Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrový a výškový návrh trasy komunikace Petr Smítal Václav Souček VUT FAST v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrový a výškový návrh trasy komunikace Petr Smítal Václav Souček VUT FAST v Brně"— Transkript prezentace:

1 Směrový a výškový návrh trasy komunikace Petr Smítal Václav Souček VUT FAST v Brně http://soucekv.ic.cz

2 Trasa pozemní komunikace Trasou silniční komunikace rozumíme prostorovou čáru, určující směrový i výškový průběh dané komunikace Silniční trasa je spojnicí středů povrchu silniční koruny v jednotlivých příčných řezech tělesa komunikace Situace – osa (směrové řešení trasy) Podélný profil – niveleta (výškové řešení trasy)

3 Směrové řešení trasy – „osa“ Návrh směrového vedení trasy - („řídící čára“) Návrh směrového polygonu Návrh osy komunikace

4 Návrhové prvky osy komunikace přímé úseky směrové oblouky prostý kružnicový kružnicový s přechodnicemi přechodnicový složený

5 Návrh osy komunikace kružnicový oblouk

6 Návrh osy komunikace kružnicový oblouk

7 Návrh osy komunikace přechodnice (přechodová křivka) klotoida – silniční stavitelství kubická parabola – železniční stavitelství

8 Návrh osy komunikace klotoida

9 Návrh osy komunikace klotoida – základní vztahy

10 Návrh osy komunikace klotoida

11 Návrh osy komunikace kubická parabola

12 Návrh osy komunikace kubická parabola

13 Návrh osy komunikace kubická parabola

14 Návrh osy komunikace kružnicový oblouk s přechodnicemi ΔR > 0,25 m r < 0,25 *V² silnice železnice

15 Návrh osy komunikace přechodnicový oblouk

16 Návrh osy komunikace složené oblouky

17 Návrh osy komunikace točky

18 Návrhové osy komunikace protisměrné oblouky m o = min 2*V n m o = min 15 m m o = min 0,25*V n silnice železnice

19 Výškové řešení trasy – „niveleta“ Výškového vedení trasy – (průmět do svislé roviny) Návrh výškového polygonu Návrh nivelety komunikace (soulad se směrovým řešením)

20 Návrh nivelety komunikace Návrhové prvky nivelety komunikace přímé úseky výškové oblouky parabola 2° se svislou osou

21 Návrh nivelety komunikace výškový polygon

22 Návrh nivelety komunikace výškové oblouky

23 Návrh nivelety komunikace výškové oblouky

24 Návrh nivelety komunikace výškový oblouk

25 Návrh nivelety komunikace výškové oblouky silnice železnice

26 Návrh nivelety komunikace

27 Rozlišujeme tedy dva druhy rozhledu, a to na zastavení a předjíždění. Délka rozhledu na zastavení jedoucího vozidla před nízkou překážkou na jízdním pásu, je základním požadavkem pro veškeré silniční komunikace. Délka rozhledu na předjíždění nutná pro bezpečné předjetí pomalejšího vozidla na obousměrné dvoupruhové silniční komunikaci, slouží k výpočtu řady úseků směrového a výškového uspořádání. Stanovení délky rozhledu vychází z reakční doby řidiče, ve které si řidič uvědomí překážku a reaguje na ni, dále z brzdné dráhy vozidla, kdy u rozhledu na zastavení uvede brzděním vozidlo do klidu a bezpečnostního odstupu od překážky. Při rozhledu na předjíždění je kromě reakce třeba připočítat dráhu potřebnou pro předjetí a zařazení zpět do jízdního pruhu.

28 Návrh nivelety komunikace délka rozhledu pro předjíždění a zastavení

29

30 Trasa komunikace soulad výškového a směrové řešení

31 Trasa komunikace směrový oblouk zakrytý výškovým obloukem

32 Trasa komunikace přechodnice před lomem sklonu

33 Trasa komunikace lom sklonu za směrovým obloukem

34 Trasa komunikace lom sklonu před směrovým obloukem

35 Trasa komunikace výškový oblouk se kryje se směrovým obl.

36 Příčný sklon komunikace příčný sklon v přímé

37 Příčný sklon komunikace klopení – příčný sklon ve směrovém oblouku

38 Příčný sklon komunikace klopení kolem osy

39 Příčný sklon komunikace klopení kolem osy

40 Příčný sklon komunikace klopení kolem vnější hrany

41 Příčný sklon komunikace klopení kolem vnější hrany

42 Příčný sklon komunikace klopení směrově rozdělené komunikace

43 Výsledný sklon komunikace výsledný sklon


Stáhnout ppt "Směrový a výškový návrh trasy komunikace Petr Smítal Václav Souček VUT FAST v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google