Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická preskripce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická preskripce"— Transkript prezentace:

1 Elektronická preskripce
Konference ICT ve zdravotnictví Petr Siblík

2 Koncepce eHealt v ČR Koncepce eHealth má jako celek
přispět k lepšímu zdraví občanů, má zvýšit bezpečí a informovanost pacientů a zvyšovat kvalitu i efektivitu poskytování zdravotních služeb Zavedení elektronické preskripce je jedním z klíčových záměrů MZd ČR v oblasti elektronizace zdravotnictví Preskripce hraje ve zdravotnictví velmi důležitou roli, a to jak pro samotný výsledek léčby, tak pro její efektivitu a vynakládané finanční prostředky. Elektronická preskripce, jako jeden z klíčových pilířů elektronizace zdravotnictví, může ve všech těchto oblastech významně pomoci.

3 Co je elektronická preskripce
El. preskripce není jen recept bez papíru, tedy jen vystavení receptu v el. formě a jeho přenos do lékárny El. preskripce je část komplexního informačního systému ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, ambulance, lékárny), která podporuje jak administrativní, tak rozhodovací procesy a zlepšuje účelnou farmakoterapii Elektronické lékařské předpisy jsou podobně jako celá koncepce eHealth v poslední době velmi často diskutovaným pojmem. Mnohdy se však za elektronickou preskripci označuje pouze část tohoto rozsáhlého řešení, které se většinou omezuje jen na problematiku elektronického vystavení receptu lékařem a na následný transport receptu do lékáren. A za hlavní přednost takto popisovaného systému elektronické preskripce se většinou označuje pouze zabránění zneužití recepturních tiskopisů pacienty. Motivací zdravotnických zařízení s vlastní lékárnou pro zavádění elektronické preskripce je především nasměrování uplatnění lékařského předpisu do nemocniční lékárny. Je elektronická preskripce jen elektronický recept bez papíru? Za elektronickou preskripci se mnohdy považuje pouze vystavení receptu v el. formě a jeho následný přenos do lékárny. Za hlavní přednost se pak většinou považuje pouze zabránění zneužití recepturních tiskopisů.

4 Co el. preskripce umožňuje v administrativních procesech
vytvoření receptu s plně kontrolovanou preskripcí, snížení pracnosti při předepisování receptu lékařem, snížení pracnosti lékárny při výdeji na recept, snížení chybovosti, automatickou kontrolu platnosti receptu před jeho realizací, zabránění zneužití recepturních tiskopisů (přepis léku nebo počtu, dopsání druhého léčivého přípravku, …), evidenci receptů – léková historie, kontrolu duplicitně vydaných receptů, propojení na primární evidenci léků (sledování minimálního stavu zásob, expirační doby, vyhodnocení časové řady spotřeby, …) eRecept – umožňuje v rámci klinického IS vytvoření čistě elektronického předpisu a pomocí zaručeného elektronického podpisu lékaře komunikaci s Centrálním úložištěm receptů (CÚ). Zabezpečuje vytváření, změny a stornování elektronických receptů. Na straně lékárny zjednoduší výdej léků tím, že po načtení identifikátoru eReceptu přenese do IS údaje o předepsaném léku a pacientovi, což vede ke snížení chybovosti při vykazování a zvýší bezpečí výdeje správného léku. Na základě identifikátoru eReceptu se může lékař kdykoliv dotázat CÚ, zda již byl předepsaný lék vyzvednut, a tím naplněn předpoklad, že pacient lék skutečně užívá. SEP – zajišťuje identické přínosy pro předpisy v papírové podobě, ke kterým odesílá do IS lékárny elektronický datový záznam. Není zde zapotřebí zaručeného elektronického podpisu a navíc umožňuje přenos doplňkových informací nad rámec údajů tištěného receptu. Lékové interakce – umožňují v procesu vystavení receptu provádět kontroly na lékové interakce za pomoci databáze lékových interakcí. Systém automaticky hlídá stupeň závažnosti interakce předepisovaných léků, včetně lékové historie pacienta, a varuje lékaře při překročení zvoleného stupně závažnosti. MIS – umožňuje nástroji business inteligence provádět statistické, farmako-ekonomické a medicínské vyhodnocování. Tímto nástrojem se uzavírá komplex produktů pro podporu procesů preskripce. Jedná se zejména o hlídání limitů a sledování záchytu vlastních receptů ve vlastní lékárně dle organizační i personální struktury zdravotnického zařízení. Úspěšné implementace těchto produktů ukazují, jak důležitý dopad mají na zvýšení záchytu receptů ve vlastní lékárně. Výsledkem jejich součinnosti je rychlé a jednoduché vystavení receptu s farmakoterapií pro konkrétního pacienta, přičemž tato preskripce je prakticky stoprocentně zkontrolována tak, že k odmítnutí úhrady léků ze strany zdravotních pojišťoven může dojít snad pouze v případech zjištěného nesouladu se zdravotním stavem pacienta na základě šetření ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Na straně lékáren umožňuje bezchybný výdej léků, při zrychlení obsluhy pacientů.

5 Co el. preskripce umožňuje v rozhodovacích procesech
využití standardních preskripčních schémat pro vybrané diagnózy, využití expertních systémů při předepisování léků, přiřazení hlavní diagnózy onemocnění k předepisovanému léku, zpracování on-line statistik lékařských předpisů včetně analýz využívajících vazby preskripce k diagnóze, popřípadě k provedenému výkonu, vytváření databází lékových postupů aj. eRecept – umožňuje v rámci klinického IS vytvoření čistě elektronického předpisu a pomocí zaručeného elektronického podpisu lékaře komunikaci s Centrálním úložištěm receptů (CÚ). Zabezpečuje vytváření, změny a stornování elektronických receptů. Na straně lékárny zjednoduší výdej léků tím, že po načtení identifikátoru eReceptu přenese do IS údaje o předepsaném léku a pacientovi, což vede ke snížení chybovosti při vykazování a zvýší bezpečí výdeje správného léku. Na základě identifikátoru eReceptu se může lékař kdykoliv dotázat CÚ, zda již byl předepsaný lék vyzvednut, a tím naplněn předpoklad, že pacient lék skutečně užívá. SEP – zajišťuje identické přínosy pro předpisy v papírové podobě, ke kterým odesílá do IS lékárny elektronický datový záznam. Není zde zapotřebí zaručeného elektronického podpisu a navíc umožňuje přenos doplňkových informací nad rámec údajů tištěného receptu. Lékové interakce – umožňují v procesu vystavení receptu provádět kontroly na lékové interakce za pomoci databáze lékových interakcí. Systém automaticky hlídá stupeň závažnosti interakce předepisovaných léků, včetně lékové historie pacienta, a varuje lékaře při překročení zvoleného stupně závažnosti. MIS – umožňuje nástroji business inteligence provádět statistické, farmako-ekonomické a medicínské vyhodnocování. Tímto nástrojem se uzavírá komplex produktů pro podporu procesů preskripce. Jedná se zejména o hlídání limitů a sledování záchytu vlastních receptů ve vlastní lékárně dle organizační i personální struktury zdravotnického zařízení. Úspěšné implementace těchto produktů ukazují, jak důležitý dopad mají na zvýšení záchytu receptů ve vlastní lékárně. Výsledkem jejich součinnosti je rychlé a jednoduché vystavení receptu s farmakoterapií pro konkrétního pacienta, přičemž tato preskripce je prakticky stoprocentně zkontrolována tak, že k odmítnutí úhrady léků ze strany zdravotních pojišťoven může dojít snad pouze v případech zjištěného nesouladu se zdravotním stavem pacienta na základě šetření ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Na straně lékáren umožňuje bezchybný výdej léků, při zrychlení obsluhy pacientů.

6 Co el. preskripce umožňuje pro zvýšení bezpečí pacienta
kontrolu lékových interakcí a nežádoucích účinků s dopadem na zdraví a život pacientů a ekonomiku zdravotního systému (hospitalizace z důvodu NÚ, snižování účinku léčivých přípravků), zabránění výdeje léků na recepty s prošlou platností eRecept – umožňuje v rámci klinického IS vytvoření čistě elektronického předpisu a pomocí zaručeného elektronického podpisu lékaře komunikaci s Centrálním úložištěm receptů (CÚ). Zabezpečuje vytváření, změny a stornování elektronických receptů. Na straně lékárny zjednoduší výdej léků tím, že po načtení identifikátoru eReceptu přenese do IS údaje o předepsaném léku a pacientovi, což vede ke snížení chybovosti při vykazování a zvýší bezpečí výdeje správného léku. Na základě identifikátoru eReceptu se může lékař kdykoliv dotázat CÚ, zda již byl předepsaný lék vyzvednut, a tím naplněn předpoklad, že pacient lék skutečně užívá. SEP – zajišťuje identické přínosy pro předpisy v papírové podobě, ke kterým odesílá do IS lékárny elektronický datový záznam. Není zde zapotřebí zaručeného elektronického podpisu a navíc umožňuje přenos doplňkových informací nad rámec údajů tištěného receptu. Lékové interakce – umožňují v procesu vystavení receptu provádět kontroly na lékové interakce za pomoci databáze lékových interakcí. Systém automaticky hlídá stupeň závažnosti interakce předepisovaných léků, včetně lékové historie pacienta, a varuje lékaře při překročení zvoleného stupně závažnosti. MIS – umožňuje nástroji business inteligence provádět statistické, farmako-ekonomické a medicínské vyhodnocování. Tímto nástrojem se uzavírá komplex produktů pro podporu procesů preskripce. Jedná se zejména o hlídání limitů a sledování záchytu vlastních receptů ve vlastní lékárně dle organizační i personální struktury zdravotnického zařízení. Úspěšné implementace těchto produktů ukazují, jak důležitý dopad mají na zvýšení záchytu receptů ve vlastní lékárně. Výsledkem jejich součinnosti je rychlé a jednoduché vystavení receptu s farmakoterapií pro konkrétního pacienta, přičemž tato preskripce je prakticky stoprocentně zkontrolována tak, že k odmítnutí úhrady léků ze strany zdravotních pojišťoven může dojít snad pouze v případech zjištěného nesouladu se zdravotním stavem pacienta na základě šetření ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Na straně lékáren umožňuje bezchybný výdej léků, při zrychlení obsluhy pacientů.

7 El. preskripce jako komplexní systém
Poskyto-vatelé Plátci Medikace Odeslání Vyzvednutí Výdej Vyhodnocení Léková a zdravotní historie pacienta DB interakcí Pozitivní list Doporučené postupy Kontroly Pacienti Stát Dodava-telé

8 E-preskripce v reálném nasazení
Klinika, ambulance Zdravotnické zařízení Lékárna MIS Analýzy, statistiky NIS Lek IS Lékové interakce Recept SEP Vystavení receptu Záznam o medikaci Záznam o výdeji Výdej na recept eRecept eRecept Lékárna X ID SÚKL eRecept Lek IS

9 Předání záznamu o receptu a výdeji
Message Broker Úložiště receptů (SEP)

10 Příklady vyhodnocování el. preskripce z reálných nasazení
Záchyty v kusech i finančních objemech Sledování dodržování lékové politiky (PL) po střediscích nebo lékařích Sledování dle ATC skupin Porovnání objemů realizovaných, nerealizovaných a „příchozích“ receptů Sledování nestandardních frekvencí vybraných léčivých přípravků apod.

11 Zkušenosti Reference % záchytu je závislé i na jiných faktorech
MOÚ v Brně, nem. ve Frýdku-Místku VN Olomouc, KKV Karlovy Vary, % záchytu je závislé i na jiných faktorech poplatky dostupnost lékárny a léků věrnostní programy a akce motivace & propagace

12 Příklady specifických analýz preskripce
Analýza nákladů na léky při léčbě hypertenze (bez / s komplikacemi), Analýza léčby hypertenze z hlediska druhu a délky léčby, Analýza léčby hypertenze z hlediska odbornosti ošetřujících lékařů, Analýza léčby hypertenze podle druhu terapie, Analýza léčby hypertenze podle účinných látek v rámci ATC skupin, Srovnávací analýza způsobů léčby hypertenze dle odbornosti lékařů, Analýza léčby hypertenze z hlediska spotřeby léků patentovaných a ostatních se stejnou účinnou látkou, Analýza léčby ICHS – nitráty, Analýza léčby antibiotiky u PLDO a PLDD, Analýza léčby epilepsie v dětském věku a spotřeby antiepileptik u dětí, Analýza léčby astmatu v dětském věku.

13 Děkujeme za Vaši pozornost
STAPRO s. r. o. Pernštýnské nám. 51 Pardubice Tel.:


Stáhnout ppt "Elektronická preskripce"

Podobné prezentace


Reklamy Google