Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postoj Evropské komise k udělování třetích výjimek při dodávce pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postoj Evropské komise k udělování třetích výjimek při dodávce pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta."— Transkript prezentace:

1 Postoj Evropské komise k udělování třetích výjimek při dodávce pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta UK, Praha Konference VAKinfo 2012 Karlovy Vary, 6.11.2012

2 Státní zdravotní ústav Obsah prezentace 1.Kvalita pitné vody v ČR 2.Právní podklad a mechanismus „výjimek“ 3.Třetí „výjimky“ a Evropská komise 4.Současný stav třetích „výjimek“ v ČR 5.Příčiny problémů 6.Řešení problémů?

3 Státní zdravotní ústav Část I Kvalita pitné vody v ČR

4 Státní zdravotní ústav Kvalita vody v ČR (2011)  Statisticky: kvalita vody je velmi dobrá  Vodovody zásobující více než 5000 obyvatel

5 Státní zdravotní ústav Kvalita vody v ČR (2011)  Vodovody zásobující do 5000 obyvatel

6 Státní zdravotní ústav Kvalita vody v ČR (2011)  Závislost kvality na velikosti zásobované oblasti

7 Státní zdravotní ústav Kvalita vody v ČR – problémy  V ČR více než 4000 vodovodů („zásobovaných oblastí“)  Okolo 200, převážně malých vodovodů, je problematických  Více než 100 vodovodů: zákaz použití vody pro kojence a malé děti  Více než 30 vodovodech: zákaz užívání vody jako pitné i pro dospělé spotřebitele

8 Státní zdravotní ústav Část II Právní podklad a mechanismus „výjimek“

9 Státní zdravotní ústav Právní řešení problémů dříve  Do roku 1958 nebyly požadavky na kvalitu pitné vody závazné  1958 – 2000: legislativa institut „výjimky“ neznala: tolerance nebo zákaz použití vody jako pitné (ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou - NMH)  Do roku 2001: dusičnany jen statut mezní hodnoty (MH)  Změna po roce 2000 umožněna pokroky v hodnocení zdravotních rizik

10 Státní zdravotní ústav Právní řešení problémů dnes: „výjimky“  Směrnice Rady 98/83/ES  zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb. v platném znění)  Mírnější režim pro výjimky u ukazatelů s MH (směrnice EU neřeší)  Jasný postup pro udělení „výjimek“ (mírnějšího hygienického limitu) u ukazatelů s NMH  Nelze pro mikrobiologické ukazatele  Žádost musí být podložena posudkem hodnocení zdravotních rizik (definuje zda zhoršená jakost vody některé spotřebitele neohrožuje)

11 Státní zdravotní ústav Právní řešení problémů dnes: „výjimky“  Krátkodobé výjimky do max. 30 dnů/rok (KHS)  1. výjimka nejvýše na 3 roky (uděluje KHS)  2. výjimka nejvýše na 3 roky (uděluje KHS)  O všech 1. a 2. výjimkách pro vodovody zásobující > 5000 obyvatel, musí ČR informovat Evropskou komisi (EK)  Nepodaří-li se zjednat nápravu během (max. 6 let) 1. a 2. výjimky, poslední možností je třetí výjimka 

12 Státní zdravotní ústav Třetí „výjimky“  Uděluje MZ na základě souhlasu EK (bez souhlasu EK nelze udělit)  Nutno požádat nejméně 5 měsíců před uplynutím 2. výjimky  EK má na rozhodnutí termín 3 měsíce

13 Státní zdravotní ústav Část III Třetí „výjimky“ a Evropská komise

14 Státní zdravotní ústav Třetí „výjimky“ a EK  Na podzim 2009 odeslány první žádosti o třetí výjimky EK  Následoval „zvláštní proces“ a  EK schválila první skupinu třetích výjimek pro ČR 9.12.2010

15 Státní zdravotní ústav Třetí „výjimky“ s EK  EK podmínila souhlas nečekaným požadavkem:  Pro tu část populace, kterou předložené hodnocení zdravotních rizik z dodávky vody se sníženou kvalitou vyloučilo (tj. pro kojence, děti do 5-6 let a citlivé skupiny obyvatel), musí být zajištěno zásobování vodou, která vyhovuje hodnotám směrnice ve všech ukazatelích.  Pokud někdo nemůže vodu z vodovodu s výjimkou pít, musí mu být zajištěna dodávka nezávadné pitné vody – a to zdarma!

16 Státní zdravotní ústav Třetí „výjimky“ s EK  MZ zapracovalo tento požadavek do svých rozhodnutích  Doporučení, jak tuto podmínku naplňovat (na základě jednání MZ-SOVAK-SZÚ)  EK také po ČR požadovala, aby jí podávala roční zprávy o tom, jak je tato náhradní dodávka vody zajišťována  Ne všechna rozhodnutí EK v tomto bodě konzistentní…

17 Státní zdravotní ústav Část IV Současný stav třetích „výjimek“

18 Státní zdravotní ústav Současný stav u 3. výjimek  EK dosud schválila ČR 30 třetích výjimek (dosud v platnosti 18)  Nicméně EK se situace nelíbí a počet žádostí považuje za příliš vysoký  EK: institut výjimky (derogace) by měl být opravdu zcela výjimečný, zatímco EK má pocit, že se v některých zemích používá jako běžný nástroj k legalizaci stávajícího (nevyhovujícího) stavu namísto toho, aby se něco ke zlepšení opravdu dělalo

19 Státní zdravotní ústav Současný stav u 3. výjimek  EK: již nebudeme 3. výjimky „automaticky“ schvalovat, ale budeme se o situaci v žádajících zemích více zajímat, zda není situace zanedbávána  oficiální dopis EK České republice 3.7.2012 (vytýkána m.j. nedostatečná implementace Rámcové vodní směrnice…)  Z ČR přichází nejvíce žádostí o výjimky – proč?  Další kandidáti na 3. výjimky: 55 vodovodů s první výjimkou, 54 vodovodů s druhou výjimkou  Dusičnany jsou hlavním důvodem (92 případů), následované pesticidy (14 případů)

20 Státní zdravotní ústav Část V Příčiny problémů

21 Státní zdravotní ústav Příčiny problémů – žádostí o 3. výjimky  V ČR přes 4000 vodovodů (převážně malých – desítky nebo stovky obyvatelů)  Nízký stupeň ochrany menších zdrojů vody  Provozovatel (často obec) nemá příslušnou odbornost (k samotnému provozu ani k řešení krizové situace)  Provozovatel nemá dostatek prostředků k řešení a nápravě

22 Státní zdravotní ústav Příčiny problémů – žádostí o 3. výjimky  V minulých letech byly v ČR vyhlašovány takové druhy dotačních titulů pro vodárenství, které byly spíše zaměřeny na velké investiční akce v řádu stovek mil Kč (nevhodné pro malé vodovody)  A pokud už možnost dotací pro tyto „drobné“ investiční akce byla, obce o ní často nevěděly anebo jim prostě chyběla odborná kapacita řešení vymyslet a pokusit se realizovat

23 Státní zdravotní ústav Část VI Řešení problémů?

24 Státní zdravotní ústav Řešení ?  Tisíce neprofesionálně provozovaných malých vodovodů: složitá situace; zlepšení nemůže být lehké ani rychlé  Nutný systematický přístup: kombinace osvěty, zákonných opatření, systémů finanční a technické podpory ad.  Prvořadé je ale zvýšení zájmu o řešení této problematiky, a to jak ze strany samotných provozovatelů, tak ze strany politické reprezentace, především na krajské úrovni.

25 Státní zdravotní ústav Řešení ?  Srpen 2012: schůzka MZ – MZe – SOVAK – SZÚ  MZ (KHS): lepší informování MZe o vodovodech s výjimkami  MZe: hledání vhodných dotačních titulů (i ve spolupráci s KÚ)  SOVAK: nabídka konzultací a technické podpory  Vhodný odborný nástroj: water safety plans (plány bezpečného zásobování vodou), nyní podporovaný i EK

26 Státní zdravotní ústav Řešení ? http://circa.europa.eu/Public/irc/env/drinkin g_water_rev/library?l=/supplies_workshop/t owardsbestpracticesdocu/_EN_1.0_&a=d

27 Státní zdravotní ústav Děkuji za pozornost www.szu.cz/voda


Stáhnout ppt "Postoj Evropské komise k udělování třetích výjimek při dodávce pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha & 3. lékařská fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google