Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT AutorIng. Jiří Tocháček Číslo materiáluVY_32_INOVACE_AUT_1U_TO_21_06 NázevJízdní odpory Druh učebního materiáluPrezentace PředmětAutomobily RočníkPrvní – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“ Tématický celekZákladní poznatky o motorových vozidlech AnotaceZákladní vlivy ovlivňující jízdu automobilu Metodický pokynPomocí data projektoru a notebooku vysvětlit žákům základní vlivy působící proti pohybu vozidla. Klíčová slovaJízdní odpory, prokluz, adheze, vzdušný odpor apod. Očekávaný výstupŽáci získají základní informace z oblasti dynamiky motorových vozidel, jízdních odporů apod. Datum vytvoření15.10.2012

2 Základy dynamiky motorových vozidel Jízdní odpory a) poloměry automobilového kola a) jmenovitý - daný normou; b) volný - skutečný poloměr nezatíženého kola; c) statický [ r s ] - poloměr neotáčejícího se kola zatíženého radiální silou; d) dynamický [ r d ] - kolmá vzdálenost středu kola od opěrné plochy, kterou má otáčející se kolo; e) valení [ r k ] - teoretický (vypočítaný) poloměr, který v sobě zahrnuje i velikost prokluzu.

3 Příklad : Kolo o průměru d = 636 mm. Po ujetí dráhy s = 100 m vykonala hnací kola 52 otáček. Zjistěte r k - poloměr valení a prokluz ? a = 52 otáček, s = 100 m

4 Přenášení sil mezi pneumatikami a vozovkou bez prokluzu není možný, nejedná se o ozubený převod ale vzniká zde deformace zejména pneumatiky a v menší míře i vozovky. Přenos síly lze přirovnat k třecímu převodu. Vztah sil na kole a prokluzu (skluzová charakteristika S tímto vztahem pracují regulační systémy na základě regulační oblasti dané níže uvedeným grafem. Průběh a nejvyšší hodnota křivky hnací, popř. brzdné síly závisí na součiniteli tření pneumatik na vozovce. Nejvyšší hodnoty leží mezi 8 % až 35 % prokluzu.

5 b) adheze - přilnavost pneumatiky k vozovce. Velikost adhezní síly : F ad = Z k.  (N), kdeZ k - zatížení kola (N)  - součinitel adheze  - závisí na druhu, stavu vozovky, na druhu, stavu pneumatik a do jisté míry i na rychlosti vozidla  = 1 - suchá vozovka  = 0,1 - zledovatělá vozovka Na vozovku lze přenést maximálně sílu rovnající se síle adhezní. Celková síla přenášena na vozovku je tedy geometrickým součtem všech sil, které v daném okamžiku jsou na vozovku přenášeny, mohou mít libovolný směr i smysl. Základy dynamiky motorových vozidel Jízdní odpory Příklad : Jakou boční sílu F y je možné přenést na vozovku v případě, že je současně přenášena brzdná síla F B = 1900 N ? Vozidlo jede po suché asfaltové vozovce se součinitelem adheze  = 0,8, zatížení kola je Z k = 3000 N. F ad = 3000. 0,8 = 2 400 N F y = 1466,25 N

6 c) jízdní odpory 1.) Odpor valení 2.) Odpor vzdušný (aerodynamický) 3.) Odpor proti stoupání 4.) Odpor proti zrychlení Základy dynamiky motorových vozidel Jízdní odpory 1) odpor valení - na velikost odporu valení má vliv zejména - deformace pneumatiky, deformace vozovky a třecí odpory v ložisku ; Velikost odporu valení : F f = Z k.  (N), kde  - součinitel odporu valení  0,01 pro dobrou vozovku  0,3 pro hluboký písek Výkon potřebný pro překonání odporu valení : P f = F f. v (W)

7 2) odpor vzdušný (aerodynamický) -vzniká jako důsledek vytlačit vzduch z prostoru před vozidlem do prostoru za vozidlem - započítávají se sem rovněž ztráty způsobené průchodem vzduchu chladící soustavou a ventilační ztráty otáčejících se kol. v 2 Velikost vzdušného odporu : F v = c x.S. . ---- (N), kde 2 c x - součinitel aerodynamického odporu (1) S - čelní plocha vozidla ( m 2 )  - měrná hmotnost vzduchu (kg.m -3 ) v - vzájemná rychlost vozidla a prostředí (m.s -1 ) Výkon pro překonání vzdušného odporu : Pv = F v. v (W) Základy dynamiky motorových vozidel Jízdní odpory

8 Základy dynamiky motorových vozidel Jízdní odpory 3) odpor proti stoupání - dán složkou tíhy vozidla rovnoběžnou s povrchem vozovky. Velikost odporu proti stoupání : Fs = G. sin a (N) Výkon potřebný pro překonání odporu proti stoupání :Ps = Fs. v (W)

9 Základy dynamiky motorových vozidel Jízdní odpory 4.) odpor proti zrychlení - v podstatě jde o odpor setrvačné hmoty vozidla proti zrychlení, přitom je nutné počítat také částí pohybující se uvnitř vozidla ( písty, ojnice, hřídele kola apod.). Velikost odporu proti zrychlení (plyne z II. Newtonova pohybového zákona) : F z = m.a.  (N), kde m - hmotnost vozidla (kg) a - zrychlení ve směru pohybu vozidla (m.s -2 )  - součinitel vlivu pohybujících se hmot (1) Výkon potřebný pro překonání odporu proti zrychlení : P z = F z. v (W)

10 d.) Rovnováha sil na vozidle rovnováha sil na vozidle - síly působící pohyb vozidla (hnací) a síly působící proti pohybu vozidla (jízdní odpory) musí být neustále v rovnováze. Pro hnací (tažnou) sílu musí tedy platit : F t = F f + F v + F s + F z (N) Stále působí pouze odpor proti valení a vzdušný odpor. e.) Směrová stabilita vozidla je schopnost vozidla udržovat žádaný směr jízdy (směrová stabilita) za všech podmínek. Na stabilitu má vliv : - poloha těžiště vozidla vzhledem k nápravám; - boční tuhost pneumatik; - kinematika přední a zadní nápravy i řízení; - pérování zajišťující správný styk kol s vozovkou; - aerodynamická stabilita; - poměr mezi zatížením přední a zadní nápravy.

11 Síly působící na vozidlo při směrové úchylce : Při vychýlení vozidla z přímého směru o úhel d vzniknou na kolech přední i zadní nápravy boční síly F yp a F ys. Tyto boční síly vytvoří vzhledem k těžišti T silový moment : M = F yp. a - F ys. B (N.m), který bude působit buď ve smyslu I nebo II. vozidlo přetáčivé - je-li vzdálenost "a" větší než "b", tzn. bude-li těžiště blíže k zadní nápravě, bude výsledný moment působit ve smyslu I. a bude směrovou úchylku zvětšovat. Vozidla tohoto druhu se nazývají přetačivá a jedná se o vozidla s motorem vzadu. vozidlo nedotáčivé - těžiště je blíže u přední nápravy a smysl výsledného momentu je II. Moment se snaží směrovou úchylku zmenšovat a vozidlo musí být vedeno do zatáčky silou. Charakteristické pro vozidla s motorem vpředu.

12 Použité podklady: 1. PodvozkyIng. Zdeněk Jan, Ing. Bronislav Ždánský 2. Příručka pro automechanika Rolf Gscheidle a kolektiv 3. AutomobilyMilan Pilárik, Jiří Pabst Autoexpert – časopis pro autoopravárenství Automobil Revue


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google