Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léková politika MUDr. Milan Cabrnoch místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léková politika MUDr. Milan Cabrnoch místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."— Transkript prezentace:

1

2 Léková politika MUDr. Milan Cabrnoch místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

3 Cílem lékové politiky je zajistit pro občany ČR kvalitní a dostupné léky. •optimální terapeutické používání •efektivní využívání finančních zdrojů •podpora vědy a výzkumu •podpora farmaceutického průmyslu •ochrana veřejného zdraví •výchova odborníků

4 Dostupnost léků •dostatečné spektrum •dostatečné množství •finanční dostupnost

5 Kvalita léků (a jejich používání) •účinnost •bezpečnost •jakost •dostupnost informací –pro pacienty –pro lékaře •monitorování používání léků, systémy řízení jakosti, tvorba léčebných standardů, pozitivní listy,...

6 Léková politika uzlové body procesu •výzkum a vývoj •výroba •registrace •cenová regulace •kategorizace - úhrada •distribuce •výdej •spotřeba

7 Výzkum a vývoj, výroba •standardní pravidla ochrany duševního vlastnictví •transparentní a důvěryhodné prostředí nejen pro zahraniční partnery

8 Registrace uvedení léku na trh •transparentní pravidla a proces •dodržování lhůt •harmonizace s předpisy EU –zákon o léku č. 79/1997 Sb. (novela 149/2000, 153/2000, 258/2000, 102/2001, 138/2002, 309/2002, 320/2002, poslední ještě nebyla přijata)

9 Cenová regulace stanovení maximální ceny léku státem •není žádný důvod, aby byly ceny léků regulovány státem –kategorizace a výše úhrady u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění –konkurence na trhu u léků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění –zvláštní přístup k „orphan drugs“

10 Kategorizace rozhodnutí o výši úhrady léku z pojištění •transparentní pravidla a proces •odborná kriteria a nákladové studie •založena na DDD •zmenšit počet skupin (v příloze zákona) –prázdné skupiny –skupiny s jedním výrobcem

11 Distribuce cesta léku od výrobce ke zdravotnickému zařízení •distributor (držitel povolení k distribuci) smí léky dodávat –lékárnám –veterinárním lékařům (léky používané pro léčení zvířat) –zdravotnickým zařízením POUZE medicinální plyny (infúzní roztoky?)

12 Obchodní přirážka odměna distributorovi a prodejci •oddělit úhrady z pojištění a prodej –ve zdravotním pojištění neplatí věcná regulace dle zákona o cenách •sloučená nebo rozdělená •jednotná, diferencovaná, nebo odměna za výdej léku (hrazeného z veřejného zdravotního pojištění) •dopad neutrální (-?+) •modelace není problém, data máme

13 Výdej, prodej, použití cesta léku k občanovi - pacientovi •výdej –lék na recept v lékárně –lék na žádanku v lékárně •prodej –lék volně prodejný v lékárně –lék vyhrazený mimo lékárnu •použití –aplikace léku ve zdravotnickém zařízení –vybavení pacienta lékem (PL, PLDD, LSPP, RZP, při propuštění)

14 Předepisování léků •přehodnotit systém preskripčních omezení •významně rozšířit preskripční oprávnění registrujícího praktického lékaře (třeba i na základě doporučení specialisty) •umožnit opakovanou preskripci (dlouhodobá léčba) •elektronická preskripce (čipová karta, Internet)

15 Kontakt pacienta s lékařem jako faktor zvyšující náklady na léky •vysoký počet kontaktů lékař - pacient •vysoké riziko předpisu léku při kontaktu •řešení - redukovat zbytečné kontakty –gate keeping, koordinace registrujícím PL –eliminace administrativních kontaktů •pracovní neschopnost •školka, škola v přírodě, tábory,… –redukce zbytečně opakované péče - IZIP

16 Účelná farmakoterapie správné terapeutické používání léků •pregraduální, postgraduální a kontinuální vzdělávání •léčebné standardy a doporučení •antibiotická politika •kontinuální audit - vyhodnocování účelnosti farmakoterapie •přístupné informace o spotřebě léků a její vazbě na diagnózy

17 Regulace předepisujících zpětná vazba mezi předepisujícím lékařem a náklady, které indukoval •represe nebo pozitivní motivace ? „komplexní hodnocení nákladovosti“ –celkové náklady na péči × náklady na léky •základním regulačním bodem je registrující praktický lékař - koordinátor

18 Generická preskripce, záměna předepisování nebo záměna léku na základě účinné látky, srovnatelného účinku •možnost generické preskripce •povinnost generické preskripce (?) •možnost generické záměny, motivace k jejímu provádění •zveřejňování seznamů zaměnitelných, srovnatelných léků •jsme připraveni, kolegové? •chceme to?

19 Spoluúčast pacienta motivace pacienta k účelnosti preskripce a ke kontrole ceny léku •nehradit vyhrazené léky •nehradit volně prodejné léky •nehradit léky do x Kčx=1€? •paušální spoluúčast pacienta podílem na úhradě ceny –minimální (x) a maximální limit •paušální poplatek za recept (?)

20 Řešení má v ruce občan •cíle lékové politiky jsou v zájmu občana –dostupnost je v zájmu občana –kvalita je v zájmu občana –hospodárné využívání prostředků je v zájmu občana (jsou jeho a on si za ně potřebuje koupit péči) •občan má zájem rozhodovat a bude rozhodovat, dokáže to •potřebuje informace a motivaci

21 Zdroje informací pro občana obecné •výrobce –účinky léku, nežádoucí účinky •pojišťovna –ceny a úhrada •Internet –vlastnosti léků –možnost záměny –ceny a úhrada

22 Zdroje informací pro občana individuální •lékař –diagnóza, možnosti léčby, rizika, komplikace, cena a úhrada, možnosti záměny •lékárník –možnosti samoléčby, kombinace léků, možnosti záměny, cena a úhrada

23 Čemu a jak můžeme zabránit? •vstup nových léků na trh? •nárůst průměrné ceny balení? •nárůst spotřeby? –co je spotřeba, zbytečná spotřeba, „nespotřeba“ •nárůst celkových nákladů? •nárůst nákladů z veřejného zdravotního pojištění?

24 Čemu a jak můžeme zabránit •zbytečné úhradě z veřejného pojištění –správnou kategorizací –racionální preskripcí s motivačními zpětnými vazbami –zlepšenou informovaností •informovaný pacient •koordinační role registrujícího lékaře •komunikace lékaře a lékárníka –účinnou motivací a zapojením pacienta

25 Shrnutí - doporučení •transparentní registrace a kategorizace bez zbytečného prodlužování •zrušení cenové regulace •rozdělená a diferencovaná marže •rozšiřování vyhrazených a volně prodejných léků •uvolnění preskripčních omezení, opakovaná preskripce, elektronická preskripce •omezení zbytečných kontaktů pacienta s lékařem a snížení rizika předepsání léku •účelná farmakologie v zájmu pacienta i lékaře •komplexní sledování nákladovosti lékařů s pozitivní motivací •umožnění generické preskripce a záměny •účinná motivace pacienta spoluúčastí •informovaný pacient

26 Děkuji


Stáhnout ppt "Léková politika MUDr. Milan Cabrnoch místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google