatků pacientů  podpora soutěžního chování držitelů rozhodnutí o registraci vedoucího k dynamickému snižování cen léčiv

12 Generická preskripce a substituce, pozitivní listy Nahrazení generické substituce a preskripce pozitivními listy  generická preskripce je velkou administrativní změnou a způsobuje odpor poskytovatelů zdravotní péče, přičemž dopad do cen léčiv je minimální  nevýhody:  rychlá proměna preferovaných přípravků, a tedy nutnost pružného přizpůsobení jak ze strany poskytovatele zdravotní péče, tak pacienta

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Generická preskripce a substituce Pozitivní listy."

Podobné prezentace


Reklamy Google