Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná kontaktní místa podle zákona o volném pohybu služeb Vlastimil Slovák, odbor Vnitřního trhu a služeb EU Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná kontaktní místa podle zákona o volném pohybu služeb Vlastimil Slovák, odbor Vnitřního trhu a služeb EU Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Jednotná kontaktní místa podle zákona o volném pohybu služeb Vlastimil Slovák, odbor Vnitřního trhu a služeb EU Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Jednotná kontaktní místa - Právní úprava Směrnice EP a Rady o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES - Zákon č. 222 / 2009 Sb. o volném pohybu služeb, §§ 13 - 17 - Zákon č. 223 / 2009 Sb. změnový zákon, mění zákon o živnostenských úřadech. -- 1) §2/4 Obecní živnostenský úřad plní funkci Jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu - 2) §3/1a) Krajský živnostenský úřad vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst.…… -Vyhláška č. 248/2009 Sb.,

3 Jednotná kontaktní místa - Úvod JKM - maximální zvýšení komfortu zájemce o poskytování služeb. 1)Jaké jsou příslušné předpisy ? 2)Jaké jsou kladeny požadavky ? 3)Jaký je požadován formulář ? 4)Co se k žádosti přikládá ? 5)Kam se žádost posílá ? 6)Kdy bude žádost vyřízena ?

4 Fyzické Jednotné kontaktní místo. 15 živnostenských úřadů Brno Olomouc Černošice Ostrava České Budějovice Pardubice Hradec Králové Plzeň Jihlava Praha 1 Karlovy Vary Praha 7 Liberec Ústí nad Labem Zlín

5 Povinnosti JKM dle zákona o službách § 14 zákona o volném pohybu služeb 1)Informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů 2)Obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech 3)Obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů 4)Obecné informace o ochraně spotřebitele 5)Kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc

6 Povinnosti JKM dle zákona o službách § 15, odstavec 1) zákona o volném pohybu služeb JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti.

7 Povinnosti JKM dle zákona o službách § 16 zákona o volném pohybu služeb 1) Jednotné kontaktní místo neprodleně předá podání, která obdrží podle § 15, příslušným správním orgánům, přičemž neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost 2) Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je – li posledního dne lhůty učiněno podání u JKM, nebo je – li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná JKM. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho předáním příslušnému správnímu orgánu.

8 Obecné informace - V současné době cca 120 služeb mimo režim ŽZ. - 21 kategorií služeb - Celkem 36 povolovacích orgánů + krajské a obecní úřady

9 Elektronické Jednotné kontaktní místo. - Budováno na základě systému portálu www.businessinfo.cz - Samostatná sekce Informační část Transakční část - Informace o povolovacích režimech, o o žádosti, jejích náležitostech, přílohách, podmínkách a nutných dokladech a povolovacích orgánech. -Elektronické formuláře s možností automatického odeslání. - Využívají elektronických podatelen jednotlivých úřadů

10 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Vlastimil Slovák slovak@mpo.cz


Stáhnout ppt "Jednotná kontaktní místa podle zákona o volném pohybu služeb Vlastimil Slovák, odbor Vnitřního trhu a služeb EU Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google