Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhý – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhý – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“"— Transkript prezentace:

1 Druhý – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Ing. Jiří Tocháček Číslo materiálu VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_22_01 Název Geometrie podvozku automobilu Druh učebního materiálu PowerPoint, *.pdf soubor Předmět Automobily Ročník Druhý – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“ Tématický celek Podvozky motorových vozidel Anotace Materiál uvádí kontrolované parametry geometrie, jejich význam a nastavení. Metodický pokyn Slouží pro výklad nové látky v rozsahu dvou vyučovacích hodin. K uvedené prezentaci je nutné uvést další údaje týkající geometrie. Klíčová slova Geometrie podvozku, diferenční úhel, odklon kola, příklon rejdového čepu, poloměr rejdu, sbíhavost kol. Očekávaný výstup Žák získá základní poznatky z oblasti geometrie podvozku a jeho nastavení. Datum vytvoření

2 jízdní stabilitu automobilu; plynulost jízdy automobilu;
Geometrie podvozku automobilu Podvozky automobilů jsou konstruovány s ohledem na požadavky, které mají být splněny za běžných jízdních režimů a situací. Jedná se zde především o : jízdní stabilitu automobilu; plynulost jízdy automobilu; citlivé a spolehlivé řízení směru jízdy; účinný přenos hnacích a brzdných sil; pohodlí při jízdě; rovnoměrné a pomalé opotřebování pneumatik. V závislosti na těchto požadavcích vyplývá, že podvozek automobilu musí mít vhodné geometrické a kinematické nastavení. V současné době se používá při konstrukci podvozku počítačová simulace, která umožňuje zjistit řadu parametrů, které se souhrnně označují jako geometrické postavení kol a náprav vozidla – geometrie podvozku. S rozvojem konstrukce automobilů se také zvyšují požadavky na konstrukci náprav a podvozků, zejména na přesnost nastavení jednotlivých parametrů. To ovšem na druhé straně zvyšuje nároky na přesnost kontrolních přístrojů pro jejich měření a zároveň to přináší nové prvky do samotné geometrie podvozku. Předepsané postupy kontrol se mohou lišit u kontrolních přístrojů různých výrobců.

3 Geometrie podvozku automobilu
Správně seřízená geometrie podvozku musí současně splňovat všechny podmínky : osy náprav musí být kolmé na podélnou osu vozidla; nápravy musí být symetrické k podélné ose vozidla ( nejsou přesazené); rejdová kola jsou v poloze pro přímou jízdu, vrchol úhlu sbíhavosti má vrchol na podélné ose vozidla; řízení je v centrální poloze, tzn. že je symetrické k podélné ose vozidla všechny parametry geometrie splňují předepsané hodnoty převodka řízení je ve středu rozsahu svého pohybu a příčka volantu je vodorovná

4 Kontrolované parametry a jejich význam
1.) Odklon kola odchýlení střední roviny kola od roviny kolmé k vozovce - úhel odklonu kola b0 se udává v úhlových stupních a minutách; odklon kola může být pozitivní nebo negativní (příklon); vytváří (odklon, příklon) axiální (osovou) sílu, která zatěžuje ložiska kola. Tím se brání kmitání kol. 1.1) Pozitivní odklon : - většinou u přední rejdové nápravy pozitivní odklon kola od 0020´ do 20. - odchylka +/- 30´ leží ještě v přípustné toleranci; - zlepšuje směrovou stabilitu vozidla při přímé jízdě a zmenšuje poloměr rejdu. 1.2) Negativní odklon (příklon) : - většina automobilů má u zadní nápravy od -0030´ do -20. - zlepšuje boční vedení při jízdě zatáčkou; - zvyšuje opotřebení vnitřní plochy běhounu pneumatiky.

5 Kontrolované parametry a jejich význam
2.) Příklon rejdové osy jako příklon rejdové osy se označuje sklon rejdové osy vůči podélné rovině vozidla kolmé k vozovce; - úhel příklonu rejdové osy bp se udává v úhlových stupních a minutách a bývá obvykle 50 až 100; - odklon kola a příklon rejdové osy spolu tvoří sdružený (součtový) úhel, jehož velikost při seřizování zůstává neměnná (čím je odklon kola větší, tím je menší příklon rejdové osy a naopak); - odklon a příklon společně určují velikost poloměru rejdu R0 ; příklon rejdové osy způsobuje nadzvednutí přední částí vozidla při natočení rejdových kol a vlivem zatížení přední nápravy se vytvoří vratný moment pro zpětné natočení kol do přímého směru (samočinné vracení kol do přímého směru); - zabraňuje také kmitání kol.

6 Kontrolované parametry a jejich význam
3.) Poloměr rejdu - poloměru rejdu R0 je rameno, na kterém působí třecí síla mezi kolem a vozovkou; - je to vzdálenost středu stopy kola od průsečíku prodloužené rejdové osy s vozovkou; - může být pozitivní, negativní nebo nulový poloměr rejdu;

7 Kontrolované parametry a jejich význam
3.1) Pozitivní poloměr rejdu - prodloužená rejdová osa protíná vozovku na vnitřní straně stopy pneumatiky; - při brzdění působící brzdná síla natáčí přední část kola ven (do rozbíhavosti); - při rozdílné přilnavosti je kolo s vyšší přilnavosti natáčeno více a automobil tzv.táhne; - poloměr rejdu má být malý, ale dostatečný pro zachování přiměřené ovládací síly řízení a zabránění kmitání kol. 3.2) Negativní poloměr rejdu - prodloužená rejdová osa protíná vozovku ve vnější polovině stopy pneumatiky; brzdná síla působící na kolo vytváří stáčivý moment, který natáčí přední část kola dovnitř (do sbíhavosti), protože bod otáčení leží ve vnější části stopy kola; při různé přilnavosti kol, natáčí brzdná síla kol, kolo s větší přilnavosti dovnitř, tím působí proti natáčení vozidla na tu stranu, na které kola intenzivněji brzdí vlivem větší přilnavostí (tento účinek je důležitý při např. defektu pneumatiky přední nápravy).

8 Kontrolované parametry a jejich význam
3.3) Nulový poloměr rejdu - prodloužená osa rejdového čepu protíná vozovku přesně ve středu stopy pneumatiky; při natáčení kol do požadovaného směru na místě je nutná velká síla v řízení pro natočení kol; při brzdění je kolo natáčeno ven, ale natáčecí moment je podstatně menší než u pozitivního poloměru rejdu; 4.) Záklon rejdové osy - jako záklon označujeme úhel bz, který svírá rejdová osa a kolmice k vozovce v rovině rovnoběžné s podélnou svislou rovinou vozidla; - většinou určujeme jako úhel v úhlových stupních a minutách; - záklon lze určit jako vzdálenost z průsečíku osy kola s vozovkou O (závlek kola). V tomto případě se záklon udává v milimetrech; - Je-li bod O před bodem K, jedná se o pozitivní záklon rejdové osy, je-li bod O za bodem K, jedná se o negativní záklon (předklon) rejdové osy.

9 Použitá literatura: Obr. JAN.Z,ŽDÁNSKÝ,B.Automobily, podvozky, 1. vydání Brno, Portál 2000 ISBN není uvedeno,schvalovací doložka MŠMT není uvedena Obr. VLK,Fr.Zkoušení a diagnostika motorových vozidel,1.vydání Brno 2001, ISBN Obr. POŠTA,J.Opravárenství a diagnostika II, 1. vyd. Praha, Portál 2002 ISBN Neoznačené obrázky jsou autora prezentace.


Stáhnout ppt "Druhý – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“"

Podobné prezentace


Reklamy Google