Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulační prostředí Mediální právo České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulační prostředí Mediální právo České republiky."— Transkript prezentace:

1 Regulační prostředí Mediální právo České republiky

2 Obecný právní rámec Ústava jako nejvyšší zákon Listina základních práv a svobod (LZPS) zákony o svobodném přístupu k informacím a o omezení přístupu Mediální zákony Tiskový zákon Vysílací zákon zákony o veřejnoprávních médiích Evropská regulace (směrnice, doporučení)

3 Oddíl druhý Politická práva Článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

4 Další politická práva Petiční právo Právo na shromažďování a sdružování Právo podílet se na správě veřejných věcí (přímo či volbou zástupců) Svobodná soutěž politických sil Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod

5 Právo na soukromí Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

6 Mediální zákony po r. 1989 1991-92 zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, o tzv. velké mediální radě (rrtv.cz), o veřejnoprávních médiích a jejich radách mezitím: o reklamě, o R a TV poplatcích 1998-2002 z. o svobodném přístupu i informacím 1999 (o inf. o živ. prostředí 1998), o utajovaných skutečnostech, tiskový zákon, nové zákony o vysílacích médiích, novela zákona o reklamě, zákon o elektronickém podpisu, o infor. systémech státní správy a další, např. nově o poplatcích 2005 2007 – diginovela 2007 – Evropská směrnice o audiovizuálních mediálních službách aktuální stav lze najít na: http://www.rrtv.cz

7 Evropská unie Směrnice Směrnice Televize bez hranic Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007 o audiovizuálních mediálních službách (AVMS) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007 o audiovizuálních mediálních službách (AVMS) Přístupová směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) Směrnice o univerzální službě Směrnice Parlamentu a Rady EU o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (čl. 31 upravuje tzv. must carry) Směrnice Parlamentu a Rady EU o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (čl. 31 upravuje tzv. must carry) Autorizační směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)

8 Rada Evropy Doporučení Rady Evropy k nezávislosti orgánů regulujících vysílání Rec(2000)23Doporučení Rady Evropy k nezávislosti orgánů regulujících vysílání Rec(2000)23 Seznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady EvropySeznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady Evropy Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy k veřejnoprávnímu vysíláníDoporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy k veřejnoprávnímu vysílání Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům k opatřením na podporu demokratické a sociální úlohy digitálního vysíláníDoporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům k opatřením na podporu demokratické a sociální úlohy digitálního vysílání


Stáhnout ppt "Regulační prostředí Mediální právo České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google