Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídění informací Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č. 1: Výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídění informací Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č. 1: Výchova."— Transkript prezentace:

1 Třídění informací Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č. 1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 17 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová

2 Návaznost na prezentaci č. 16 (Shromažďování informací) 2 Cílem tohoto kroku je: Třídit informace (získané podle pokynů z minulé prezentace) pro vytvoření závěrečné prezentace a dokumentační části projektu. Připomeneme si dokumenty a konkrétní znění zákonů, která jsou podstatou tohoto projektu.

3 3 Ve třídě shromáždíme veškerý materiál, který se týká zvoleného problému i jeho možných řešení. Sebrané materiály zahrnují: Výstřižky z novin a časopisů Písemné záznamy rozhovorů s občany Písemné záznamy rozhlasového nebo televizního vysílání

4 4 Záznamy komunikace s veřejnými i soukromými zájmovými skupinami Prohlášení vlivných skupin či jedinců Prohlášení zastupitelských orgánů a úřadů Citace z odborných publikací Výpisy ze zákonů, nařízení, právních předpisů a vyhlášek

5 5 Delší dokumenty a záznamy by měly být zastoupeny kopiemi jejich titulních stran, obsahů nebo jednostránkovým shrnutím, které najdete buď přímo v samotné publikaci, nebo jej vytvoříte sami. 4

6 TŘÍDĚNÍ INFORMACÍ 6 Žáci se ve třídě rozdělí do 8 skupin. Každá skupina bude vytvářet jednu ze čtyř částí prezentace a jednu ze čtyř částí pro vytvoření dokumentační části. Žáci ve třídě vyberou ze sebraných informací ty nejdůležitější a nejzajímavější informace.

7 7 Informace žáci rozdělí do čtyř skupin, podle toho, co bude obsahem jednotlivých částí prezentace a dokumentační části. (Bližší informace o konkrétním obsahu jednotlivých částí prezentace a dokumentační části najdete v následujících prezentacích číslo 18 a 19.)

8 Rozdělení informací do čtyř skupin 8 Informace budou odpovídat tomuto obsahu: 1.Vysvětlení problému 2.Prozkoumání různých postupů řešení 3.Vývoj postupu, který navrhli žáci 4.Příprava plánu k prosazení třídou navrženého postupu

9 Posouzení souladu vašeho řešení s ústavním pořádkem České republiky 9 o Ústava ČR uvádí, že státní moc lze uplatňovat jen v případech stanovených zákonem. o Listina základních práv a svobod vymezuje pravomoc státu v otázkách lidských práv. o Vaše třída by měla ověřit, jestli je vámi navrhovaný postup v souladu s Ústavou ČR i s Listinou základních práv a svobod. 5

10 Vybrané části Listiny základních práv a svobod 10  Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu…  Nedotknutelnost osoby a jejich obydlí je zaručena.  Osobní svoboda je zaručena.  Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost…

11 11  Obydlí je nedotknutelné.  Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů,…  Svoboda myšlení, svědomí a náboženství je zaručena.  Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.  Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat informace…

12 12  Cenzura je nepřípustná.  Petiční právo je zaručeno.  Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.  Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod… 6

13 Shrnující prohlášení 13 Napište shrnující prohlášení, ve kterém zdůvodníte, proč vámi navrhovaný postup NENÍ v rozporu s Ústavou ČR ani Listinou základních práv a svobod.

14 DODATEK 14 Úmluva o právech dítěte  Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN v listopadu 1989  V únoru 1991 se k ní přihlásila tehdejší ČSFR  Po rozpadu federace přijala Úmluvu i Česká republika Podle Úmluvy je dítětem každý člověk do 18 let, pokud není věk dospělosti stanoven jinak zákonem dané země. 7

15 Práva dítěte daná Úmluvou 15  Každé dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory, a to na všechny záležitosti, které se jej týkají. Názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost.  Dítě má právo na svobodu projevu.  Každé dítě má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez ohledu na hranice.  Každé dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, má právo se sdružovat a pokojně shromažďovat. Podpisem Úmluvy se stát zavázal tuto Úmluvu dodržovat.

16 Bibliografie 16 1. %C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. cs.wikipedia.org/wiki. [Online] [Citace: 14. 9 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. 2. docs/laws/listina.html. www.psp.cz. [Online] [Citace: 14. 9 2014.] http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html. 3. odkazove_zdroje_textove_materialy/prava_deti/participace.pdf. www.unicef.cz. [Online] [Citace: 14. 9 2014.] http://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/prava_deti/participace.pdf. 4. dokumenty-rozbory-krve.html. www.axis-cz.cz. [Online] 2010. [Citace: 14. 9 2014.] http://www.axis-cz.cz/dokumenty-rozbory-krve.html. 5. odborne-knihy/uz-791-ustava-cr-listina-zakladnich-prav-a-svobod--93225/. neoluxor.cz. [Online] [Citace: 14. 9 2014.] http://neoluxor.cz/odborne-knihy/uz-791-ustava-cr-listina- zakladnich-prav-a-svobod--93225/. 6. us/book/2-1993-sb.-listina-zakladnich/id794624986?mt=11. tunes.apple.com. [Online] 2014. [Citace: 14. 9 2014.] https://itunes.apple.com/us/book/2-1993-sb.-listina- zakladnich/id794624986?mt=11. 7. 2007/mihrubo/dp-priloha.html. absolventi.gymcheb.cz. [Online] 2002. [Citace: 14. 9 2014.] http://absolventi.gymcheb.cz/2007/mihrubo/dp-priloha.html. 8. C.N. Quigley, M. S. Branson, D. E. Smith a kol. Projekt Občan. Praha : Středisko výzkumu a inovací kurikula, ÚVRŠ Ped. UK Praha, 1998. 3.


Stáhnout ppt "Třídění informací Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1 Aktivita č. 1: Výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google