Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava zákona o elektronických komunikacích Jaromír Šiška, CSc. náměstek ministra - ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava zákona o elektronických komunikacích Jaromír Šiška, CSc. náměstek ministra - ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Konference."— Transkript prezentace:

1 Příprava zákona o elektronických komunikacích Jaromír Šiška, CSc. náměstek ministra - ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Konference ISSS, 24. – 25. březen 2003, KC Aldis Hradec Králové

2 Návrh zákona  Na základě usnesení vlády č. 987/2002  Bez předkládání věcného záměru ke schválení vládě  Obsahem bude: Zejména transpozice práva ES (6 základních směrnic a dále několik dalších směrnic, rozhodnutí a doporučení) – směrnice obsahují požadavky/cíle, které je nutno zajistit Kromě úpravy práva ES – zejména návaznosti na krizové situace, stavební problematiku Zvláštní problematika regulátora trhu elektronických komunikací

3 Nové směrnice ES  Návaznost na předchozí právo ES  nutnost precizních přechodných ustanovení v nové právní úpravě  Významný nový princip - regulace na základě analýz trhu Rámcová směrnice (2002/21/ES) Autorizační směrnice (2002/20/ES) Směrnice o přístupu (2002/19/ES) Směrnice o univerzální službě (2002/22/ES) Směrnice o zpracování os. údajů (2002/58/ES) Směrnice o konkurenci (2002/77/ES)

4 Rámcová směrnice Upravuje:  Cíle regulace prováděné regulátorem  Principy regulace (vč. technologické neutrality)  Provádění analýz trhů (určování podnikatelů s významnou tržní silou - SMP)  Konzultace rozhodování regulátora s odb. veřejností, v určitých případech také s Evropskou Komisí a s regulátory v ostatních členských státech

5 Autorizační směrnice Upravuje:  Vykonávání činností na základě všeobecných oprávnění (bude obsahovat řadu povinností)  Individuální oprávnění – přidělování kmitočtů, čísel

6 Směrnice o přístupu Upravuje:  Propojení je zvláštní případ přístupu  Ukládání povinností zpravidla podnikatelům s SMP  Systémy podmíněného přístupu

7 Směrnice o univerzální službě Upravuje:  Obsah US (nově zejm. požadavek na takovou kvalitu připojení, která umožní funkční přístup k Internetu – tzn. zpravidla 56kbps)  Výpočet a úhradu čistých nákladů (včetně započítání nepřímého prospěchu plynoucího poskytovateli US)  Ochranu zájmů spotřebitelů a uživatelů (volba poskytovatele služby – CS, CPS – jen SMP; přenositelnost čísla – i mobilní; jednotné číslo tísňového volání 112,…)

8 Směrnice o zpracování osobních údajů Upravuje:  Požadavky na bezpečnost sítě a na zachování tajemství dopravovaných zpráv  Ochranu osobních údajů při poskytování služeb elektronických komunikací (vč. zamezení identifikace volané a volající linky) při sestavování a vydávání seznamů/adresářů  Opatření proti nevyžádané komunikaci (včetně elektronické pošty)

9 Postavení regulátora Je třeba řešit:  Úkoly + pravomoci - obecně vůči vládě/ministerstvu, věcně – kmitočtové plány, číslovací plány, mezinárodní organizace vč. EU,…)  Organizační uspořádání (kolektivní rozhodování?)  Nezávislost – na operátorech, rozhodování (politická), finanční

10 Návrh textu zákona – současný stav  Na ČTÚ je ve spolupráci s pracovníky MI dokončován text, který je převodem požadavků práva ES (vymezení rámce ES), v další fázi bude s využitím tohoto textu zpracován ucelený legislativní návrh, který bude obsahovat rovněž návaznosti právem ES podrobněji neupravené (zejm. podoba regulátora, krizové situace, stavební problematika)  Uvedený legislativní návrh bude předložen odborné veřejnosti k diskusi

11 Děkuji za pozornost jaromir.siska@micr.cz www.micr.cz


Stáhnout ppt "Příprava zákona o elektronických komunikacích Jaromír Šiška, CSc. náměstek ministra - ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google