Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Eva Směšná Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Algebra a aritmetika v 6. a 8. ročníku Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Eva Směšná Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Algebra a aritmetika v 6. a 8. ročníku Téma:"— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Eva Směšná Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Algebra a aritmetika v 6. a 8. ročníku Téma: Opakování učiva 8. ročníku Metodický list (anotace): Hra AZ-kvíz. Děti se rozdělí do skupin. Skupiny se střídají ve výběru otázek. Snaží se pojit všechny strany trojúhelníku. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 Opakování učiva 8. ročníku

3 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

4 Otázka č. 1 Jak se nazývá matematická věta, kde se mluví o přeponě a odvěsnách? Pythagorova P

5 Otázka č. 2 Přímka, která se dotýká kružnice v jednom bodě se nazývá: TEČNA T

6 Otázka č. 3 Vzdálenost středů dvou kružnic se nazývá: STŘEDNÁ S

7 Otázka č. 4 Pří výpočtu povrchu válce sčítáme obsah pláště a obsah PODSTAVY P

8 Otázka č. 5 Univerzální předpis pro výpočet se nazývá VZOREC V

9 Otázka č. 6 Kratší strana v pravoúhlém trojúhelníku se nazývá ODVĚSNA O

10 Otázka č. 7 Jak se nazývá část válce, která při zobrazení v síti vypadá jako obdélník? PLÁŠŤ P

11 Otázka č. 8 Jak se nazývá nejdelší strana v pravoúhlém trojúhelníku? PŘEPONA P

12 Otázka č. 9 Část roviny jejíž všechny body mají vzdálenost od středu menší nebo rovnu poloměru KRUH K

13 Otázka č. 10 Pí se také nazývá ………………… číslo LUDOLFOVO L

14 Otázka č. 11 Číslo, kterým nelze dělit NULA N

15 Otázka č. 12 Přímka, která protíná kružnici ve dvou bodech SEČNA S

16 Otázka č. 13 Hodnota znaku s nejvyšší četností MODUS M

17 Otázka č. 14 Předpis, kdy hledáme řešení pro neznámou se nazývá ROVNICE R

18 Otázka č. 15 Co má vždy přednost pří výpočtu? ZÁVORKA Z

19 Otázka č. 16 Vzdálenost mezi středem a okrajem kružnice POLOMĚR P

20 Otázka č. 17 Přímka, která nemá s kružnicí žádný společný bod se nazývá. VNĚJŠÍ PŘÍMKA VP

21 Otázka č. 18 Početní operace, kdy číslo násobíme sebou samým. UMOCŇOVÁNÍ U

22 Otázka č. 19 Rovinný útvar, pro který platí, že vzdálenost bodu od středu je rovna poloměru. KRUŽNICE K

23 Otázka č. 20 Statistická hodnota, která leží vprostřed tabulky uspořádaných hodnot. MEDIÁN M

24 Otázka č. 21 Kružnice, která je sestrojena nad průměrem úsečky a využívá se při řešení pravoúhlých trojúhelníků THALETOVA T

25 Otázka č. 22 Početní operace, opak umocňování ODMOCŇOVÁNÍ O

26 Otázka č. 23 Horní hodnota ve zlomku ČITATEL Č

27 Otázka č. 24 Těleso s kruhovou podstavou VÁLEC V

28 Otázka č. 25 Hodnota, kterou musíme vypočítat, většinou označena písmenem x NEZNÁMÁ N

29 Otázka č. 26 Dolní hodnota ve zlomku se nazývá JMENOVATEL J

30 Otázka č. 27 Dvojnásobek poloměru PRŮMĚR P

31 Otázka č. 28 Součet jednotlivých hodnot vydělený jejich počtem ARITMETICKÝ PRŮMĚR AP

32 Zdroje: Microsoft Office PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "Jméno autora: Eva Směšná Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Algebra a aritmetika v 6. a 8. ročníku Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google