Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Větrání podzemních staveb. Rozdělení větrání Během výstavby –přirozené –nucené foukací sací kombinované Během užívání podzemního díla –provozní přirozené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Větrání podzemních staveb. Rozdělení větrání Během výstavby –přirozené –nucené foukací sací kombinované Během užívání podzemního díla –provozní přirozené."— Transkript prezentace:

1 Větrání podzemních staveb

2 Rozdělení větrání Během výstavby –přirozené –nucené foukací sací kombinované Během užívání podzemního díla –provozní přirozené nucené –podélné –polopříčné –příčné –kombinované –požární –větrání přilehlých prostor

3 Větrání během výstavby přirozené (s omezením délky větraného úseku) – lze použít pouze do vzdálenosti rovnající se polovině plochy výrubu nucené (bez omezení délky větraného úseku) –foukací – čerstvý vzduch vháním na čelbu –sací – odsávám mdlé větry z prostoru těsně za čelbou –foukací + sací

4 Prašnost při stříkaných betonech

5 Ražba s přirozeným větráním

6

7 Dvoustupňový ventilátor Kofmann (198 kW, 63m 3 /s, 1800mm)

8 Mdlé větry po odpalu kaloty Jižního Vítkovského tunelu

9 Větrání po odpale kaloty JVT

10 Provozní větrání –přirozené – využití větru - komínového efektu –nucené podélné – vzduch je ventilátory umístěnými pod stropem odváděn z tunelu polopříčné – čerstvý vzduch je přiváděn vzduchovým kanálem a je vyfoukáván do dopravního prostoru příčné – čerstvý a znečištěný vzduch jsou vedeny vzduchovými kanály ve stropě či pod vozovkou a v celé délce tunelu je zajištěna cirkulace v dopravním prostoru kombinované = podélné + příčné

11 Podélné větrání rozmístění ventilátorů v tunelu

12 Princip příčného větrání

13

14 Různé varianty umístění vzduchových kanálů

15 Přetlakové větrání tunelu

16 Provozní větrání v tunelech má zabezpečit Zředění koncentrace škodlivin v ovzduší na přípustnou míru Dobrou viditelnost pro průjezd vozidel tunelem s ohledem na dovolenou rychlost Snížení účinků tepla a kouře z požáru na osobu v tunelu Řízený rozptyl škodlivin z tunelu, a tím i snížení imisního zatížení jeho okolí

17 Větrací systémy

18 Požadavky na větrání za provozu Povolené koncentrace škodlivin v ovzduší určují hygienické předpisy Závisí na délce pobytu a druhu činnosti –Koncentrace škodlivin po dobu pracovní směny –Koncentrace, která může být překročena jen po dobu 30 minut (platí např.pro řidiče vozidel)

19 Limitní koncentrace CO v ovzduší

20 Faktory ovlivňující množství škodlivin v ovzduší Délka tunelu Hustota dopravního proudu Skladba dopravního proudu Věková skladba vozidel Rychlost jízdy v tunelu Podélný sklon tunelu Nadmořská výška tunelu Umístění portálů – směr foukání větru Jednosměrnost vs. obousměrnost provozu

21 Prognóza vývoje exhalací CO vozidly v ČR Osobní vozidla s dieselovými motory produkují výrazně méně CO než vozidla s benzínovými motory

22 Prognóza vývoje opacity v ČR způsobený dieselovými vozidly

23 Výpočet větrání Q F – potřebné množství čerstvého vzduchu (m3/s/km) Q 0 CO – základní hodnota emisí škodlivin přepočítaná na CO (m3/h/vozidlo) f v – součinitel rychlosti vozidel f i – součinitel stoupání komunikace v tunelu f h – součinitel nadmořské výšky komunikace D – hustota dopravního proudu přepočítaná na jednotkové vozidlo (vozidlo / km) CO pr – přípustná koncentrace CO

24 Závislost tvorby škodlivin na rychlosti jízdy

25 Závislost koncentrace CO na nadmořské výšce

26 Koeficient rychlosti a stoupání

27 Větrací systém tunelu Mrázovka

28 Návrh větrání Větrání –Provozní – podélné, event. přirozené –Požární – podélné + příčný odvod kouře štěrbinami v ostění –Větrání pomocných prostor Původní koncepce podélného větrání byla na základě poznatků z konferencí v letech 1991 a 1995 byla v roce 1996 doplněna o příčný odvod kouře kouřovým kanálem

29 Režimy větrání tunelu Mrázovka Úplná ochrana –Všechny portály jsou v podtlaku, veškeré škodliviny jsou nasávány do centrální strojovny Částečná ochrana –Povoluje částečný výnos škodlivin do oblasti portálů Přirozené větrání –Využití přirozeného proudění –Pouze v nočních hodinách, nízká intenzita provozu

30 Provozní větrání – úplná ochrana

31 Provozní větrání – částečná ochrana

32 Nastavení ventilátorů v závislosti na rychlosti vozidel

33 Požární větrání Požadavky na požární větrání –Odvádět vyvíjející se kouř co nejrychleji z prostoru tunelu –Udržet viditelnost v únikové zóně –Zajistit bezpečný únik osob z tunelu –Umožnit zásah zásahových jednotek

34 Úprava technického řešení pro požární větrání

35 Axonometrie – svodné kanálky v raženém profilu

36 Požární zkouška v třípruhovém tunelu

37 Požární zkouška v hloubeném profilu

38 Šíření kouře při požáru v klesajícím tunelu se sklonem 4,5 %

39


Stáhnout ppt "Větrání podzemních staveb. Rozdělení větrání Během výstavby –přirozené –nucené foukací sací kombinované Během užívání podzemního díla –provozní přirozené."

Podobné prezentace


Reklamy Google