Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Technická úroveň pozemních komunikací

3 Technická úroveň - únosnost

4

5 Technická úroveň – drsnost povrchu vozovky Je funkcí tzv. geometrické drsnosti = velikost a tvar drobných prohlubinek a výstupků v povrchu vozovky, vytvořenými zrny kameniva. Metody měření: -přímé – měří se třecí síly nebo součinitel tření * laboratorní a přenosná zařízení * dynamometrické přívěsy (podélné tření f P, boční tření f B * automobil nebo 5. kolo (f P z brzdné dráhy, f B ze zrychlení) -nepřímé – měří se charakteristiky povrchu * vysypávání povrchu pískem * mechanické/optické snímání povrchu vozovky * snímání povrchu vozovky ultrazvukem, laserem

6 Technická úroveň – drsnost povrchu vozovky Kritéria pro hodnocení povrchu vozovky podle h P h P – makrotextura zjišťovaná pískem d – aritmetický průměr z dvou naměřených hodnot pískového kruhu

7 Technická úroveň – drsnost povrchu vozovky Zjišťuje se součinitel tření ze ztráty kinetické energie při tření gumy po mokrém povrchu. f k – součinitel tření G – hmotnost ramena kyvadla H – nulová poloha ramene a patky h - konečná poloha ramena a patky kyvadla po proklouznutí p – průměrný přítlak pružiny kyvadla na povrch vozovky d – kluzná délka patky kyvadla na zkoušeném povrchu f k < 55 …vozovka nevyhovuje, povrch je třeba zdrsnit

8 Technická úroveň – drsnost povrchu vozovky Po povrchu vozovky/vzorku se v přímé dráze délky140 mm dotýká jehla se zápisem výšek (papír, PC).

9 Technická úroveň – drsnost povrchu vozovky f P se zjišťuje ze svislého zatížení působícího na kolo a síly potřebné k tažení zablokovaného kola přívěsu na mokrém povrchu vozovky. Pneumatika bez dezénu (155x13, 1,7 MPa), svislé zatížení 3200 N, brzda pro zablokování kola při rychlosti 100 - 120 km/h.

10 Technická úroveň – drsnost povrchu vozovky Požadované hodnoty součinitele podélného tření f P

11 Technická úroveň – stav porušení krytu Vizuální prohlídka – podklad pro stanovení indexu stavu vozovky (ISV). Poruchy lineárního charakteru – trhliny, koleje, olamování hran (M,S,V)

12 Technická úroveň - nerovnost Podélná nerovnost (v podélném profilu – svislá vzdálenost mezi skutečným a teoretickým (navrženým) podélný profilem. Hodnotí se většinou mezinárodním indexem nerovnosti IRI (m/km). Příčná nerovnost – výškový rozdíl bodů v příčném profilu. Hodnotí se: - hloubkou vyježděné koleje H k (mm) - teoretickou hloubkou vody v koleji H k (mm)

13 Technická úroveň - nerovnost Měření podélných nerovností: - geodeticky (nivelace) - lať (dl. 4 m) s klínem (1 : 10)

14 Technická úroveň - nerovnost Kompenzační viagraf Analyzátor podélné nerovnosti

15 Technická úroveň - nerovnost měřící vozidlo ARAN Systém polohové lokalizace všech subsystémů vozidla.

16 Technická úroveň - nerovnost měřící vozidlo ARAN Měření podélných nerovností je založeno na bezkontaktním snímání hodnot svislého zrychlení neodpružené hmoty měřící nápravy a hodnot svislého zrychlení odpružené hmoty karoserie. Měření příčného profilu je realizováno pomocí ultrazvukových senzorů, které jsou namontovány na pevné přední liště diagnostického vozidla

17 Technická úroveň - nerovnost měřící vozidlo ARAN Měření makrotextury povrchu vozovky je založen na bezkontaktním pravidelném snímání vzorků podélných profilů ze kterých se počítá hodnota průměrné hloubky makrotextury MPD. Snímání podélných profilů se děje pomocí Laserového optokátoru.

18 Technická úroveň - nerovnost měřící vozidlo ARAN Měření a vyhodnocování poruch vozovky (Videologing)


Stáhnout ppt "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google