Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana před neionizujícím zářením PŽP II Teze přednášky Podzim 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana před neionizujícím zářením PŽP II Teze přednášky Podzim 2009."— Transkript prezentace:

1 Ochrana před neionizujícím zářením PŽP II Teze přednášky Podzim 2009

2 Prameny  Zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  Nař.vl.č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  předmět úpravy Hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci Hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci Nejvyšší přípustné hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí neionizujícímu prostředí, způsob zjišťování a měření Nejvyšší přípustné hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí neionizujícímu prostředí, způsob zjišťování a měření Zařazení laserů do tříd Zařazení laserů do tříd Minimální informace pro zaměstnance o ochraně zdraví při práci s expozicí neionizujícímu záření Minimální informace pro zaměstnance o ochraně zdraví při práci s expozicí neionizujícímu záření

3 Právo EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli

4 Neionizující záření  Z hlediska fyzikálního Záření a pole elektromagnetického spektra, která zahrnuje Záření a pole elektromagnetického spektra, která zahrnuje Ultrafialové zářeníUltrafialové záření Infračervené zářeníInfračervené záření Viditelné světloViditelné světlo Elektromagnetické poleElektromagnetické pole LaseryLasery  Toto záření nemůže vyvolat ionizaci materiálu  Spory vědců o možných zdravotních rizicích spojených se znečištěním životního prostředí „elektrosmogem“ – spor o „bezpečné“ limity

5 Výskyt neionizujícího záření  Příroda  Umělé zdroje Např. Např. Speciální výbojky v soláriích (UV záření)Speciální výbojky v soláriích (UV záření) Elektrický oblouk při svařování kovůElektrický oblouk při svařování kovů LaseryLasery Podle provedení – UV, IR záření Podle provedení – UV, IR záření Mobilní telefonyMobilní telefony Mikrovlné troubyMikrovlné trouby Rozhlasové, TV vysílače (elektromagnetické záření a elektromagnetické pole)Rozhlasové, TV vysílače (elektromagnetické záření a elektromagnetické pole) Antény mobilních telefonůAntény mobilních telefonů RadaryRadary Diagnostické a léčebné přístroje ve zdravotnictví (magnetická rezonance)Diagnostické a léčebné přístroje ve zdravotnictví (magnetická rezonance)

6 Cíl právní úpravy  Stanovit požadavky na ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření

7 Pojem neionizujícího záření pro účely zák.č. 258/2000 Sb.  Elektrická a magnetická pole a elektromagnetické záření o frekvenci do určité hodnoty

8 Právní prostředky ochrany před nepříznivými účinky neionizujícího záření  Povinnosti osoby, která používá případně provozuje zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření technická a organizační opatření, aby nebyly překročeny přípustné hodnoty neinizujícího záření na osoby technická a organizační opatření, aby nebyly překročeny přípustné hodnoty neinizujícího záření na osoby zjišťovat úroveň neionizujícího záření zjišťovat úroveň neionizujícího záření zjišťovat a hodnotit expozici fyzických osob zjišťovat a hodnotit expozici fyzických osob

9 Označení míst  ve stanovených případech označit výstrahou místa (oblasti, pásma) ve kterých expozice osob neionizujímu záření může překročit nejvyšší přípustné hodnoty

10 Právní prostředky ochrany před nepříznivými účinky neionizujícího záření  Používání a provozování zdroje neionizujícího záření veřejné telekomunikační sítě v obytné zástavbě Vypracování dokumentace Vypracování dokumentace Výpočet a měření dodržení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření z hlediska možné expozice fyzických osobVýpočet a měření dodržení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření z hlediska možné expozice fyzických osob předložení dokumentace orgánu veřejného zdravípředložení dokumentace orgánu veřejného zdraví

11 Závada zdroje neionizujícího záření  povinnost provozovatele zastavit provoz zdroje

12 Lasery ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation- zesilování světla stimulovanou emisí záření)  Speciální povinnosti výrobce a dovozce zařazení laseru do třídy zařazení laseru do třídy označení laseru označení laseru uvedení údajů nezbytných pro ochranu zdraví uvedení údajů nezbytných pro ochranu zdraví

13 Organizační zabezpečení  Ministerstvo zdravotnictví  Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra  Krajské hygienické stanice

14 Neionizující záření a preventivní hygienický dozor  KHS mj. z hlediska z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví mj. z hlediska neionizujícího záření Zpracovává stanoviska k ÚPD Zpracovává stanoviska k ÚPD Zpracovává stanoviska ve vztahu k řízením podle stavebního zákona jako podklad pro rozhodnutí Zpracovává stanoviska ve vztahu k řízením podle stavebního zákona jako podklad pro rozhodnutí § 77 ve spoj. s § 82 odst. 2 psím. i) zák.č. 258/2000 Sb. § 77 ve spoj. s § 82 odst. 2 psím. i) zák.č. 258/2000 Sb. příklad: umísťování vysílačů atd. do území, vč. obytných částí atd. příklad: umísťování vysílačů atd. do území, vč. obytných částí atd.

15 Státní dozor  Dozor na plnění povinností  Pozastavení provozu nebo používání zdroje neionizujícího záření, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady

16 Pokuty  § 92 zák. o ochraně veřejného zdraví Jiný správní delikt Jiný správní delikt


Stáhnout ppt "Ochrana před neionizujícím zářením PŽP II Teze přednášky Podzim 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google